Reléer - Statiske

Statiske releer fra 100 mA til 75 A er elektroniske releer som ofte benyttes ved frekvente til- og fraslag. f.eks. plastmaskiner der varmen pulses ut med korte intervall iblant døgnet rundt.
Releer med statisk utgang slites ikke elektrisk eller mekanisk, samt er helt lydløse.

Her finner du vanlige statiske releer, optokoblere og Delcons unike Interface releer som er velegnet i krevende miljøer.
Solid state
Trenger du teknisk hjelp?
Joachim Bjelland

Produktansvarlig

90 78 55 81

Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

32 21 05 05

Send e-post