DELCON

DELCON

Generell informasjon

Delcon´s unike statiske interface reléer

Bruksområde
Delcon`s interfacereléer er konstruert for å klare tøffe industrimiljøer. Sikre av- og påslag, meget høy strømimunitet, 4 kV isolasjon og store laststrømmer gir en vedlikeholdsfri prosess med lave service kostnader og sikker drift. Levetiden er beregnet til over 20 år litt avhengig av type.

10 Års garanti
På grunn av releets robusthet, selv i tøffeste forhold, tilbyr Delcon 10 års garanti mot fabrikasjonsfeil på nesten alle releer fra produksjonsdato. Du vil finne individuelle garantidetaljer for hvert produkt på produktdatabladet. Garantien dekker kostnadene med nye releer. Det eneste krevet er at releet er riktig valgt og brukt. I tilfelle garantikrav vil vi undersøke årsaken til feilen og kan kreve en applikasjonsbeskrivelse og detaljer om type last mm. Defekte releer må returneres til Delcon for evaluering. Garantien dekker ikke feilbruk eller elektrisk overbelastning.

 

Her er en kort video som forklarer noen av fordelene med Delcon releene (1:44 sek)

Delcon video

 

Illustration on interface relay

Støybeskyttelse Delcon`s interfacereléer har støybeskyttelse i flere lag som effektivt forhindrer falske signaler å påvirke reléet.
Kun det riktige styresignalet passerer gjennom filterene.

 

Drawing on capacitive cross-induction

Kapasitiv overkobling
Når kraftkabler med AC-spenning er installert parallelt med en signalkabel oppstår en kapasitans mellom kablene.
Kapasitansen skaper en uønsket strøm som flyter i signalkabelen, strømmen kan påvirke
optokoblere/ mekaniske reléer til å aktiveres, eller å ikke bryte når styresignalet opphører.
Delcon`s reléer har en innebygget beskyttelse som forhindrer kapasitive overkoblinger fra et feilaktig aktivere reléet.
Installasjon av kraftkabler parallelt med uskjermede signalkabler i lange kabellengder >1,5 km er derfor mulig.

Drawing on transient protection

Transient beskyttelse
Reléene har innebygget beskyttelse mot transienter og EMI-forstyrrelser som kan oppstå på primærsiden.

Drawing on operationlevel

Tilslagsnivåer og hysterese
Reléene har definerte påslags- og avslagspunkter.
Påslag skjer ved 2/3 av den nominelle spenningen og avslag skjer ved ½ den nominelle spenningen.

Drawing on hysteresis

 

Diagram to interface relay

I grafen kan man lese til-/fraslags nivåene (hysteresen) for Delcons
interfacereleer samenlignet med mekaniske releer og optokoblere.

Drawing on pulse transformer

Pulstransformator
Delcon benytter en pulstransformator for overføring av signalet fra primær til sekundærsiden,
noe som gir stor energioverføring.
Dermed kan man benytte kraftige utgangskomponenter av høy kvalitet.
I sammenligning med optokoblere som benytter lastsiden til forsyning av den interne elektronikken
gir pulstransformatoren mange fordeler:

  • Krypavstand på 8 mm
  • 4 kV isolasjon
  • Meget lav lekkstrøm
  • Ikke kreav på min. last
  • Høy immunitet mot lasttransienter
  • Høye laststrømmer
  • Høye dv/dt verdier (last integral)

 

 

Utgangssiden

 

Drawing on exit side AC

AC-utgang
Utgangshalvlederen er en Triac. Takket være pulstransformatorens kraftige signaloverføring kan
man benytte Triac som er mindre følsom mot hurtige stige-/falltider av lastspenningen (dv/dt).
Følsomme Triac kan aktiveres av hurtige spenningsforandringer.
Dette problemet elimineres med Delcon`s interfacereléer. Standardreléet SLO24TR har meget liten
lekkstrøm (0,05 mA) og har varistorbeskyttelse mot lasttransienter.
Øvrige AC-reléer har varistor og RC-filter på sekundærsiden. Ingen minimumslast kreves og samtlige
moduler har et bredt spenningsområde.
Reléene klarer resistiv som induktiv last uten at laststrømmen behøver reduseres.

