CAL CONTROLS

PID/Programregulator

9500P


Serie 9500P Processregulator/programregulator
9500P er en avansert prosess- og programkontroller, men likevel enkel å programmere. Regulatoren kan brukes både som temperaturregulator eller prosessregulator for andre enheter som f.eks. trykk, strømning, nivå eller annet signal fra lineære sensorer. 9500P har spesialfunksjoner for håndtering av lineære inngangssignaler når det gjelder skalering og visningsområder (skjerm opp til 9999).

 

I standardversjonen håndterer den to- eller treleder PT100, termoelementer og lineært inngangssignal 4-20mA via ekstern motstand (se kobling). I andre versjoner bestilles den for et spesifikt inngangssignal som 4-20 mA eller 0-10 V.

 

9500P har tre utganger, se artikkelnummer for lageropsjoner. Utgang 1 og 2 kan velges for relé eller ssd (5 V) eller analog utgang. Utgang 3 har alltid reléutgang.

 

Som programregulator

Denne kontrolleren kan brukes i applikasjoner som krever flere temperaturtrinn, dvs. temperaturen rampes automatisk opp eller ned til ett eller flere settpunkter der temperaturen må opprettholdes i ønsket tid.

Opptil 31 programprofiler kan lagres, en profil kan bestå av 126 segmenter (trinn).

 

 

Antallet lagrede programmer og størrelsen per program er begrenset av kontrollerens totale minnekapasitet.

 

 

Eksempel på programprofil

Digital regulators

 

Digitale regulatorer - Diagram

 

Eksemplet viser et program med syv segmenter, for ramping til forskjellige temperaturer. Programmene kan kopieres og endres, koblet til hverandre, sette inn et justerbart antall sykluser, utgang 2 og 3 kan kobles til hendelser i programmet osv.

 

  


Andre funksjoner

 • Tre utganger; logikk, relé, 4-20mA/0-10V (se bestillingsnummer)
 • Inngangssignal 2- eller 3-leder PT100, termoelement (eller lineære signaler, 4-20 mA med ekstern motstand)
 • Skalering til annen enhet, -199 til 9999
 • Tre års garanti mot fabrikasjonsfeil
 • Vanntett front, IP66
 • Alarmfunksjoner (lav-høy alarm osv.)
 • Låsbar innstilling i ulike nivåer
 • Regulering av varme/kjøling
 • Rampefunksjon/holdetid
 • Kalibrerbar f.eks. for kabelmotstand (PT100)
 • 10 års minne ved strømbruddOm regulering
For de beste reguleringsresultatene utføres en selvinnstilling som optimerer alle PID-parametre for prosessen/maskinen. Regulatorene har svært høy kontrollytelse for å oppnå et godt resultat selv i vanskeligere kontrolltilfeller. Regulering kan skje med f.eks. kontaktor via reléutgangen eller med 5 V utgangen som vanligvis styrer et halvlederrelé. 9500P er også tilgjengelig med analog kontrollutgang som ekstrautstyr. Utgang 2 kan brukes som alarmutgang eller til kjøleregulering i f.eks. plast maskiner. 9500P har en tredje reléutgang for alarmer.

 

Vi anbefaler styring av varmelaster med halvlederreléer som styres direkte fra kontrollerens 5 V-utgang; dette gjør at syklustiden kan reduseres for å "pulsere" varmetilførselen i tilstrekkelig lang tid og dermed opprettholde en jevn temperatur som raskt reagerer på temperaturendringer. Dette gir også lavere strømforbruk for energikrevende prosesser som f.eks. plast- og gummiproduksjon. Halvlederreleer har ingen bevegelige deler som slites, noe som gir lengre levetid enn kontaktorer og heller ikke genererer forstyrrelser under inn- og avkobling.

 

Analog utgang

9500P finnes i varianter med 4-20 mA eller 0-10 V. Denne kan brukes dels som styreutgang men også som et returnert målesignal til et annet system, til f.eks. reflekterer den målte verdien til inngangssignalet.

 

Programfunksjoner, kapasitet 9500P

Funksjon/data

 

• Opptil 31 programmer kan lagres

• Programmet kan bestå av maks. 126 segmenter (programtrinn)

• Utganger kan styres av hendelser i programmet

• Datakonsepter som Kopier, Lim inn, Rediger, Slett brukes i displayet

• Underliggende programmer kan plukkes opp i et "løpende" program

• Loop funksjon; programmet starter på nytt

• Holde tilbake; programmet "bremser" før neste segment tar over

• Ved strømbrudd; bli der, fortsett eller begynn på nytt

• Minneindikasjon under programmering

 

MERK FØLGENDE! Antallet lagrede programmer og størrelsen per program er begrenset av kontrollerens totale minnekapasitet (351 byte).

