CROUZET CONTROL

Tidsrelé, 1- eller 2-polt (17,5 mm)

Syr-Line er en ny, kompakt tidsreléserie fra Crouzet.
De 1-polte tidsreléene kan bryte maks 16 A (AC1), og de 2-polte kan bryte maks 2x8 A (AC1).
Både de 1- og 2-polte modellene er kun 17,5 mm brede.

 

BM1R og BM2R er multifunksjonsreléer med 12 ulike instillbare funksjoner.

På BM2R kan relékontakt 2 (R2) settes til enten å følge tidsinnstillingen, eller aktiveres av tidsreléets driftsspenning.

 

BL1R og BL2R har pause-/gangtidsfunksjon der tidene for pause- og gangtid kan settes uavhengig av hverandre.

 

En ekstern last kan kobles parallellt med styreingangen (Y1).
Grønn lysdiode indikerer tilkoblet driftsspenning (blinker under tidsregning).
Gul lysdiode indikerer at relékontakten er aktivert.
Samtlige modeller har multispenning (12-240 V AC/DC).

 

Syr-Line serien har en transparent beskyttelseskåpe over innstillingsrattene for å forhindre ufrivillige endringer.

Beskyttelseskåpen kan enkelt fjernes om man endrer innstillinger ofte, og om man vil ha enklere tilgang.

 

I tabellen nedenfor hvises en beksrivelse av de respektive funksjonene.

 

Funksjon A

 

Forsinket inn, fast signal
Når driftspenningen A1-A2 kobles til, begynner tidsregningen.
Etter innstilt tid veksler reléet fra 15-16 til 15-18. Returnerer til 15-16 når 
driftspenningen brytes.

2 tidskontakter eller 2 vekslende hvorav 1 er momentan.
 

Funksjon Ac

 

Kombinert forsinket inn/ut

Driftspenningen A1-A2 tilkoblet.
Når Y1 aktiveres begynner den første tidsregningen (forsinket inn).
Når innstilt tid (T) oppnås veksler relét fra 15-16 til 15-18. 
Når Y1 brytes begynner den andre tidsregningen (forsinket ut), og reléet veksler tilbake til 15-16 når den innstilte tiden tiden er utløpt.

Innstilt tid (T) er den samme for begge tidsregningene.

2 vekslende, hvorav 1 alt. momentan.
 

Funksjon At

 

Forsinket inn med summering, pulsstyrt
OBS! Y1 må være tilkoblet når driftsspenningen A1-A2 kobles til, ellers ender man opp med en A-funksjon i stedet.
Y1 aktiveres og brytes vekselvis.
Når den totale tiden Y1 har vært "brutt"" er lik den innstilte tiden, veksler reléet fra 15-16 til 15-18.
Når driftsspenningen A1-A2 brytes, tilbakestilles reléutgangen.

2 vekslende, hvorav 1 alt. momentan.
 

Funksjon B

 

Stillbar pulslengde
Driftspenningen A1-A2 tilkoblet.
Når Y1 aktiveres starter tidsregningen, og reléet veksler fra 15-16 til 15-18. 
Etter innstillt tid returnerer reléet til 15-16 selv om Y1 fremdeles er aktiv. 

2 vekslende, hvorav 1 alt. momentan.
 

Funksjon C

 

Forsinket ut
Driftspenningen A1-A2 tilkoblet.
Når Y1 aktiveres, veksler reléet fra 15-16 til 15-18. 
Tidsregningen begynner først når Y1 brytes.
Reléet returnerer til 15-16 når innstillt tid er oppnådd.
Om Y1 brytes før tidsregningen er ferdig, nullstilles tiden.

2 tidskontakter eller 1 vekslende, hvorav 1 alt. momentan.
 

Funksjon D

 

Blinkrelé
Når driftspenningen A1-A2 kobles til, starter tidsregningen.
Reléet begynner med pause og veksler fra 15-16 til 15-18, og deretter tilbake 15-16.
Dette fortsetter så lenge driftsspenningen A1-A2 er tilkoblet.
Innstillt tid (T) er lik for både pause og gangtid.

2 vekslende, hvorav 1 alt. momentan.
 

Funksjon Di

 

Blinkrelé, invertert
Når driftspenningen A1-A2 kobles til, starter tidsregningen.
Reléet veksler direkte fra 15-16 til 15-18, og deretter tilbake til 15-16.
Dette fortsetter så lenge driftsspenningen A1-A2 er tilkoblet.
Innstillt tid (T) er lik for  både pause og gangtid.

