LOVATO

Mykstartere 18-320 A

Serie ADXL

Mykstartere brukes til styring av vekselstrømsmotorer. Ved fasesnittstyring sørger mykstarteren for at motoren starter sakte og forsiktig på lav spenning. Når mykstarteren gradvis åpner for større deler av halvperiodene til nettspenningen vil motorens dreiemoment og turtall øke.

 

Lovato`s serie mykstartere ADXL serien er enkel, effektiv og gir sikker drift av 3-fase motorer. Serien har også mykstopp og sikrer en lav startstrøm og minsker påkjenning på el-nettet.

 

Det er anbefalt å benytte en kontaktor foran mykstarteren som da sikrer galvanisk isolasjon når motoren ikke er i bruk. I tillegg til å fjerne spenning på motorsiden, gjør kontaktoren det mulig å isolere mykstarteren og beskytte de interne tyristorene mot eventuelle problemer tilstede på nettverket (f.eks. overspenninger, ukontrollerte strømtopper osv.).

 

OUT 1: Line contactor (run) kan brukes til denne funksjonen, I tilfelle alarm på mykstarteren, åpner kontaktoren og bryter strømtilførselen. Kontaktoren beskytter da mykstarteren og motoren.

 

ADXL serien har innbebygget motorvern som sikrer motoren mot overlast.

 

ADXL har et antall funksjoner som er til for å forenkle installasjon og drift.

 

Som eksempel på dette har de ikonbasert bakgrunns belyst LCD-display som kan programmeres med knappene eller med mobilen (Lovato NFC Android eller iOS kostnadsfri App), eller via frontmontert dongle for USB (CX01) eller WIFI (CX02).

 

Man kan også programmere mykstarteren med de kostnadsfrie programvarene Xpress eller SAM1.

SAM1 finnes tilgjengelig for både iOS- og Android- enheter, noe som gjør at mykstarterene enkelt kan programmeres med smarttelefon eller nettbrett. En programmering kan kopieres og lages for å senere føre programmet over på flere enheter.

 

Når mykstarteren spenningsettes kan man følge en oppstartsekvens som består av følgende trinn: (Auto Set)

 

1. Språk; velg mellom Engelsk, Italiensk, Fransk, Spansk eller Portugisisk

2. Motorstrøm; nominell motorstrøm kan innstilles fra 50-100 % av valgt modells strømstørrelse

3. Type av motordrift; man kan velge et antall forhånds programmerte driftstyper eks. pumpe, transportbånd, vifte, mikser eller generell motordrift

4. Start funksjon; avhengig av motorlast velges tung, standard, eller lett drift.

 

 

Mykstarteren tilpasser parameterne automatisk etter disse innstillingene, ved behov kan manuelle justeringer deretter gjøres i en større program meny i App eller PC.

 

Hvis man ønsker å sette den tilbake til default/fabrikkinstilling for å sette de 4 startparameterne på nytt. Gjøres dette i 03 Commands og C12: Setup to default og så C11:Repeat Auto Set. Da resettes mykstarteren og man kommer tilbake til Auto Set.

 

 

Det finnes 2 youtube videoer som enkelt forklarer oppsett og programmering med NFC

Se video

 

 

Her er en kort beskrivelse på serie ADXL-serien:

 

 • Motorstrøm fra 18-320 A / 11-160 kW (400 V AC)
 • Stillbar motorstrøm; 50-100 % av nominelt verdi
 • Driftsspenning 208 - 600 V AC
 • 2-fase regulert
 • Innebygget elektronisk bypass kontaktor
 • Programmerbar for normal standard eller tung drift
 • 3 programmerbare releutganger
 • 2 programmerbare digitale innganger
 • Startstrøm-begrensning
 • Programmering, data ned lasting og diagnostikk via optisk port
 • Programmering via NFC eller App (iOS/Android),
 • Kommunikasjon; Modbus-ASCII, Modbus-RTU og Modbus-TCP
 • Bakgrunsbelyst LCD-display, ikonbasert
 • LED-indikering for drift status

 

 

GENERELLE DATA:

BESKYTTELSES FUNKSJONER

Hjelpespenning

Lav spenning

 

Driftspenning

Overvåking av spenning, fasebrudd, fasefølge, frekvens

 

Motor

Overlast ved start (tripp klasse 2, 10A, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40)

Overlast ved drift (tripp klasse 2, 10A, 10, 15, 20, 25, 30), låst rotor, strøm-asymmetri, min. moment og maks. start tid

 

Starter

Overstrøm og høy temperatur

 

 

START OG STOPP INNSTILLINGER

Start

Momentrampe med strømbegrensning, spenningsrampe med strømbegrensning, konstant moment med strømbegrensning

 

Stopp

Momentrampe, spenningsrampe, egen-stopp

 

