Seifert klimanøytrale produkter

Seifert leverer klimanøytrale produkter

Siden 2020 har Seifert levert klimanøytrale produkter, og deres globale tilstedeværelse med kontorer i Tyskland, Sveits, Malta, USA og Australia har gjort dem til en fremtredende aktør innen kjøleteknologi. Med mer enn 50 års erfaring og en dedikert stab på over 320 ansatte verden over, har Seifert bygget opp et omfattende servicenettverk som strekker seg globalt.

Seifert tilbyr et variert utvalg av innendørs og utendørs kjølere med kapslingsklasser som varierer fra IP54 til IP66. Deres produkter er kjent for materialkvaliteten, inkludert pulverlakkert stål, SS304 og SS316 modeller. I tillegg er kjølerne filterfrie og praktisk talt vedlikeholdsfrie.

Tilførselsspenningen til Peltier kjølere er 24 V DC i de minste modellene og 230 V AC for de større. Kjøleeffekten (L35/L35 @ 50 Hz) varierer fra 30 W-modellen til de minste Peltier-modellene til 6,2 kW A/C-modellene.

Produktnyheter

Nyhet i peltier kolleksjonen - tg3039 serien avfuktere

MILJØ OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Vi må alle ta mer hensyn til miljøet og forplikte oss til en bærekraftig utvikling. Denne bevisstheten er dypt forankret i Seiferts bedriftsfilosofi. Seifert analyserer jevnlig sine produksjonsprosesser for å øke bærekraftig utvikling. Når det er mulig, ser Seifert etter miljøvennlige alternativer. Seifert investerer i mer moderne og effektive maskiner som hjelper dem med å redusere CO₂-utslipp.

Seifert tar målene i Paris-klimaavtalen på alvor og registrerer sine egne CO₂-utslipp transparent ved hjelp av eksterne revisjoner. Selskapet forplikter seg til å redusere sitt eget CO₂-fotavtrykk ytterligere og investerer også i utvalgte klimavern prosjekter. Målet er å oppnå klimanøytralitet ved alle Seifert Groups anlegg.

Solenergisystemet på Maltas fabrikk

UTNYTTELSE AV KLIMAFORHOLD

Seiferts Malta-fabrikk har hatt et solenergisystem med totalt 3140 paneler i bruk siden 2016. Det er et av de største anleggene på Malta og produserer med den siste utvidelsen omtrent 1,3 GWh elektrisitet per år. Besparelsen i CO₂-utslipp er 860 tonn per år.

SEIFERT SYSTEMS SMART FABRIKK

Bare bærekraftig drift, ressursbesparende produksjon og økologisk og sosialt ansvar kan føre til langsiktig suksess. Seifert Systems har allerede lagt grunnlaget for selskapets interne digitale transformasjon og investerer i de nyeste teknologiene og optimalisering av interne prosesser.

Seifert Groups første smarte fabrikk skal bygges på Malta som følge av fabrikkutvidelsen. I tillegg til det nye metall- og overflatebehandlingsområdet vil det 2900 m² store bygget også få et nytt logistikkområde. Smart produksjon følger konsekvent Industry 4.0-prinsippet og bidrar til å produsere produkter mer effektivt og miljøvennlig.

SETTE OG OPNÅ MÅL

Som bedriftsgruppens første lokasjon har Malta-fabrikken produsert helt klimanøytrale produkter siden 2020. Målet om klimanøytralitet ble nådd igjen i 2021. Sammenlignet med året før, fortsatte driftsrelevante CO₂-utslipp å gå ned. 
I samsvar med EU-kommisjonens FIT FOR 55-pakke vil Seifert redusere sine egne CO₂-utslipp med ytterligere 55 % innen 2030. Målet er å konsekvent implementere den valgte miljøstrategien på alle Seifert-lokasjoner.

SEIFERT SYSTEMS SERTIFISERING

Siden 2015 har Seifert vært sertifisert i henhold til ISO 14001:2015 miljøstandarder. Fabrikkene er individuelt og som gruppe forpliktet til å fremme miljøvennlige prosesser.


Se produktutvalget

Kjøleaggregat

Kjøleaggregat benyttes der hvor vifter og filtervifter ikke skaper nok kjøling. Eks i elektrotavler hvor det er frekvensomformere etc.
Trenger du teknisk hjelp?
Joachim BjellandJoachim Bjelland

Produktansvarlig

004790785581 90 78 55 81

Send e-post Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post