Drawing on exit side DC

DC-utgang Utgangshalvledaren er en PowerMosfet. Finnes for laststrømmer opp til
10 A i samme kompakte hus.
Transientbeskyttelse er zenerdiode eller varistor, noe som innebærer at det ikke finnes noe lekkstrøm.
Liten redusering av laststrøm ved induktive laster sammenlignet med mekaniske reléer.

 

Driftstemperatur utgangsmoduler
Tillatt last reduseres til 1/3 lineært fra +30 °C til +70 °C omgivelsestemperatur.
Når utgangsmodulene monteres tett sammen, bør ikke maks belastningen over en lengre tid være mer enn 50 %.
Det vil si at alle modulene er konstant på med 50 % belastning eller halvparten av modulene med 100 % belastning,
alternativt alle med 100 % belastning halve tiden. Dette gir maksimal levetid for modulene.
Om man har 12,5 mm mellomrom mellom modulene gjelder ikke disse restriksjoner.

Diagram

 

Godkjenninger
CE, cULus-Listed (File-nr: E162 828)

 

Applikasjonstips
NPN/PNP
Samtlige inngangsreléer kan tilkobles for både NPN- og PNP-logikk.

Inngangsreleer tilkoblet lange uskjermede signalkablar
Når kraftkabler er installert parallell med signalkabler i lange kabellengde skal modell type CR benyttes.

Tilkobling av to-ledergivere med lekkstrøöm
Om to-leder givere (f.eks. AC kapasitiv) eller andre komponenter som genererer lekkstrøm skal tilkobles anbefaler vi å benytte følgende reléer:

Inngangsrele
SLI120CRP alternativt SLI230CRP.

 

Utgangsrele
SLOP120TR alternativt SLOP230TR.

Motordrifter med frem/tilbake kjøring
Man skal ikke benytte Delcon`s standard reléer (eks. SLO24TR) for frem-tilbake kjøring av 1-fase eller 3- fase motorer. Det er en risk for at tilbake generert spenning fra motoren kan skade reléet. Ved frem-tilbake kjøring eller statisk styring av AC motorer skal SLO24TRA benyttes. Dette reléet er spesielt tatt frem for styring av motordrifter og har en høyere maksspenning sammenlignes med standardreléene. For frem-tilbake styring av DC-motorer anbefaler vi LPS24.

24 V DC applikasjoner med høy induktiv belastning
Om lasten er kraftig induktiv anbefaler vi å benytte et transientbeskyttelse sammen med SLO24CR. Om transientbeskyttelse ikke kan monteres anbefaler vi SLO24CRA/SLO24CRA4 som har en arbeidsspenning opp til 300 V DC. Reléet har høyere immunitet mot energirike lasttransienter. Ved induktive DC-laster reduseres maks. nominell strøm. For mer informasjon om maks strøm ved induktiv DClast kontakt OEM Automatic, avd El-Skap eller gå in på Delcon`s hjemmeside: www.delcon.fi

 

Fargekoder på releene
Delcons releer er fargekodet for å hurtig kunne se modell og type.

Inngang

 

Yellow colormark

Inngangsreleer for AC-spenning

 

Inngangsreleer for DC-spenning

Orange colormark

Inngangsreleer for AC-spenning to-ledergivere (lekkstrømmer)

 

 

Utgang

 

Black colormark

Utgangsreleer for AC-spenning

Red colormark

Utgangsreleer for DC-spenning

 

Trenger du teknisk hjelp?
Joachim BjellandJoachim Bjelland

Produktansvarlig

90 78 55 81

Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

32 21 05 05

Send e-post