 

DISPLAY OG PROGRAMMERING

Programmeringsalternativ

 

 

Med knappene og displayet

 

Med PC

Tilbehør CX01 og CX02

Med App NFC Configurator

 

Med App SAM1

Tilbehør CX02

Med separat displayenhet EXCRDU1

Tilbehør EXC1042

Display-verdier som vises

Maks. strøm, strøm på L1, L2, L3, moment, nettspenning, total effekfaktor, motortemperatur, mykstartererens temperatur, effekt, antall starter

 

LED-indikering

Rød="ALARM", grønn="POWER", grønn="RUN"

 

 

INNGANGER

Digitale innganger

3 stk hvor inp 3 kan programmeres for PTC-givere (motortemperatur)

 

Inngangstype

aktiveres med kontaktsluttning

 

PTC-givere

2-leder, ihht. DIN 44081, 1,5kohm@25°C

 

Inngangsfunksjon (programmeres)

Avslått, motor start, motor stopp, free range stopp, forvarming av motor, lokal kontroll, avstenging alarm, resett termo-status, lås knapper, motor valg mm

 

UTGANGER

Releutganger

3 stk; 1 vekslede og 2 sluttende med felles inngang

 

Out 1, tilk. 11-12-14

Vekslende: NO=5A/250VAC, 5A/30VDC

NC: 3A/250VAC, 3A/30VDC

 

Out 2+3, tilk. 21 - 24, 34

NO: 3A/250VAC, 3A/30VDC

 

Programmerbare funksjoner

Avstengt, motor tilkoblet, rampe avsluttet, global alarm, limits, remote variable, alarm

 

 

 Sikringer:

 

Til en ADXL-mykstater anbefales følgende sikringer og sikringsholderer (3 stk av hver).

Kontakt oss for priser.

 

Mykstart, modell

Sikring

Sikringsholder

 

ADXL0018600 

A70QS50-4

P243C

 

ADXL0030600 

A70QS80-4

P243C

 

ADXL0045600 

A70QS125-4

P243C

 

ADXL0060600 

A70QS150-4

P243C

 

ADXL0075600 

A70QS175-4

P243C

 

 

 

Les mer
 • 7,5-160 kW/400V, 4-90 kW/230V
 • Innebygget bypass rele
 • Fra 75 mm bredde
 • 3-fase 208-600 V AC

Valgt variant

Valgt variant

Tekniske data

Motordata

Motortype Asynkron 3-fase motor
Motoreffekt maks 7,5 kW
Motorstrøm min 9 A
Motorstrøm maks 18 A
Motorspenning min 208 V AC
Motorspenning maks 600 V AC

Innganger/utganger

Digitale innganger 3 stk, hvorav inp 3 kan programmeres for PTC-givere (motortemperatur)
Relédata Out 1, tilk. 11-12-14: Veksl.: NO=5A/250VAC, 5A/30VDC, Out 2+3, tilk. 21 - 24, 34: NO: 3A/250VAC, 3A/30VDC
Reléfunksjon Programmerbar: avslått, motor tilkoblet, rampe avsluttet, global alarm, limits, remote variable, alarm

Generell data

Matespenning AC min. 100 V AC
Matespenning AC maks. 240 V AC
Frekvens min. 50 Hz
Frekvens maks. 60 Hz
Temperaturområde drift fra -20 °C
Temperaturområde drift til 40 °C
Oppbevaringstemperatur fra -30 °C
Oppbevaringstemperatur til 80 °C
Kjøling Leveres uten vifte
Indikering LED: Rød="ALARM", grønn="POWER", grønn="RUN"
Display Bakgrunsbelyst ikon-basert
IP-klasse IP00
Vekt 2,1 kg
Godkjenninger CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, UL 508
Forpakningsstørrelse 1 pc

Produktbeskrivelse

Mykstartere brukes til styring av vekselstrømsmotorer. Ved fasesnittstyring sørger mykstarteren for at motoren starter sakte og forsiktig på lav spenning. Når mykstarteren gradvis åpner for større deler av halvperiodene til nettspenningen vil motorens dreiemoment og turtall øke.

 

Lovato`s serie mykstartere ADXL serien er enkel, effektiv og gir sikker drift av 3-fase motorer. Serien har også mykstopp og sikrer en lav startstrøm og minsker påkjenning på el-nettet.

 

Det er anbefalt å benytte en kontaktor foran mykstarteren som da sikrer galvanisk isolasjon når motoren ikke er i bruk. I tillegg til å fjerne spenning på motorsiden, gjør kontaktoren det mulig å isolere mykstarteren og beskytte de interne tyristorene mot eventuelle problemer tilstede på nettverket (f.eks. overspenninger, ukontrollerte strømtopper osv.).