Ulike segmenter tar opp forskjellige mengder minnekapasitet. Brukte byte per funksjon legges til for å få et totalt "byteforbruk" per program.


Funksjon

Bytes

Program

1

Rampe

4

Rampe+”Hold back”

5

Holdeltid

2

Steg (bytte børverdi)

3

Looper (1-3)

1

Loop (4 -)

2

Kalle opp program

1

Utgang ved hendelse

1

 

 

Les mer
 • Panelmontert
 • PT100, 4-20mA, J/K
 • 48 x 48 mm hull
 • IP 66 / Svensk manual
 • 3 utganger / Rampemulighet

Valgt variant

Valgt variant

Tekniske data

Inngangsdata

Innsignal PT100, (2-og 3-leder) , Termoelem. J,K,N,R,S,T,E,L (Lin. sig. 4-20 mA med eksternt motstand CAL1R)
Sample Innsignal 10 Hz, CJC 2 sek
Temperaturavlesning Se manual for resp. følertype
Kalibrering ±0,25 % av full skala ±1 °C
Digital innsignal Nei

Utgangsdata

Utgang Logik (SSR), 2x Relé
Releutgang 2 A, 250 V AC, resistiv last
Reléfunksjon Sluttende eller brytende (programmerbar)
Logikkutgang Ca 5 VDC (6 V +0/-15 %), maks. 15 mA, ikke isolert

Display & Funksjon

Antall siffer 4
Siffer høyde 10 mm
Display viser 0,1 eller 1 (ved analogt innsignal 0,01)
Indikering Grønn LED: Utgang 1, Rød LED: utgang 2+3
Type av regulering PID eller on/off (termostat)
Regulator Programregulator
Alarm Over, under, band-alarm

*Invisible Heading*

Minne 10 år uten driftsspenning (EEPROM)
Reference +22 °C ±2 °C, min. 15 minuters innkobling

Mekanisk data

Montering Panelmontering
Panelstørrelse 48x48 mm
IP-klasse IP66
Materiale kapsling Polykarbonat
Vekt 180 g

Generell data

Driftspenning AC min. 90 V
Driftspenning AC maks. 264 V
Frekvens 50-60 Hz
Egetforbruk 5 VA
Galvanisk isolasjon Mellom driftsspenning og inngang/utgang
Temperaturtoleranse hus til 50 °C
Fukttålighet Maks. 80 % RF, ikke kondenserende
Godkjenninger CE, CSA, EMC, UL, FM

Mål og innkobling

Tekniske illustrasjoner

Produktbeskrivelse


Serie 9500P Processregulator/programregulator
9500P er en avansert prosess- og programkontroller, men likevel enkel å programmere. Regulatoren kan brukes både som temperaturregulator eller prosessregulator for andre enheter som f.eks. trykk, strømning, nivå eller annet signal fra lineære sensorer. 9500P har spesialfunksjoner for håndtering av lineære inngangssignaler når det gjelder skalering og visningsområder (skjerm opp til 9999).

 

I standardversjonen håndterer den to- eller treleder PT100, termoelementer og lineært inngangssignal 4-20mA via ekstern motstand (se kobling). I andre versjoner bestilles den for et spesifikt inngangssignal som 4-20 mA eller 0-10 V.

 

9500P har tre utganger, se artikkelnummer for lageropsjoner. Utgang 1 og 2 kan velges for relé eller ssd (5 V) eller analog utgang. Utgang 3 har alltid reléutgang.

 

Som programregulator

Denne kontrolleren kan brukes i applikasjoner som krever flere temperaturtrinn, dvs. temperaturen rampes automatisk opp eller ned til ett eller flere settpunkter der temperaturen må opprettholdes i ønsket tid.

Opptil 31 programprofiler kan lagres, en profil kan bestå av 126 segmenter (trinn).

 

 

Antallet lagrede programmer og størrelsen per program er begrenset av kontrollerens totale minnekapasitet.

 

 

Eksempel på programprofil

Digital regulators

 

Digitale regulatorer - Diagram

 

Eksemplet viser et program med syv segmenter, for ramping til forskjellige temperaturer. Programmene kan kopieres og endres, koblet til hverandre, sette inn et justerbart antall sykluser, utgang 2 og 3 kan kobles til hendelser i programmet osv.

