IIOT Norge

IIOT - Når du vil digitalisere din bedrift

Sammen med våre partnere har vi over flere år utviklet et sortiment innen IIOT. Med våre spesialiserte produktområder besitter vi spisskompetanse og et bredt produktutvalg for å gjøre det enklere for deg å ta steget inn i den digitale verden. Her får du vite hvordan.

Kunnskap

HVA ER IOT?

IOT står for Internet of Things, som er en betegnelse på et nettverk av tilkoblede enheter som kan kommunisere med hverandre og gi brukere informativ data via internett. Når enhetene kan kommunisere på denne måten, kalles de ofte smarte enheter, og dataene de samler inn gir viktig informasjon for å effektivisere tid, redusere kostnader og forbedre livskvaliteten.

HVA ER IIOT?

IIOT, Industriell Internet of Things, er en underkategori av IOT og henviser til IOT-teknologi som brukes i industrielle miljøer. IIOT drives av smarte enheter som samler inn data og fungerer slik at ulike maskiner, komponenter, enheter og produkter er tilkoblet via internett, for å kommunisere og dele informativ data med mennesker og systemer. Dataene som deles kan deretter brukes til å forbedre systemer, arbeidsrutiner og prosedyrer eller for å skape helt nye arbeidsmetoder. Man kan si at IIOT utgjør et økosystem hvor mennesker, applikasjoner og enheter integreres med hverandre.

IIOT kretslopp

HVA TJENER DU PÅ Å BRUKE IIOT?

Fordelen med å bruke IIOT er at det i mange tilfeller anses at smarte enheter er bedre og mer effektive enn mennesker til å analysere data. Smarte enheter og maskiner som selv identifiserer flaskehalser og problemer gir deg dermed potensial til å forbedre alle deler av produksjons- og leveransekjeden. Du kan enkelt identifisere forbedringstiltak og ta beslutninger basert på faktiske data.

 Ökad produktivitet och effektivitet

Økt produktivitet & effektivitet

Denne nye plattformen muliggjør datainnsamling, utveksling og analyse, noe som muliggjør forbedringer av produktivitet og effektivitet.

Förbättrad kvalitet

Forbedret kvalitet

Ved å redusere manuelle prosesser og oppgaver kan produsenter minimere den største risikoen med manuelt arbeid.

Minskade kostnader

Reduserte kostnader

IIOT-løsninger tilbyr verktøy for å senke kostnader og generere mer inntekter. Datadreven innsikt i virksomhet, produksjon, salg, og mer kan hjelpe bedrifter til å styre virksomheten i en mer lønnsom retning.

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG MED DETTE?

Sammen med våre partnere har vi over flere år utviklet et sortiment innen IIOT. Vi i OEM Automatic er i dag en kompetent partner og sammen med deg som kunde diskuterer vi fram den rette løsningen for deg i ditt digitaliseringsarbeid.

Vi jobber for å kunne tilby en komplett løsning for å gjøre det enklere for deg og din bedrift å ta steget inn i den digitale verden. Vårt sortiment baserer seg på automatiseringsprodukter vi har solgt og markedsført i nesten 50 år. Vi har utviklet sortimentet for å bli mer suksessfulle, og nå kan vi også tilby produkter og kompetanse for innsamling av informasjon og muliggjøre en bro til ulike typer skytjenester.

check PRODUKTER

check KUNNSKAP

check PROSJEKTLEDELSE

Maskin

MASKIN & SIKKERHET

Motor OEM Automatic

MOTOR & TRANSMISJONER

FIRE SPØRSMÅL DU KAN STILLE DEG FØR DU STARTER DIN DIGITALE REISE

1  Er hele bedriften bevisst på hva fremtiden kan tilby?

3  Har du riktig kunnskap om hva som er mulig i dag med Industri 4.0?

2  Om sensorer gir dere sanntidsinformasjon, hva ville du da ønske å forbedre i din produksjon?

4  Lagrer du noen data i dag, og hvem eier den?

Vi er her for deg Ipad

INDUSTRIENS HISTORIE

Industri 1.0

Industrirevolusjonen startet da mekaniske produksjonsanlegg ble introdusert. Det var i denne perioden den gode gamle muskelkraften gradvis ble erstattet av for eksempel vannkraft og dampdrevne maskiner.

