Velg rett fotocelle

Slik velger du riktig fotocelle

Ved hjelp av en fotocelle kan du detektere ulike objekter. Her kan du lese mer om hvordan en fotocelle fungerer og hvordan vi kan hjelpe deg med en løsning til din fotocelleapplikasjon. Du får kunnskap om de ulike fotocelleteknikkene og ulike alternativer lyskilder. Avslutningsvis finner du spørsmål som hjelper deg å velge rett fotocelle for din applikasjon.

Kunnskap

Hvordan fungerer en fotocelle?

Fotocelle er et samlebegrep for sensorer som bruker lys for å detektere ulike objekter. En fotocelle sender ut en lysstråle fra optikken som reflekteres og detekteres på ulike måter, avhengig av hvilken sensorteknikk som velges. 

En fotocelle hjelper deg å ha nærværssjekk, med telling og holde styr på posisjoneringen. For eksempel ser den om det finnes et lokk på flasken eller ikke, hvor mange biler som passerer og om boret på maskinen sitter korrekt før den borrer. 

 

Slik kan vi hjelpe deg

Vi har et bredt sortiment av fotoceller som gjør at vi kan tilby en løsning til alle fotocelleapplikasjoner som krever berøringsfri detektering med optiske givere. Vi kan til og med gjøre spesialløsninger tilpasset bare for deg og ditt behov. 

Sensorteknikker

Fotoceller finnes med ulike sensorteknikker. De vanligste som vi oftest prater om er sender/mottaker, polarisert reflektor, direkteavkjenning, direkteavkjenning med bakgrunnsavblending og fiberoptikk. Her kan du lese mer om hvordan disse virker.

Sender/mottaker

Sender/mottaker består av to separate enheter, en sender og en mottaker. Objektet bryter lysstrålen mellom senderen og mottakeren og vil da detekteres. Denne type sensorteknikk er et bra valg ved tøffe miljøer og når objektet varierer i farge og form, eksempelvis ved detektering av dyr, tømmer eller kjøretøy. Sender/mottaker er også bra når det kreves høy gjentakelsesnøyaktighet. Finnes med usynlig IR-lys, synlig rød LED og synlig rød laser.  
Sender og mottaker
Lyset går fra sender til mottaker. 
Sender fotocelle
Lyset fra senderen blokkeres og når ikke mottakeren og da detekteres objektet.
Hvordan velge fotocelle

fordeler og ulemper med sender/mottaker

Lang avkjenningsavstand – opptil 60 m

Bra gjentakelsesnøyaktighet

Ufølsom for form og farge på objektet

Smal stråle for detektering av små objekter

Klarer å arbeide i tøffe miljøer

Nackdel To enheter

Nackdel Kan være problemer med transparente objekter

Polarisert reflektoravkjenning

Polarisert reflektoravkjenning er som sender/mottaker, bare i samme enhet. Lyser reflekteres av en polarisert reflektor. (refleks) Objektet hindrer lyset å nå tilbake til mottakeren. Polarisasjonsfilteret gjør at man unngår kunstige refleksjoner fra skinnende objekter. Fotoceller med polarisasjonsfilter slipper bare inn lys til mottakeren som har reflektert mot en polarisert reflektor. Finnes med usynlig IR-lys, synlig rød LED og synlig rød laser.
Hvordan velge fotocelle
Lyset reflekteres av en polarisert reflektor.
Vinkel
Vinkling av prismereflektoren ±15° påvirker ikke lysretningen.
Hvordan velge fotocelle
Lyset reflekteres mot et blankt objekt og slipper da ikke inn lyset gjennom polarisasjonsfilteret og objektet detekteres.

FORDELER OG ULEMPER MED POLARISERT REFLEKTORAVKJENNING

Lang avkjenningsavstand – opptil 22 m

Ufølsom på form og farge på objektet

Klarer detektere blanke objekter

Avkjenningsavstand varierer avhengig av størrelse og kvalitet på reflektoren

Nackdel Kan være problemer med transparente objekter – spesielle fotoceller mot reflektor finnes for dette

Direkteavkjenning

Direkteavkjenning har senderen og mottakeren i samme enhet. Lyset reflekteres direkte av objektet. Fotocellen reagerer på mengden reflektert lys, som gjør at avkjenningsavstanden varierer kraftig med farge, form og blankhet på objektet. Finnes med usynlig IR-lys, synlig rød LED og synlig rød laser. 
Hvordan velge fotoceller
Fotocellen får ikke tilbake nok reflektert lys. 
Fotocellen måler vinkelen
Objektet reflekterer nok mengde lys for å detekteres.

fordeler og ulemper med direkteavkjenning

Enkel installasjon – en enhet

Fargefølsom - klarer å detektere forskjellen på svart og hvitt

Nackdel Avkjenningsavstand varierer med farge og form

DIREKTEAVKJENNENDE MED BAKGRUNNSAVBLENDING

Direkteavkjenning med bakgrunnsavblending har sender og mottaker i samme enhet og lyset reflekteres av objektet, likt den direkteavkjennende. Det som skiller dem er at med den direkteavkjennende med bakgrunnsavblending går det an å stille avkjenningsavstanden veldig nøye, slik at man kan blende bort en bakgrunn. Eksempelvis en vegg eller noen maskindeler. 
Fotocellen måler vinkelen (triangulering) i stedet for mengden reflektert lys. Fargen, overflaten og formen på objektet har ikke så mye å si, så denne klarer det meste. 
 
Hvordan velge fotoceller
Fotocellen får ikke tilbake lys fra innstilt avstand.
Hvordan velge fotocelle
Objektet må nærme seg fotocellen fra siden (blå pil) eller rett mot (grønn pil). Om objektet nærmer seg ovenfra eller under fra (rød pil) kan det forårsake feilsignal.
Fotocellen måler vinkelen
Objektet reflekterer lys fra innstilt avstand og blir detektert. Treeskens fargevariasjon påvirker ikke detekteringen. 

