Temperaturregulatorer

Regulatorer brukes når du ønsker en nøyaktig kontroll av temperaturen, såkalt temperaturregulator, (eller trykk eller noe annet som skal reguleres) og har en rekke funksjoner som er programmert for å få et godt resultat. Vår portefølje inkluderer alt fra avanserte proseskontrollere til enklere varianter av temperaturregulatorer med færre funksjoner (termostatfunksjon). De fleste kontrollere er PID-kontrollere med selvinnstilling og viser både faktisk og settpunkt.

En temperaturregulator kan programmeres for de fleste typer sensorer som PT100 og termoelementer eller brukes til sensorer med 4-20 mA eller 0-10 V signaler, og kan styre statiske reléer (solid state releer), tyristorkontrollere, kontaktorer eller andre aktuatorer avhengig av applikasjon.

De fleste kontrollere har to eller tre utganger, men det finnes varianter i vårt sortiment som er mer avanserte med flere utganger.

Digitale termostater kan brukes som en enkel kontroller når kravet til nøyaktighet ikke er så stort, eller for ren overvåking / alarmer. De kontrollerer ofte f.eks. en kontaktor eller et annet relé og regulerer av / på mellom et settpunkt og en hysteresegrense der den slås på og varmes opp igjen. Målesignalet kan være PT100-sensor, termoelement eller NTC-sensor, avhengig av hvilken modell du velger. Noen modeller har en bedre kontrollfunksjon med PID-parametere og logisk utgang som kan styre halvlederreléer.
Trenger du teknisk hjelp?
Joachim BjellandJoachim Bjelland

Produktansvarlig

90 78 55 81

Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

32 21 05 05

Send e-post