2 vekslende, hvorav 1 alt. momentan.
 

Funksjon H

 

Forsinket inn, invertert

Når driftsspenningen A1-A2 tilkobles begynner tidsregningen, samtidig som reléet veksler fra 15-16 til 15-18.
Etter innstillt tid returnerer reléet til 15-16, og dette skjer selv om driftsspenningen A1-A2 brytes.

2 vekslende, hvorav 1 alt. momentan.
 

Funksjon Ht

 

Forsinket inn med summering, pulsstyrt
OBS! Y1 må være tilkoblet når driftsspenningen  A1-A2 kobles til, ellers ender man opp med en H-funksjon i stedet.
Y1 aktiveres og brytes vekselvis.
Når den totale tiden Y1 har vært "brutt"" er lik den innstilte tiden, veksler reléet tilbake fra 15-18 til 15-16 (reléet vekslet til 15-18 når A1-A2 ble tilkoblet).

2 vekslende, hvorav 1 alt. momentan.

 

Funksjon N

 

Safe-Guard forsinket ut
Etter første pulsen på Y1 veksler reléet fra 15-16 til 15-18. 
Om tiden mellom to pulser overskrider innstillt tid returnerer reléet til 15-16. 
Uavhengig om signalet er til eller fra.

Funksjon TL

 

Skrittrelé (bistabilt)
Når styrespenningen Y1 tilkobles veksler reléet fra 15-16 til 15-18, og holder denne posisjonen til Y1 tilkobles igjen.
Da returnerer reléet til 15-16.
 

Funksjon Tt

 

Skrittrelé forsinket ut (bistabilt)
Når driftsspenningen Y1 tilkobles veksler reléet fra 15-16 til 15-18.
Etter innstillt tid (T)er oppnådd, veksler reléet tillbake til 15-16.
Om styrespenningen Y1 tilkobles igjen før tiden (T) har utløpt, veksler reléet til 15-16.
 

Funksjon L (A1-Y1 byglas)

Pause-/gangtid
Når driftsspenningen A1-A2 tilkobles begynner den første tidsregningen (T1).

Etter at innstillt tid er utløpt veksler reléet igjen, og den andre tidsregningen (T2) starter.
Syklusen fortsetter til driftsspenningen A1-A2 brytes.
T1 og T2 settes uavhengig av hverandre.

 

2 tidskontakter 

Funksjon Li

Paus-/gångtid, invertert

Når driftsspenningen A1-A2 tilkobles veksler reléet til 15-18, og den første tidsregningen (T1) starter.
Etter innstillt tid veksler reléet tilbake til 15-16, og den andre tidsregningen (T2) startes.

Syklusen fortsetter til driftsspenningen A1-A2 brytes.
T1 og T2 settes uavhengig av hverandre.

 

Les mer
  • Singel- eller multifunksjon
  • 7 tidsområder: 0,5 sek - 240 timer
  • Multispenning 12-240 V AC/DC
  • 17,5 mm bred - DIN-skinne montering

Valgt variant

Valgt variant

Tekniske data

Funksjon

Funksjon A, Ac, At, B, C, D, Di, H, Ht, N, TL, Tt
Tidsområde 0,5-10 s, 0,05-1 min, 0,5-10 min, 0,05-1 h, 0,5-10 h, 0,05-1 d, 0,5-10 d
Responstid tilslag 30 ms
Responstid fraslag 120 ms
Repeternøyaktighet 0,5 %
Multifunksjon Ja
Utgang Relé 1-polt vekslende

Elektriske data

Effektforbruk 1,5 W
Brytevne 4000 VA / 90W @25°C
Brytestrøm maks. 16 A
Kabeltverrsnitt uten hylse 1 x 0,5-3,3 mm², 2 x 0,5-1,5 mm²
Matespenning 12-240V AC/DC

Øvrige tekniske data

Montering DIN-skinne
IP-klasse tilkobling IP20
IP-klasse kåpe IP40
Temperaturområde fra -20 °C
Temperaturområde til 60 °C
Oppbevaringstemperatur fra -40 °C
Oppbevaringstemperatur til 70 °C
Vekt 70 g
Godkjenninger CCC, CE, REACH, RoHS, UL

Produktbeskrivelse

Syr-Line er en ny, kompakt tidsreléserie fra Crouzet.
De 1-polte tidsreléene kan bryte maks 16 A (AC1), og de 2-polte kan bryte maks 2x8 A (AC1).
Både de 1- og 2-polte modellene er kun 17,5 mm brede.