 

  


Andre funksjoner

 • Tre utganger; logikk, relé, 4-20mA/0-10V (se bestillingsnummer)
 • Inngangssignal 2- eller 3-leder PT100, termoelement (eller lineære signaler, 4-20 mA med ekstern motstand)
 • Skalering til annen enhet, -199 til 9999
 • Tre års garanti mot fabrikasjonsfeil
 • Vanntett front, IP66
 • Alarmfunksjoner (lav-høy alarm osv.)
 • Låsbar innstilling i ulike nivåer
 • Regulering av varme/kjøling
 • Rampefunksjon/holdetid
 • Kalibrerbar f.eks. for kabelmotstand (PT100)
 • 10 års minne ved strømbruddOm regulering
For de beste reguleringsresultatene utføres en selvinnstilling som optimerer alle PID-parametre for prosessen/maskinen. Regulatorene har svært høy kontrollytelse for å oppnå et godt resultat selv i vanskeligere kontrolltilfeller. Regulering kan skje med f.eks. kontaktor via reléutgangen eller med 5 V utgangen som vanligvis styrer et halvlederrelé. 9500P er også tilgjengelig med analog kontrollutgang som ekstrautstyr. Utgang 2 kan brukes som alarmutgang eller til kjøleregulering i f.eks. plast maskiner. 9500P har en tredje reléutgang for alarmer.

 

Vi anbefaler styring av varmelaster med halvlederreléer som styres direkte fra kontrollerens 5 V-utgang; dette gjør at syklustiden kan reduseres for å "pulsere" varmetilførselen i tilstrekkelig lang tid og dermed opprettholde en jevn temperatur som raskt reagerer på temperaturendringer. Dette gir også lavere strømforbruk for energikrevende prosesser som f.eks. plast- og gummiproduksjon. Halvlederreleer har ingen bevegelige deler som slites, noe som gir lengre levetid enn kontaktorer og heller ikke genererer forstyrrelser under inn- og avkobling.

 

Analog utgang

9500P finnes i varianter med 4-20 mA eller 0-10 V. Denne kan brukes dels som styreutgang men også som et returnert målesignal til et annet system, til f.eks. reflekterer den målte verdien til inngangssignalet.

 

Programfunksjoner, kapasitet 9500P

Funksjon/data

 

• Opptil 31 programmer kan lagres

• Programmet kan bestå av maks. 126 segmenter (programtrinn)

• Utganger kan styres av hendelser i programmet

• Datakonsepter som Kopier, Lim inn, Rediger, Slett brukes i displayet

• Underliggende programmer kan plukkes opp i et "løpende" program

• Loop funksjon; programmet starter på nytt

• Holde tilbake; programmet "bremser" før neste segment tar over

• Ved strømbrudd; bli der, fortsett eller begynn på nytt

• Minneindikasjon under programmering

 

MERK FØLGENDE! Antallet lagrede programmer og størrelsen per program er begrenset av kontrollerens totale minnekapasitet (351 byte).

Ulike segmenter tar opp forskjellige mengder minnekapasitet. Brukte byte per funksjon legges til for å få et totalt "byteforbruk" per program.


Funksjon

Bytes

Program

1

Rampe

4

Rampe+”Hold back”

5

Holdeltid

2

Steg (bytte børverdi)

3

Looper (1-3)

1

Loop (4 -)

2

Kalle opp program

1

Utgang ved hendelse

1

 

 

Tilbehør

Relatert

DC UPS Buffer times
Kunnskap

Finn rett DC-UPS

I denne artikkelen vil vi vise frem ulike tabeller, diagrammer og kurver som illustrerer ytelsen og funksjonaliteten til forskjellige DC-UPS-systemer fra PULS. Dette vil gi deg verdifull innsikt i hvordan du kan velge et system som best møter dine spesifikke krav, sikrer kontinuerlig drift og maksimerer beskyttelsen av dine kritiske systemer.

Elektronisek sikringer
Produktnyheter

Elektroniske sikringer fra Lütze

Lutzes elektroniske sikringer er idag standard i mange elektrotavler med hensyn på beskyttelse ved overbelastning og kortslutning i 24 V DC kretser. Men sortimentet er så mye mer. Vi tilbyr elektroniske sikringer for 12, 24 og 48 V DC kretser, noe vi ser er mer og mer etterspurt.

