COMATRELECO

COMATRELECO

Generell informasjon

  • Releteknikk
  • Releguide
  • Godkjenninger
  • Brytekapasitet DC last
  • Utgåtte modeller

Comat Releco tilbyr markedets meste komplette relesortiement, med mer enn 50 års efraring av releproduksjon finnes releer for de fleste applikasjoner.

 

Kontakter

Det finnes ulike typer kontakter. Den største forskjellen er mellom singel kontakt og tvilling kontakt. Singel kontakt er best egnet for høyere laster, mens tvilling er mer pålitelig ved små laster. Eks. < 24 V, 100 mA

 

Kontaktmateriale

Det finnes ingen kontakt som passer til alle situasjoner.

AgNi brukes som standard materiale i de fleste applikasjoner. AgNi med en hard plattering av gull (opp til 10μm) tilbys i applikasjoner der det er et aggressivt omgivelsesmiljø.

Releer med gullkontakter er godkjente for relativt høye strømmer. (eks. 6 A, 250 V AC), men i praksis bør ikke laster over 200 mA, 30 V brytes av gullkontakter.

Releer med wolfram kontakter er å foretrekke ved høye inrushstrømmer (opp til 500 A i 2,5 ms). Det finnes også AgNi kontakter med gull i kontaktene (0,2 μm). Dette er kun for beskyttelse mot korrosjon ved oppbevaring.

 

Minimum laster

Minimum last er anbefalt minste last under normale forhold ved til og fraslag.

Ved disse verdiene kan man forvente seg en pålitelig funksjon av releet.

 

Kontaktresistans

I praksis kan kontaktresistansen variere ut fra last og andre forhold. Ved høyere strømmer er kontaktresistansen omkring 10 m ohm . Ved meget små laster kan resistansen bli over 1 ohm .

 

Kontaktavstand

Normalt har alle kontakter et luftgap på mellom 0,5 til 1,5 mm når de er åpne. Denne typen kontakter er såkalte μ kontakter. Iht. lavspenningsdirektivet og assosierte standarder er disse kontaktene ikke egnet som sikkerhetsbrytere.

Når man skal bryte og slutte DC-laster er stort kontaktgap fordelaktig for å slukke gnisten som oppstår ved denne typen last. Seriekobling av releer kan også med fordel benyttes.

 

Bryteegenskaper

Kontaktenes bryteegenskaper avgjøres av spenningen og strømmen.

For AC er den tillatte brytestrømmen generelt stor nok for å klare den makimale konstante AC1 lasten over hele spenningsområdet. For DC laster må strømbegrensningskurven aldri overstiges. Dette kan i så fall føre til at man får en fraslagsgnist som omgående ødelegger releet.

 

DC-C3X10

 

Spolkonstruktion

Spolene har en spoleresistans som kan måles med ohmmeter. Den spesifiserte spoleresistansen er gitt ved +20 °C. Toleransen er ± 20 %.

For AC driftsspenning kommer ikke spolerstrømmen å matche resistansen på grunn av at selvinduktansen spiller en dominant rolle.

Når et rele bryter, resulterer selvinduktansen i en intern spenning, som kan påvirke brytekilden, forstyrre transistorer eller skape EMC problemer.

 

 

Driftspenning

Det finnes en viss forskjell på den spenningen som er standardisert iht. EN 60947, garanterte verdier, og de typiske verdiene som med største sannsynlighet kan forventes ved drift.

 

Hold- og fraslagspenning

Holdspenningen er den spenningen der releet garanterer at det ikke slipper. Releet blir ustabilt ved ca. 25 % av Unom. for DC, og ca. 60 % ved AC. Fraslagspenningen er for DC ca. 65 % og for AC ca. 75 %.

For DC er spenningen temperaturavhengig, iht. temperaturkoeffisienten Cu. Dette er ikke tilfelle ved AC, der den induktive resistansen er den gjeldene, som stort sett er konstant over et stort temperaturområde.

Ved AC, og innenfor et visst område av underspenning kan det brumme i releet eller oppstå en del vibrasjoner i relehuset. Dette spenningsområdet bør unngås.

 

Arbeidspenningsområde

Arbeidspenningsområdet er det området der releet fungerer tilfredsstillende. Om ikke annet er oppgitt er releets normale arbeidsspenning mellom + 10 % og -20 % av Unom.

Dette området er meget temperaturavhengig og krymper hvis omgivelsestemperaturen eller releets egentemperatur øker. Den øvre arbeidspenningsgrensen har en brattere kurve en den nedre grensen. Ved ca. 70 °C er arbeidspenningens toleranse lik null.

 

Trenger du teknisk hjelp?
Joachim BjellandJoachim Bjelland

Produktansvarlig

90 78 55 81

Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

32 21 05 05

Send e-post