 

BM1R og BM2R er multifunksjonsreléer med 12 ulike instillbare funksjoner.

På BM2R kan relékontakt 2 (R2) settes til enten å følge tidsinnstillingen, eller aktiveres av tidsreléets driftsspenning.

 

BL1R og BL2R har pause-/gangtidsfunksjon der tidene for pause- og gangtid kan settes uavhengig av hverandre.

 

En ekstern last kan kobles parallellt med styreingangen (Y1).
Grønn lysdiode indikerer tilkoblet driftsspenning (blinker under tidsregning).
Gul lysdiode indikerer at relékontakten er aktivert.
Samtlige modeller har multispenning (12-240 V AC/DC).

 

Syr-Line serien har en transparent beskyttelseskåpe over innstillingsrattene for å forhindre ufrivillige endringer.

Beskyttelseskåpen kan enkelt fjernes om man endrer innstillinger ofte, og om man vil ha enklere tilgang.

 

I tabellen nedenfor hvises en beksrivelse av de respektive funksjonene.

 

Funksjon A

 

Forsinket inn, fast signal
Når driftspenningen A1-A2 kobles til, begynner tidsregningen.
Etter innstilt tid veksler reléet fra 15-16 til 15-18. Returnerer til 15-16 når 
driftspenningen brytes.

2 tidskontakter eller 2 vekslende hvorav 1 er momentan.
 

Funksjon Ac

 

Kombinert forsinket inn/ut

Driftspenningen A1-A2 tilkoblet.
Når Y1 aktiveres begynner den første tidsregningen (forsinket inn).
Når innstilt tid (T) oppnås veksler relét fra 15-16 til 15-18. 
Når Y1 brytes begynner den andre tidsregningen (forsinket ut), og reléet veksler tilbake til 15-16 når den innstilte tiden tiden er utløpt.

Innstilt tid (T) er den samme for begge tidsregningene.

2 vekslende, hvorav 1 alt. momentan.
 

Funksjon At

 

Forsinket inn med summering, pulsstyrt
OBS! Y1 må være tilkoblet når driftsspenningen A1-A2 kobles til, ellers ender man opp med en A-funksjon i stedet.
Y1 aktiveres og brytes vekselvis.
Når den totale tiden Y1 har vært "brutt"" er lik den innstilte tiden, veksler reléet fra 15-16 til 15-18.
Når driftsspenningen A1-A2 brytes, tilbakestilles reléutgangen.

2 vekslende, hvorav 1 alt. momentan.
 

Funksjon B

 

Stillbar pulslengde
Driftspenningen A1-A2 tilkoblet.
Når Y1 aktiveres starter tidsregningen, og reléet veksler fra 15-16 til 15-18. 
Etter innstillt tid returnerer reléet til 15-16 selv om Y1 fremdeles er aktiv. 

2 vekslende, hvorav 1 alt. momentan.
 

Funksjon C

 

Forsinket ut
Driftspenningen A1-A2 tilkoblet.
Når Y1 aktiveres, veksler reléet fra 15-16 til 15-18. 
Tidsregningen begynner først når Y1 brytes.
Reléet returnerer til 15-16 når innstillt tid er oppnådd.
Om Y1 brytes før tidsregningen er ferdig, nullstilles tiden.

2 tidskontakter eller 1 vekslende, hvorav 1 alt. momentan.
 

Funksjon D

 

Blinkrelé
Når driftspenningen A1-A2 kobles til, starter tidsregningen.
Reléet begynner med pause og veksler fra 15-16 til 15-18, og deretter tilbake 15-16.
Dette fortsetter så lenge driftsspenningen A1-A2 er tilkoblet.
Innstillt tid (T) er lik for både pause og gangtid.

2 vekslende, hvorav 1 alt. momentan.
 

Funksjon Di

 

Blinkrelé, invertert
Når driftspenningen A1-A2 kobles til, starter tidsregningen.
Reléet veksler direkte fra 15-16 til 15-18, og deretter tilbake til 15-16.
Dette fortsetter så lenge driftsspenningen A1-A2 er tilkoblet.
Innstillt tid (T) er lik for  både pause og gangtid.

2 vekslende, hvorav 1 alt. momentan.
 

Funksjon H

 

Forsinket inn, invertert

Når driftsspenningen A1-A2 tilkobles begynner tidsregningen, samtidig som reléet veksler fra 15-16 til 15-18.
Etter innstillt tid returnerer reléet til 15-16, og dette skjer selv om driftsspenningen A1-A2 brytes.

