Kompensasjonskabel

Kompensasjonskabler & termoelementer brukes i hovedsak for rask og nøyaktig måling av temperatur under krevende forhold.

Kompensasjonskabler & termoelementer brukes i hovedsak for rask og nøyaktig måling av temperatur under krevende forhold. Målemetoden baserer seg på bruk av termoelementer som måleenhet og prinsippet til Seebeck-effekten: Når to ledere av ulikt materiale sammenkobles og utsettes for forskjellig temperatur oppstår det en spenning. Denne spenningen i mV er tilnærmet proporsjonal med forandringen i temperatur og kan leses ved hjelp av et voltmeter eller en PLS.


Termoelementer (Thermo Couples / TC)
egner seg godt i prosesser med store vibrasjoner og høye temperaturer, elementene kommer i flere utførelser og kan være jordet, ujordet eller eksponerte. Et eksponert element gir rask respons, men er utsatt for ytre påkjenninger som eksempelvis fra gass. Et jordet element blir sveiset fast i beskyttelseskappen og er derfor litt mer robust for ytre påkjenninger, men det må her påsees at det ikke er spenningsforstyrrelse fra annet elektrisk utstyr i nærheten. Et ujordet element ligger inne i kappen, noe som gir en tregere responstid men er lite avgjørende om elementet skal brukes i en beskyttelseslomme.

Kompensasjonskabler brukes mellom termineringshodet for termoelementet og transmitteren, dersom transmitteren er montert separat. Dette er fordi det ellers vil oppstå nok et målepunkt i koblingspunktet og feilmålingen vil bli stor. Det er her viktig å følge polaritet, da lederne har forskjellige termiske egenskaper tilpasset metallene i termoelementet.

Vårt sortiment innenfor kompensasjonskabler og termoelementer er standardisert ut i fra en rekke temperaturområder og miljøer og kan selvfølgelig tilpasses individuelt etter ønske.
Vårt sortiment finner du her

Ved spørsmål, ta kontakt. Vi hjelper deg gjerne!
 

Trenger du teknisk hjelp?
Vegar Sommerstad HauglandVegar Haugland

Produktansvarlig

004795220740 95 22 07 40

Send e-post Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post