BACO spesialister betjeningsmateriell
Produktnyheter

BACO – Din spesialist innen betjeningsmateriell

BACO har etablert seg som en ledende spesialist innen betjeningsmateriell, kjent for sin omfattende produktportefølje som forenkler valget av leverandør. De har et bredt utvalg av betjeningsmateriell, inkludert trykknapper, nødstoppbrytere, signallamper, kambrytere, og hovedbrytere/lastskillebrytere.

IIOT
Kunnskap

IIOT - Når du vil digitalisere din bedrift

Sammen med våre partnere har vi over flere år utviklet et sortiment innen IIOT. Med våre spesialiserte produktområder besitter vi spisskompetanse og et bredt produktutvalg for å gjøre det enklere for deg å ta steget inn i den digitale verden. Her får du vite hvordan.

Produktnyheter

Plassbesparende flerfunksjonsknapper

Med flerfunksjonsknapper fra BACO kan man spare både tid og plass fordi man kan ha flere funksjoner i samme knapp på bare ett 22,5 mm hull. Man kan ha opptil 3 knapper i samme enhet, eller to knapper og en LED lampe i midten.

PLS + HDMI En kraftig og komplett løsning
Produktnyheter

En kraftig og komplett løsning

I moderne industri har automatisering blitt avgjørende for å forbedre effektiviteten, sikkerheten og påliteligheten. Et av de mest brukte verktøyene for industriell automatisering er PLS, og sammen med et HMI blir det en brukervennlig og kraftfull kombinasjon.

Artikler Innsignal Sample Temperaturavlesning Kalibrering Digital innsignal Utgang Releutgang Reléfunksjon Logikkutgang Analog utgang Antall siffer Siffer høyde Display viser Indikering Type av regulering Regulator Alarm Minne Reference Montering Panelstørrelse IP-klasse Materiale kapsling Vekt Driftspenning AC min. Driftspenning AC maks. Frekvens Egetforbruk Galvanisk isolasjon Temperaturtoleranse hus til Fukttålighet Godkjenninger Pris
PT100, (2-og 3-leder) , Termoelem. J,K,N,R,S,T,E,L (Lin. sig. 4-20 mA med eksternt motstand CAL1R)
Innsignal 10 Hz, CJC 2 sek
Se manual for resp. følertype
±0,25 % av full skala ±1 °C
Nei
Logik (SSR), 2x Relé
2 A, 250 V AC, resistiv last
Sluttende eller brytende (programmerbar)
Ca 5 VDC (6 V +0/-15 %), maks. 15 mA, ikke isolert
4
10 mm
0,1 eller 1 (ved analogt innsignal 0,01)
Grønn LED: Utgang 1, Rød LED: utgang 2+3
PID eller on/off (termostat)
Programregulator
Over, under, band-alarm
10 år uten driftsspenning (EEPROM)
+22 °C ±2 °C, min. 15 minuters innkobling
Panelmontering
48x48 mm
IP66
Polykarbonat
180 g
90 V
264 V
50-60 Hz
5 VA
Mellom driftsspenning og inngang/utgang
50 °C
Maks. 80 % RF, ikke kondenserende
CE, CSA, EMC, UL, FM
PT100, (2-og 3-leder) , Termoelem. J,K,N,R,S,T,E,L (Lin. sig. 4-20 mA med eksternt motstand CAL1R)
Innsignal 10 Hz, CJC 2 sek
Se manual for resp. følertype
±0,25 % av full skala ±1 °C
Nei
Analog, 2x Relé
2 A, 250 V AC, resistiv last
Sluttende eller brytende (programmerbar)
4-20mA, maks. 500 ohm
4
10 mm
0,1 eller 1 (ved analogt innsignal 0,01)
Grønn LED: Utgang 1, Rød LED: utgang 2+3
PID eller on/off (termostat)
Over, under, band-alarm
10 år uten driftsspenning (EEPROM)
+22 °C ±2 °C, min. 15 minuters innkobling
Panelmontering
48x48 mm
IP66
Polykarbonat
180 g
90 V
264 V
50-60 Hz
5 VA
Mellom driftsspenning og inngang/utgang
50 °C
Maks. 80 % RF, ikke kondenserende
CE, CSA, EMC, UL, FM

Valgt variant

Velg variant i listen

Trenger du teknisk hjelp?
Joachim BjellandJoachim Bjelland

Produktansvarlig

004790785581 90 78 55 81

Send e-post Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post