2 vekslende, hvorav 1 alt. momentan.
 

Funksjon Ht

 

Forsinket inn med summering, pulsstyrt
OBS! Y1 må være tilkoblet når driftsspenningen  A1-A2 kobles til, ellers ender man opp med en H-funksjon i stedet.
Y1 aktiveres og brytes vekselvis.
Når den totale tiden Y1 har vært "brutt"" er lik den innstilte tiden, veksler reléet tilbake fra 15-18 til 15-16 (reléet vekslet til 15-18 når A1-A2 ble tilkoblet).

2 vekslende, hvorav 1 alt. momentan.

 

Funksjon N

 

Safe-Guard forsinket ut
Etter første pulsen på Y1 veksler reléet fra 15-16 til 15-18. 
Om tiden mellom to pulser overskrider innstillt tid returnerer reléet til 15-16. 
Uavhengig om signalet er til eller fra.

Funksjon TL

 

Skrittrelé (bistabilt)
Når styrespenningen Y1 tilkobles veksler reléet fra 15-16 til 15-18, og holder denne posisjonen til Y1 tilkobles igjen.
Da returnerer reléet til 15-16.
 

Funksjon Tt

 

Skrittrelé forsinket ut (bistabilt)
Når driftsspenningen Y1 tilkobles veksler reléet fra 15-16 til 15-18.
Etter innstillt tid (T)er oppnådd, veksler reléet tillbake til 15-16.
Om styrespenningen Y1 tilkobles igjen før tiden (T) har utløpt, veksler reléet til 15-16.
 

Funksjon L (A1-Y1 byglas)

Pause-/gangtid
Når driftsspenningen A1-A2 tilkobles begynner den første tidsregningen (T1).

Etter at innstillt tid er utløpt veksler reléet igjen, og den andre tidsregningen (T2) starter.
Syklusen fortsetter til driftsspenningen A1-A2 brytes.
T1 og T2 settes uavhengig av hverandre.

 

2 tidskontakter 

Funksjon Li

Paus-/gångtid, invertert

Når driftsspenningen A1-A2 tilkobles veksler reléet til 15-18, og den første tidsregningen (T1) starter.
Etter innstillt tid veksler reléet tilbake til 15-16, og den andre tidsregningen (T2) startes.

Syklusen fortsetter til driftsspenningen A1-A2 brytes.
T1 og T2 settes uavhengig av hverandre.

 

Tilbehør

Relatert

DC UPS Buffer times
Kunnskap

Finn rett DC-UPS

I denne artikkelen vil vi vise frem ulike tabeller, diagrammer og kurver som illustrerer ytelsen og funksjonaliteten til forskjellige DC-UPS-systemer fra PULS. Dette vil gi deg verdifull innsikt i hvordan du kan velge et system som best møter dine spesifikke krav, sikrer kontinuerlig drift og maksimerer beskyttelsen av dine kritiske systemer.

Elektronisek sikringer
Produktnyheter

Elektroniske sikringer fra Lütze

Lutzes elektroniske sikringer er idag standard i mange elektrotavler med hensyn på beskyttelse ved overbelastning og kortslutning i 24 V DC kretser. Men sortimentet er så mye mer. Vi tilbyr elektroniske sikringer for 12, 24 og 48 V DC kretser, noe vi ser er mer og mer etterspurt.

BACO spesialister betjeningsmateriell
Produktnyheter

BACO – Din spesialist innen betjeningsmateriell

BACO har etablert seg som en ledende spesialist innen betjeningsmateriell, kjent for sin omfattende produktportefølje som forenkler valget av leverandør. De har et bredt utvalg av betjeningsmateriell, inkludert trykknapper, nødstoppbrytere, signallamper, kambrytere, og hovedbrytere/lastskillebrytere.

IIOT
Kunnskap

IIOT - Når du vil digitalisere din bedrift

Sammen med våre partnere har vi over flere år utviklet et sortiment innen IIOT. Med våre spesialiserte produktområder besitter vi spisskompetanse og et bredt produktutvalg for å gjøre det enklere for deg å ta steget inn i den digitale verden. Her får du vite hvordan.

Produktnyheter

Plassbesparende flerfunksjonsknapper

Med flerfunksjonsknapper fra BACO kan man spare både tid og plass fordi man kan ha flere funksjoner i samme knapp på bare ett 22,5 mm hull. Man kan ha opptil 3 knapper i samme enhet, eller to knapper og en LED lampe i midten.