Industri 2.0

I neste steg i revolusjonen ble elektrisitetsdrevne maskiner utviklet, som bidro til økt effektivitet til lavere kostnader og mindre anstrengelse.

Industri 3.0

Det tredje trinnet i den industrielle revolusjonen er automatisert produksjon og bruk av datamaskiner, IT-systemer, og roboter.

Industri 4.0

Det som kalles Industri 4.0 er teknologiexplosjonen som drives av informasjon og kommunikasjon. Dette trinnet bygger videre på Industri 3.0 hvor datamaskiner og andre smarte enheter kommuniserer med hverandre i et digitalt nettverk.

ElskåpskomponenterTAVLEKOMPONENTER

 

Vi hjelper deg med kommunikasjonen

Vårt produktområde Tavlekomponenter på OEM Automatic finnes her for å hjelpe deg og din bedrift med å ta det neste steget i digitaliseringen.

Teknologien har utviklet seg i rask takt hjemme i husholdningene, og nå ser vi at det også begynner å ta av innen industrien. Spesielt produksjonsvirksomheter har et økende behov for digitalisering for å holde tritt med fremtiden, og her bidrar vi både med produkter og kunnskap.

Teknologien akselererer, og vi jobber aktivt for å holde oss i forkant når det gjelder både sortimentsutvikling og opplæring. Vi ser konstant etter potensielt nye leverandører, og våre eksisterende leverandører utvikler seg hele tiden. Flere og flere av leverandørene vi samarbeider med, som tradisjonelt har jobbet med "dumme" produkter, beveger seg mer og mer mot å forberede for produkter man kan kommunisere med. For eksempel reléer som utvikles til kommunikasjonsreléer. Vi ser en trend i hvordan våre produsenter lanserer stadig flere produkter der man kan få ut mer og mer av hver enkelt produkt (for eksempel Puls strømforsyninger med display).

"Vi kan være med i oppstartsprosessen og forsyne
deg med de rette produktene og kompetansen"

Martin Stensland
Produktansvarlig, Tavlekomponenter

Etterspørselen øker

Etterspørselen etter IIOT-løsninger øker, og et klart eksempel på hvor behovet vokser, er hvis man av ulike grunner ikke kan være på sin arbeidsplass og må jobbe på avstand. Med smarte produkter og IIOT har kundene våre muligheten til for eksempel å kalibrere et styringsskap hjemmefra. Her har blant annet Tosibox vært en suksesshistorie.

Et annet eksempel på hvor IIOT opplever vekst, er muligheten til å beskytte personell mot risikoen for skader som oppstår ved arbeid i nær kontakt med maskiner. Ved å erstatte visse trykknapper med visualisering, skapes muligheten til å se hvordan maskinen fungerer på avstand, og personell kan dermed jobbe med en tryggere avstand til maskinen.

Forleng levetiden på eksisterende maskiner

Vi ser også at stadig flere bedrifter tar i bruk muligheten til å forlenge levetiden på sine eksisterende maskiner ved å overvåke produksjonen med smarte enheter som samler inn sensor signaler. Med disse kan du se hvor lenge en maskin har vært i drift, hvor mye den har produsert, hvordan maskinen har det og logge data mens maskinen er i drift for å se mønstre som kan være til hjelp for fremtidige tiltak. Du kan se på det som at du gir eldre maskiner et digitalt skall gjennom ekstra funksjoner fra IIOT som hjelper deg å forutse når en maskin trenger service og på den måten forhindre uventede og ubeleilige driftsstanser. Du har full kontroll over produksjonen og kan planlegge service timer når det passer best og påvirker produksjonen minst.

Med riktig informasjon og IIOT har du mulighet til å skape en tryggere arbeidsplass og øke produktiviteten i din produksjonslinje. Vi er her for å hjelpe deg med det.

