Flere solceller og redusert strømforbruk

Flere solceller og redusert strømforbruk

Vi mener det er viktig å bidra til økningen av bærekraftige strømkilder for å redusere avhengigheten av fossile brensler for strømproduksjon. I løpet av 2022 utvidet vi vår solcellepark og vil dermed dekke over 50% av vårt årlige strømbehov på eiendommene i Tranås, hvor også vårt logistikksenter er plassert. Vi har økt antallet solcellepaneler på logistikksenteret vårt på Höganloft med 30%. Dette har bidratt til at 60% av vårt strømforbruk nå kommer fra solenergi.

Firmanyheter

EFFEKTEN AV INSTALLASJONEN

Vi har nå fått installert solcellepaneler på alle bygningene innenfor OEM-konsernet i Tranås. Det er en glede å bidra til en mer bærekraftig fremtid ved å utnytte ren energi. Det har blitt stadig viktigere å øke kapasiteten slik situasjonen i verden er, og med begrensninger i overføringskapasitet som finnes i våre strømnett. Vi vil også få installert solcellepaneler på hovedkontoret vårt her i Drammen i løpet av 2023. I denne tabellen får du en oversikt over hvordan arbeidet har sett ut og hva det betyr for hver enkelt installasjon.
 Enhet Effekt installasjon 2019 Effekt ny installasjon 2022 Nyinstallasjonens andel av forbruket
Logistikksenter Höganloft 254 kW / 250 MWh 244 kW / 220 MWh

30 % økning
Totalt 60 % solenergi

Hovudkontor Dalagatan  0 MWh  120 kW / 100 MWh  40 % 
Moderbedrift og datterselskap Norraby  0 MWh  72 kW / 60 MWh  30 %
SUM  Totalt 630 MWh  Over 50%

Vi reduserer vårt elforbruk

For å redusere avhengigheten av fossilt brensel fra et makroperspektiv, er det også viktig at alle bidrar til å redusere sitt eget forbruk. Dette er noe vi har hatt høyt fokus på de siste årene. Vi har gjennomført flere tiltak for å forbedre energieffektiviteten i våre bygninger.

LED-BELYSNING

Vi har installert LED-belysning i alle kontorer og lagerområder, som gir god energibesparelse og bedre lysstrøm. Bare den siste oppgraderingen av belysning i den gamle delen av lageret på logistikksenteret Höganloft gir en årlig besparelse på 70 000 kWh.

NY HÅNDTERING AV WELLAVFALL

Den gamle håndteringen av wellavfall, som innebar at man måtte gå ut for å tømme, er erstattet med en komprimator, slik at man nå kan kvitte seg med wellpapp fra innsiden av bygningen. Det går nå raskere å tømme, det er mer effektivt, og vi oppnår energibesparelser både ved oppvarming og ved å unngå kald trekk inn i bygningen. Det er heller ikke like tungt å tømme, og brannsikkerheten blir bedre siden vi har dekkede beholdere.

hurtigporter for godshåndtering

Vi har hurtigporter for godshåndtering på posisjoner hvor vi ikke kan ha lastehus. Disse minimerer tiden porten er åpen og reduserer dermed både behovet for oppvarming/kjøling og gir også et bedre og jevnere arbeidsmiljø innendørs. I våre lastehus finnes det værtettinger.

Bergvarmeanlegg

På logistikksenteret Höganloft finnes det et høyeffektivt bergvarmeanlegg som også gir kjøling fra fjellet om sommeren. Dette gir en behagelig innetemperatur året rundt, og siden borehullene varmes opp om sommeren, oppnår vi en høyere virkningsgrad fra systemet om vinteren.

Energisparingsprosjekt

Med energisparingsprosjektene på OEMs tre bygninger i Tranås i løpet av 2017-2021, har vi oppnådd en 14% reduksjon i strømforbruket, til tross for utvidelsen av logistikksenteret Höganloft.
Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post