Etisk samfunnsansvar

Våre regler for etisk samfunnsansvar (CSR) beskriver hvordan vi som selskap bedriver vår virksomhet på etisk, sosialt og miljømessig riktig måte. 

OPPFØRSELSKODEKS (CODE OF CONDUCT)

OEMs code of conduct er basert på de 10 prinsippene utviklet innenfor rammen av FNs Global Compact. Oppførselskodeksen omhandler menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og anti-korrupsjon. Disse områdene dekker de essensielle elementene av sosialt ansvar som er relevant for alle selskapene i gruppen. De grunnleggende prinsippene i oppførselskodeksen er:

MENNESKERETTIGHETER

  1. OEM støtter og respekterer beskyttelsen av internasjonale menneskerettigheter.
  2. OEM er ikke involvert i brudd på menneskerettigheter.

ARBEIDSRETT

3. OEM opprettholder frihet til å organisere seg i henhold til lokal lovgivning, og alle ansatte er fri til å starte eller delta i fagforeningsaktiviteter. OEM anerkjenner retten til kollektive forhandlinger om arbeidsvilkår.
4. Alle former for tvangsarbeid er forbudt, og ansatte har rett til å avslutte sitt arbeidsforhold i henhold til lokal lovgivning eller deres arbeidskontrakter.
5. OEM motsetter seg all form for barnearbeid. Ingen person skal ansettes under 15 år, og ved spesielt krevende jobber må personen være minst 18 år.
6. Ingen person skal utsettes for diskriminering i arbeidslivet, inkludert ansettelse, basert på etnisitet, farge, kjønn, religion, politisk oppfatning, nasjonal opprinnelse, sosial opprinnelse, alder, funksjonshemming, HIV / AIDS-status, fagforeningsmedlemskap eller seksuell orientering. Fysisk eller psykisk trakassering er strengt forbudt.

MILJØ

7. OEM støtter føre-var-prinsippet når det gjelder miljørisiko: "Hvor det er fare for alvorlig eller uopprettelig skade, skal manglende vitenskapelig sikkerhet ikke brukes som grunn til å utsette kostnadseffektive tiltak for å forhindre miljøødeleggelser."
8. Innovative løsninger som reduserer miljøpåvirkningen, blir oppmuntret, og OEM tar aktive initiativer for å fremme større miljøansvar.
9. OEM oppmuntrer til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi. Bærekraftig utvikling er et nøkkelord, og OEM arbeider med miljøproblemer fra et forebyggende perspektiv.

ANTI-KORRUPSJON

10. OEM bekjemper korrupsjon i alle former, inkludert utpressing og bestikkelser, og utvikler proaktivt strategier og konkrete programmer for å håndtere korrupsjon både internt og i gruppenes leverandørkjede.

LAST NED

Code of Conduct (Norsk)
Code of Conduct (Engelsk)

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post