Slik velger du rett kjøleaggregat

Slik velger du rett kjøleaggregat

I vår guide vil du lære viktigheten av riktig temperatur i el-tavlen din. Vi utforsker de vanligste kjølemetodene og ser nærmere på en av dem. Du vil ikke bare forstå hvordan kjølesystemer fungerer, men også få konkrete tips for å holde temperaturen stabil. Oppdag de smarte løsningene med Peltier-teknologi for å minimere energitap. Følg med når vi guider deg mot mer effektiv og pålitelig kjøling av dine elektroniske komponenter.

Kunnskap

Hva er en kjøleaggregat og hvorfor trenger du det? 

Oppgaven til et kjøleaggregat er å regulere temperaturen i el-tavlen slik at riktig klima opprettholdes. Med økende automatisering av produksjonsprosesser blir elektrotekniske komponenter stadig mer integrert. Disse komponentene er, til tross for at de genererer økt effekttap som omdannes til varme, avgjørende for moderne produksjon. De høye temperaturene inne i el-tavlen representerer en betydelig utfordring, som kan påvirke levetiden til komponentene negativt. Vi tilbyr et komplett utvalg av kjøleaggregat og med våre innovative løsninger sikrer vi at produksjonen din fortsetter å være effektiv og pålitelig. 

De mest vanlige kjølemetodene

Det finnes tre ulike typer kjølingsmetoder som er best egnet for ulike miljøer. Her kan du lese om forskjellene mellom naturlig ventilasjon, tvungen ventilasjon og lukkede kjølesystemer.

1. Naturlig ventilasjon

Hvis applikasjonen din kun har små varmetap, kan åpninger i apparatskapet med luker eller gitter med filtre være effektive nok. Imidlertid er denne metoden i de fleste tilfeller ikke tilstrekkelig til å kjøle dagens elektroniske komponenter tilstrekkelig.

2. Tvungen ventilasjon

Hvis installasjonen din er i et rent, ikke-farlig miljø med en omgivelsestemperatur som er lavere enn ønsket temperatur inne i skapet, er tvungen ventilasjon som bruker omgivelsesluft vanligvis tilstrekkelig. Vifter sammen med viftefiltre kan vanligvis dekke varmespredningsbehovet til moderne elektroniske komponenter. Se vårt utvalg av filtervifter her!

3. Kjøling gjennom et lukket kjølesystem (Kjøleaggregat)

Hvis skapet ditt er installert i et miljø med høye omgivelsestemperaturer, eksponering for olje og støv, og du har høye krav til sprutsikkerhet (IP), blir det viktig å forhindre at omgivelsesluft kommer inn i skapet.

Et kjølesystem med en lukket kjølekrets består normalt av to sløyfer:
Check   En sløyfe stenger av omgivelsesluften og avkjøler og sirkulerer ren luft inn i skapet.
Check   Den andre sløyfen bruker luften eller vannet rundt for å spre varmen. For denne typen bruksområder brukes vanligvis kjølere og luft/vann varmevekslere.


Hvordan fungerer et kjøleaggregat

Alle kjøleaggregat trenger et kjølemedium for å fungere. I den raske teknologiske utviklingen er det av største betydning å nøye vurdere effektiviteten til produktet, og kjøleaggregat til el-tavler er intet unntak. Disse enhetene fungerer som varmepumper og krever elektrisk energi, noe som naturligvis medfører økonomiske kostnader for brukeren. 
Å forstå hvor effektivt en kjøleenhet konverterer denne energien til kjølekraft er avgjørende og måles ved kjøleytelsestall eller ytelseskoeffisient, også kjent som Coefficient of Performance (COP). COP-verdien gir innsikt i forholdet mellom forbrukt elektrisk energi og generert kjøleeffekt og spiller en sentral rolle i vurderingen av enhetens samlede effektivitet og kostnadseffektivitet. Ved å ta velbegrunnede valg kan brukerne ikke bare redusere energiforbruket sitt, men også spare penger og bidra til en mer bærekraftig bruk av teknologien.