Inspo

Motor OEM Automatic     MOTOR & TRANSMISJONER

 

 

Integrering av motorer med IIOT

Med fremveksten av IIoT blir disse komponentene enda mer vesentlige, da de tillater forbedret samspill mellom maskinvare og programvare, noe som resulterer i optimalisert ytelse og effektivitet.

Ved å utstyre motorer og spesielt servomotorer med intelligente sensorer, kan data om driftsstatus, som hastighet, dreiemoment, og strømforbruk, samles inn i sanntid. Denne informasjonen kan så analyseres for å identifisere mønstre, forutsi vedlikeholdsbehov, og til og med automatisere justeringer for å forbedre effektiviteten og forlenge utstyrets levetid.

Fordeler med smarte servomotorer


Servomotorer, kjent for sin presisjon i posisjonering og hastighetskontroll, blir enda mer kraftfulle når de kobles til IIoT-nettverk. Med evnen til å motta instruksjoner og tilbakemeldinger via et digitalt nettverk, kan servomotorer automatisk justere seg etter komplekse operasjonelle krav, noe som sikrer maksimal produktivitet og minimalt energiforbruk. Dette er spesielt viktig i applikasjoner som krever ekstrem nøyaktighet, som i robotikk og CNC-maskiner.

Sikkerhet og overvåkning


IIoT-integrerte motorløsninger tilbyr også forbedret sikkerhet og overvåkning, ved at de tillater fjernovervåking og -diagnostikk. Dette reduserer behovet for manuell inspeksjon og muliggjør proaktivt vedlikehold, noe som minimerer nedetid og produksjonstap.
Auer maskinteknisk automasjon

Inspo

KabelKABEL

 

Connecta med vårE kablEr

En viktig faktor når det kommer til IIOT-løsninger er en kraftig kommunikasjonsstruktur.

Vårt produktområde Kabel tilbyr deg løsninger der du trenger kabler for at ulike deler skal kunne kommunisere med hverandre. I disse tilfellene er det altså kabelen som står for kommunikasjonen og informasjonsutvekslingen i din bedrifts digitalisering.

Lavere belastning på nettverksinfrastrukturen

IIOT og digitalisering av en industri innebærer en økt mengde data i informasjonsflyten. For å ikke belaste nettverksinfrastrukturen finnes det derfor stor potensial i å bruke kabler for å håndtere tilstrømningen og på den måten oppnå mer båndbredde.

Kabel etter dine behov

Vi lagerfører kabel på 100 m ringer eller 500 m tromler, passer ikke det din virksomhet så kapper vi etter dine behov. Selvfølgelig vil du bare kjøpe det du trenger for å unngå svinn og unødvendige utgifter. Vi jobber med et flertall av verdensledende kabelprodusenter, alle med sine respektive standard sortimenter. Det gir oss en bred portefølje å tilby våre kunder, men til tross for dette finnes det noen ganger behov for kabel som ikke eksisterer på markedet, og da hjelper vi deg med å ta frem en kundespesifikk løsning. Det kan dreie seg om alt fra små justeringer til mer tekniske tilpasninger.

Inspo

Maskin MASKIN

 

Hold øye med hvordan maskinene dine har det med data i sanntid

I forbindelse med utviklingen av nye maskiner blir det stadig mer vanlig at de fra starten utstyres med systemer som gjør det mulig å håndtere en stor mengde data på en effektiv måte. Å forberede for digitalisering og tilkobling er en god forutsetning for at det skal være mulig å følge med og se hvordan maskinene har det når de er i bruk.

En voksende digitalisering

En voksende digitaliseringVåre produsenter er i forkant innen teknologi, og vi merker at kundene etterspør muligheten til å kunne kommunisere med sine maskiner. Vi tilbyr blant annet styreenheter som kan være tilkoblet skyen. Noen ganger er enheten inne i maskinen, og da kan vi også bidra med antenner for å sende ut data.

Ta med deg informasjonen uansett hvor du befinner deg

Hos oss finner du industrielle nettbrett i flere ulike utførelser og operativsystemer. Våre robuste enheter er bygget for å tåle de tøffeste miljøene.