PLS + HDMI En kraftig og komplett løsning
Produktnyheter

En kraftig og komplett løsning

I moderne industri har automatisering blitt avgjørende for å forbedre effektiviteten, sikkerheten og påliteligheten. Et av de mest brukte verktøyene for industriell automatisering er PLS, og sammen med et HMI blir det en brukervennlig og kraftfull kombinasjon.

Artikler Funksjon Tidsområde Responstid tilslag Responstid fraslag Repeternøyaktighet Multifunksjon Utgang Effektforbruk Brytevne Brytestrøm maks. Kabeltverrsnitt uten hylse Matespenning Montering IP-klasse tilkobling IP-klasse kåpe Temperaturområde fra Temperaturområde til Oppbevaringstemperatur fra Oppbevaringstemperatur til Vekt Godkjenninger Pris
A, Ac, At, B, C, D, Di, H, Ht, N, TL, Tt
0,5-10 s, 0,05-1 min, 0,5-10 min, 0,05-1 h, 0,5-10 h, 0,05-1 d, 0,5-10 d
30 ms
120 ms
0,5 %
Ja
Relé 1-polt vekslende
1,5 W
4000 VA / 90W @25°C
16 A
1 x 0,5-3,3 mm², 2 x 0,5-1,5 mm²
12-240V AC/DC
DIN-skinne
IP20
IP40
-20 °C
60 °C
-40 °C
70 °C
70 g
CCC, CE, REACH, RoHS, UL
A, Ac, At, B, C, D, Di, H, Ht, N, TL, Tt
0,5-10 s, 0,05-1 min, 0,5-10 min, 0,05-1 h, 0,5-10 h, 0,05-1 d, 0,5-10 d
30 ms
120 ms
0,5 %
Ja
Relé 2-polt vekslende
1,5 W
2000 VA / 80W @25°C
8 A
1 x 0,5-3,3 mm², 2 x 0,5-1,5 mm²
12-240V AC/DC
DIN-skinne
IP20
IP40
-20 °C
60 °C
-40 °C
70 °C
70 g
CCC, CE, REACH, RoHS, UL
A, At
0,5-10 s, 0,05-1 min, 0,5-10 min, 0,05-1 h, 0,5-10 h, 0,05-1 d, 0,5-10 d
30 ms
120 ms
0,5 %
Nei
Relé 1-polt vekslende
1,5 W
4000 VA / 90W @25°C
16 A
1 x 0,5-3,3 mm², 2 x 0,5-1,5 mm²
12-240V AC/DC
DIN-skinne
IP20
IP40
-20 °C
60 °C
-40 °C
70 °C
70 g
CCC, CE, REACH, RoHS, UL
A, At
0,5-10 s, 0,05-1 min, 0,5-10 min, 0,05-1 h, 0,5-10 h, 0,05-1 d, 0,5-10 d
30 ms
120 ms
0,5 %
Nei
Relé 2-polt vekslende
1,5 W
2000 VA / 80W @25°C
8 A
1 x 0,5-3,3 mm², 2 x 0,5-1,5 mm²
12-240V AC/DC
DIN-skinne
IP20
IP40
-20 °C
60 °C
-40 °C
70 °C
70 g
CCC, CE, REACH, RoHS, UL
L, Li
0,5-10 s, 0,05-1 min, 0,5-10 min, 0,05-1 h, 0,5-10 h, 0,05-1 d, 0,5-10 d
30 ms
120 ms
0,5 %
Nei
Relé 1-polt vekslende
1,5 W
4000 VA / 90W @25°C
16 A
1 x 0,5-3,3 mm², 2 x 0,5-1,5 mm²
12-240V AC/DC
DIN-skinne
IP20
IP40
-20 °C
60 °C
-40 °C
70 °C
70 g
CCC, CE, REACH, RoHS, UL
L, Li
0,5-10 s, 0,05-1 min, 0,5-10 min, 0,05-1 h, 0,5-10 h, 0,05-1 d, 0,5-10 d
30 ms
120 ms
0,5 %
Nei
Relé 2-polt vekslende
1,5 W
2000 VA / 80W @25°C
8 A
1 x 0,5-3,3 mm², 2 x 0,5-1,5 mm²
12-240V AC/DC
DIN-skinne
IP20
IP40
-20 °C
60 °C
-40 °C
70 °C
70 g
CCC, CE, REACH, RoHS, UL

Valgt variant

Velg variant i listen

Trenger du teknisk hjelp?
Martin StenslandMartin Stensland

Produktansvarlig

004790661261 90 66 12 61

Send e-post Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post