Den nye generasjonen energieffektive kjøleaggregater har en COP-verdi på opptil 2,5. Dette betyr at et kjøleaggregat med en nominell kjøleeffekt på 2000 W (L35L35) kun vil forbruke 800 W effekt (2000/2,5).

 

Når skal du benytte et kjøleaggregat

Check Når nødvendig varmeavledning ikke lenger kan skje kontinuerlig gjennom omgivelsesluften
Check Når ønsket temperatur inne i skapet skal være lik eller lavere enn omgivelsestemperaturen
Check Når omgivelsesluften er sterkt forurenset eller det er økt fuktighet

Fordeler med kjøleaggregat

Check Lengre levetid for installerte komponenter
Check Separerer innsiden av skapet fra omgivelsene
Check Sammenlignet med filtervifter er den stort sett vedlikeholdsfri
  1. Luftinntak kald side
  2. Luftutløp kald side
  3. Luftutløp varm side
  4. Luftinntak varm side

Slik velger du - trinn for trinn

For å kunne velge hvilken type kjøleenhet som passer til din el-tavle, anbefaler vi at du går gjennom disse 5 trinnene. Du kan også bruke vår produsent Seifert Systems-kalkulator. Den samler parameterne dine og beregner den passende kjøleenheten for el-tavlen din. Å velge riktig kjøleenhet for el-tavlen din hjelper deg med å unngå over- eller underdimensjonering og beskytter systemene dine mot eventuelle uønskede konsekvenser.

For å finne riktig kjøleaggregat for din applikasjon, behøver du å vite følgende:

  1. Omgivelsestemperatur og ønsket temperatur i el-tavlen/skapet
  2. Effekttap på installerte komponenter i el-tavlen
  3. Type el-tavle, materiale og plassering
  4. Fysiske forhold for kjøleaggregatet, vil det passe?
  5. Installasjonsforhold, innfelt, utenpåliggende eller annet?
  6. Installasjonsmiljø (innendørs, utendørs, skyggelegging, tøft miljø)
 

Hva er en Peltier-kjøleenhet?

Peltier-kjølere er basert på "Peltier"-teknologien, som stammer fra oppfinnerens navn. Ved påføring av likestrøm genererer Peltier-elementet en temperaturforskjell som i kombinasjon med varmeavgivende kjøleribber og tvungen ventilasjon (vifter) fører til kjøling inne i el-tavlen. Overskuddsvarmen ledes ut i omgivelsene via en separat varmeavledende kjøleribbe.

NÅR BØR PELTIER-ENHETER BRUKES?

Peltier kjøleenheter er egnet i mobile applikasjoner og/eller i offentlige miljøer da de opererer stille. Har du problemer med tette filtre på tradisjonelle filtervifter, er Peltier-kjølerne et godt alternativ da den kalde og varme siden er helt adskilt. Kjøleeffekt er tilgjengelig fra 30 W opp til 800 W.
De fungerer uten kjølemiddel, har ingen kompressor og ikke noe trykksystem, noe som gjør at de kan installeres i nesten alle posisjoner. Med en kapslingsgrad på IP66 kan de brukes både innendørs og utendørs.
 

Fordeler med Peltier 

Check Stort bruksområde
Check Lang levetid
Check Vedlikeholdsfritt, perfekt valg for vanskelig tilgjengelige applikasjoner
Check Ingen kjølemedier nødvendig
Check Ingen innvirkning på global oppvarming

Bruksområder

Check Mobile applikasjoner (akselerasjon, vibrasjoner) som anleggsmaskiner, kraner, traverser, marine applikasjoner, etc.
Check Vindparker og offshore

SE vårt utvalg av kjøleaggregat her

Trenger du teknisk hjelp?
Joachim BjellandJoachim Bjelland

Produktansvarlig

004790785581 90 78 55 81

Send e-post Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post