FORDELER OG ULEMPER MED DIREKTAVKJENNENDE MED BAKGRUNNSAVBLENDING

Detekterer objekt uavhengig av farge, overflate og form fra samme avstand

Avblender bakgrunnen – kan detektere mørke objekter foran en lys bakgrunn

Smalstrålig – klarar att detektera små föremål

Takler tøffe miljøer

Nackdel Kort avkjenningsavstand

Nackdel Objektet bør ikke passere ovenfra eller under fra. Se skisse over.

Fiberoptikk

Fiberoptikk har sender og mottaker i samme enhet (forsterker). Med fiberoptiske ledere sendes lyset frem til detekteringsstedet. Med fiber velger man om man vil ha sender/mottaker eller Direkteavkjenning på objektet. Fiberfotocellene er veldig små, som gjør at man kommer til i de fleste applikasjoner. Fiberoptikk er en bra sensorteknikk der små objekter skal detekteres og den klarer både høye og lave temperaturer. Alt fra ovner til kjølerom.

fiberoptikk med sender/mottaker

Hvordan velge fotocelle
Lyset går fra sender til mottaker via fiberen.
Hvordan velge fotocelle
Lyset fra senderen blokkeres og når ikke mottakeren og da detekteres objektet.

fiberoptikk med direkteavkjenning

Hvordan velge rett fotocelle
Fotocellen får ikke tilbake nok reflektert lys.
Hvordan velge rett fotocelle
Objektet reflekterer nok lys for å detekteres.

FORDELER OG ULEMPER MED FIBEROPTIKK

Tar liten plass

Høy nøyaktighet – klarer å detektere små objekter

Tåler høye temperaturer

Finnes med ulike farger på lyskilden for gjenkjenning av fargemerker

Kjapp reaksjonstid og evne til å oppdage små gjenstander

Nackdel Kort avkjenningsavstand

Nackdel Krever separat forsterker

Lyskilder

Ved valg av fotocelle kan du også velge hvilken type lyskilde din fotocelle skal ha. Valgmulighetene som finnes er laser, rød LED og IR-lys. Her forklarer vi forskjellen på de ulike lyskildene.

Laser

Laserlyset gir et distinkt lyspunkt som kan fås veldig fokusert. Den lille spredningen på lyset gjør at det når lange avstander. Enkel innretning når man tydelig ser laserpunktet. 

Laserfotoceller finnes som:

 • Sender/Mottaker
 • Polarisert reflektoravkjenning
 • Direkteavkjenning
 • Bakgrunnsavblendet direkteavkjenning
Fotocelle laser

fordeler og ulemper med laser

Synlig rødt punkt

Høy nøyaktighet – klarer å detektere små objekter

Lang avkjenningsavstand

Kjapp reaksjonstid

Nackdel Bør unngå å se inn i laserstrålen

Rød led

Synlig lys forenkler installasjonen av fotocellene. Du kan se hvor lyspunktet er og også hvor stort område den dekker.

Fotoceller med rød LED finnes som:

 • Sender/mottaker
 • Polarisert reflektoravkjenning
 • Direkteavkjenning
 • Bakgrunnsavblendet direkteavkjenning
Fotocelle rød led

Fordeler og ulemper med rød led

Synlig rød punkt

Høy nøyaktighet – klarer å detektere små objekter

Fargefølsom – i stand til å oppdage forskjellen mellom svart og hvitt

Kjapp reaksjonstid

IR-lys

Lys som er usynlig for menneskets øye. Gir et kraftig lys som klarer lange avstander og tøffe miljøer. Passer når sensoren skal se gjennom blant annet støv eller tåke.

Fotoceller med IR-lys finnes som:

 • Sender/mottaker
 • Polarisert reflektoravkjenning 
 • Direkteavkjenning
 • Bakgrunnsavblendet direkteavkjenning
   
Fotocelle

fordeler og ulemper med ir-lys

Usynlig lys – man ser ikke lyspunktet

Lang avkjenningsavstand

Kjapp reaksjonstid

HVILKEN FOTOCELLE PASSER DEG BEST?

For å finne den fotocellen som passer din applikasjon best, kan det være bra å sjekke disse punktene:

1. Hvilket objekt skal detekteres?

 • Størrelse
 • Farge
 • Form
 • Avstand
   

2. Miljøet i applikasjonen?

 • Ren luft, innvendig, lager
 • Lett forurensning, lett industri
 • Moderat forurensning, utendørs, prosesseringsmaskiner
 • Høy forurensning, kornmagasin, høvleri
   

3. Hvilken detekteringsteknikk kan anvendes?

 • Sender/mottaker
 • Polarisert reflektoravkjenning
 • Direkteavkjenning
 • Direkteavkjennende med bakgrunnsavblending
 • Fiberoptikk
 • Laser
   

4. Hvilken matespenning?

 • AC 
 • DC

5. Hvilken utgang?

 • PNP
 • NPN
 • Relé
 • Analog

6. Temperatur i applikasjonen?

 • -X° C
 • +X° C

7. Hvilken kapslingsgrad kreves?

 • IPXX
 • IPXX

trenger du hjelp til å velge fotocelle?

Therese Reenaas Ekeberg som er produktansvarlig, har erfaring med fotoceller.
Om du trenger hjelp til å velge, hjelper Therese deg gjerne.
Tlf. 47 60 45 43 | E-post: [email protected]

Trenger du teknisk hjelp?
Therese Reenaas EkebergTherese Reenaas Ekeberg

Produktansvarlig

004747604543 47 60 45 43

Send e-post Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post