Et eksempel

Et tydelig eksempel på når IIOT er gunstig, er når smarte enheter plasseres på en truck. Med data som samles inn om truckens tilstand kan en servicetekniker få direkte tilgang til informasjon og feilkoder og enkelt vite hvilket arbeid som trengs ved eventuell service. Man får også informasjon om hvor mye truckene har blitt brukt, hvordan de har prestert, og nøyaktig når de er i bruk.

Inspo

Sensor & Maskinsäkerhet Sensor

 

Samle informasjon om driftsdata, hastighet og posisjoner

Sensor tilbyr komponenter som fotoceller, ultralyd, sensorer, laserskannere og mye mer. Med disse produktene er det mulig å samle informasjon om driftsdata, hastighet og posisjoner som deretter kan leses av i en IIOT-løsning og styresystemer som blir stadig mer tilkoblet.

En mulighet for forbedret sikkerhet og økt effektivitet

Når våre sensorer kobles opp i en IIOT-løsning, skapes det muligheter for kommunikasjon, fjernovervåking og integrasjon. Du kan holde deg konstant oppdatert og tilkoblet med muligheten til å arbeide på avstand. Dette betyr forbedret sikkerhet for ansatte som kan flyttes bort fra risikofylte arbeidsplasser, samt portabilitet ettersom du kan få tilgang til alt i din fabrikk via internett hvor enn du befinner deg.

Inspo

Tryck & Flöde TryKk & FlOW

 

Overvåk trykk og flow i sanntid

I en verden der nye utfordringer dukker opp daglig, kreves det smartere teknologi og partnere som er eksperter på sine felt. Vårt produktområde Trykk & Flow spesialiserer seg på komponenter med mulighet for å samle inn data om trykk, flow og temperatur som kan behandles og analyseres i IIOT-løsningen.

tre fordeler med å samle inn data om trykk og flow:

1 Forebygg skader på utstyret

Når det gjelder hydraulikk og pneumatikk, har du nytte av regelmessig kontroll av væske og gass, siden denne typen informasjon over tid kan bidra til å unngå alvorlige skader eller feil på utstyret.

2 Effektivt og kostnadsbesparende

Med innsamlet data kan du redusere servicetimer og kostnader ettersom dataen kan sendes direkte til et servicefirma. Med tilgang til informasjonen er det mulig å løse eller identifisere problemer uten å måtte sende en tekniker som først må inspisere systemet.

3 Høyere krav til presisjon og nøyaktighet

Innen for eksempelvis næringsmiddelindustrien og medisin blir det ekstra tydelig hvor viktig det er med presisjon og god sporbarhet. Det er direkte avgjørende at alt går 100 % riktig for seg og at eventuelle avvik i produksjonen identifiseres direkte. Dette blir mulig med IIOT.

Inspo

TRE TIPS NÅR DU SKAL BEGYNNE MED IIOT:

1. START I DET SMÅ

Selv mindre investeringer kan utgjøre en stor forskjell. Bygg deretter gradvis på. Vi må alle starte et sted, og for å få mest mulig ut av IIoT, kan det være en god idé å starte i det små for å vokse inn i tankesettet rundt å analysere data.

2. UNNGÅ LÅSTE PRODUKTER

Bruk produkter som kan kommunisere med alt. Da har du muligheten til å utvide i fremtiden siden ingenting er låst til et enkelt system. Dette handler for eksempel om programvaren som de forskjellige produktene bruker. Vi kan hjelpe deg med å finne de produktene som passer best for deg, vi kan også tilpasse disse for deg.

3. SETT DELMÅL

Du kan samle så mye data du bare vil, men hva er vitsen med å samle inn data hvis du ikke har tid til å analysere den? Man må hele tiden ha delmål i prosjektet sitt, ellers er det lett å drukne i all informasjonen som IIoT muliggjør. Spør deg selv hva det egentlig er du ønsker å finne ut, vi kan hjelpe deg med resten. 

 

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post