LOVATO

LOVATO

Generell informasjon

  • Kontaktorer
  • Motorvern
  • Motorvernbrytere

Behovet for å elektrisk fjernstyre større effekter, oftest 3-fase asynkronmotorer alternativt ett varmeelement ga opphav til konstruksjonen av kontaktoren.

Kontaktoren kan sammenlignes med en 3 polt bryter, som styres ved hjelp av en magnetspole. Når spolen spenningsettes slutter kontaktene og slipper når spenningen forsvinner.

På denne måten kan man nå med en kontaktor starte og stoppe motorer, varmelement, belysning eller lignende ved hjelp av et stort antall mekaniske eller elektriske sensorer som f. eks trykknapper, termostater, tidsreleer, fotoceller og endebrytere.

Å velge rett! 3 hovedspørsmål må besvares:

1. Hva slags type last? Eks. Asynkronmotor (AC-3) Varmeelement (AC-1)

2. Lastens effekt?

3. Styrespenning på spolen?

Til kontaktoren finnes det en rekke ulike tilbehør:

Hjelpekontakt – benyttes i styrestrømskretser til eks. forriglinger, holdekretser, alarmsignal eller lignende.

Støybeskyttelse – kobles i parallell over spolen for å beskytte den kontakten som manøvrerer spolen.

Mekanisk forrigling – benyttes for sikker drift ved frem/tilbake koblinger da to kontaktorer kobles sammen.

Motorvern

Et motorvern benyttes i første rekke for å beskytte en 3-fase asynkronmotor mot overlast, og monteres direkte på kontraktorens underside.

Den termiske beskyttelsen (bimetallet) kan justeres mekanisk og skal stilles inn på den samme verdien som motorens merkestrøm. Ved overlast kommer bimetallet å bøye seg og påvirke de hjelpekontakter (1 stk NC kontakt 95-96, 1 stk. NO kontakt 97-98) som er på motorvernet.

Det er selve kontaktoren som da må ta seg av utkoblingen av spenningen til motoren da man kobler inn motorvernets NC kontakt i serie med kontaktorens spole. NO kontakten benyttes ofte for å gi signal at motorvernet har løst ut. For å resette motorvernet trykker man manuelt på resettknappen alternativt setter den i autoresett. Motorvernet resetter seg selv så snart bimetallet har kjølnet seg ned. For å beskytte kablene ved eventuell kortsluting kreves en sikring.

Motorvernbryter

En motorvernbryter benyttes i første rekke for å beskytte en 3-fase asynkronmotor mot overlast, og monteres normalt før kontaktoren.

En motorvernbryter inneholder både termisk beskyttelse (overlast) og magnetisk beskyttelse (kortslutning). Den termiske beskyttelsen (bimetallet) kan justeres mekanisk og skal stilles inn på samme verdi som motorens merkestrøm. Motorvernbryteren beskytter altså både motoren mot overlast samt kablene mot kortslutning. Motorvernbryteren kobler selv bort lasten ved eventuell overlast/kortslutning via tre hovedkontakter.

Til motorvernbryteren finnes den en rekke tilbehør:

Hjelpekontakt – benyttes i styrestrømskretser til forriglinger, holdekretser, alarmsignaler eller lignende.

Underspenningsutløser – forhindrer at tilkoblet last starter automatisk etter et nettutfall.

Shuntutløser – benyttes for å fjernutløse en motorvernbryter gjennom å sette spenning på shuntutløseren.

Trenger du teknisk hjelp?
Joachim BjellandJoachim Bjelland

Produktansvarlig

90 78 55 81

Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

32 21 05 05

Send e-post