 

OUT 1: Line contactor (run) kan brukes til denne funksjonen, I tilfelle alarm på mykstarteren, åpner kontaktoren og bryter strømtilførselen. Kontaktoren beskytter da mykstarteren og motoren.

 

ADXL serien har innbebygget motorvern som sikrer motoren mot overlast.

 

ADXL har et antall funksjoner som er til for å forenkle installasjon og drift.

 

Som eksempel på dette har de ikonbasert bakgrunns belyst LCD-display som kan programmeres med knappene eller med mobilen (Lovato NFC Android eller iOS kostnadsfri App), eller via frontmontert dongle for USB (CX01) eller WIFI (CX02).

 

Man kan også programmere mykstarteren med de kostnadsfrie programvarene Xpress eller SAM1.

SAM1 finnes tilgjengelig for både iOS- og Android- enheter, noe som gjør at mykstarterene enkelt kan programmeres med smarttelefon eller nettbrett. En programmering kan kopieres og lages for å senere føre programmet over på flere enheter.

 

Når mykstarteren spenningsettes kan man følge en oppstartsekvens som består av følgende trinn: (Auto Set)

 

1. Språk; velg mellom Engelsk, Italiensk, Fransk, Spansk eller Portugisisk

2. Motorstrøm; nominell motorstrøm kan innstilles fra 50-100 % av valgt modells strømstørrelse

3. Type av motordrift; man kan velge et antall forhånds programmerte driftstyper eks. pumpe, transportbånd, vifte, mikser eller generell motordrift

4. Start funksjon; avhengig av motorlast velges tung, standard, eller lett drift.

 

 

Mykstarteren tilpasser parameterne automatisk etter disse innstillingene, ved behov kan manuelle justeringer deretter gjøres i en større program meny i App eller PC.

 

Hvis man ønsker å sette den tilbake til default/fabrikkinstilling for å sette de 4 startparameterne på nytt. Gjøres dette i 03 Commands og C12: Setup to default og så C11:Repeat Auto Set. Da resettes mykstarteren og man kommer tilbake til Auto Set.

 

 

Det finnes 2 youtube videoer som enkelt forklarer oppsett og programmering med NFC

Se video

 

 

Her er en kort beskrivelse på serie ADXL-serien:

 

 • Motorstrøm fra 18-320 A / 11-160 kW (400 V AC)
 • Stillbar motorstrøm; 50-100 % av nominelt verdi
 • Driftsspenning 208 - 600 V AC
 • 2-fase regulert
 • Innebygget elektronisk bypass kontaktor
 • Programmerbar for normal standard eller tung drift
 • 3 programmerbare releutganger
 • 2 programmerbare digitale innganger
 • Startstrøm-begrensning
 • Programmering, data ned lasting og diagnostikk via optisk port
 • Programmering via NFC eller App (iOS/Android),
 • Kommunikasjon; Modbus-ASCII, Modbus-RTU og Modbus-TCP
 • Bakgrunsbelyst LCD-display, ikonbasert
 • LED-indikering for drift status

 

 

GENERELLE DATA:

BESKYTTELSES FUNKSJONER

Hjelpespenning

Lav spenning

 

Driftspenning

Overvåking av spenning, fasebrudd, fasefølge, frekvens

 

Motor

Overlast ved start (tripp klasse 2, 10A, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40)

Overlast ved drift (tripp klasse 2, 10A, 10, 15, 20, 25, 30), låst rotor, strøm-asymmetri, min. moment og maks. start tid

 

Starter

Overstrøm og høy temperatur

 

 

START OG STOPP INNSTILLINGER

Start

Momentrampe med strømbegrensning, spenningsrampe med strømbegrensning, konstant moment med strømbegrensning

 

Stopp

Momentrampe, spenningsrampe, egen-stopp

 

 

DISPLAY OG PROGRAMMERING

Programmeringsalternativ

 

 

Med knappene og displayet

 

Med PC

Tilbehør CX01 og CX02

Med App NFC Configurator

 

Med App SAM1

Tilbehør CX02

Med separat displayenhet EXCRDU1

Tilbehør EXC1042

Display-verdier som vises

Maks. strøm, strøm på L1, L2, L3, moment, nettspenning, total effekfaktor, motortemperatur, mykstartererens temperatur, effekt, antall starter

 

LED-indikering

Rød="ALARM", grønn="POWER", grønn="RUN"

 

 

INNGANGER

Digitale innganger

3 stk hvor inp 3 kan programmeres for PTC-givere (motortemperatur)

 

Inngangstype

aktiveres med kontaktsluttning

 

PTC-givere

2-leder, ihht. DIN 44081, 1,5kohm@25°C

 

Inngangsfunksjon (programmeres)

Avslått, motor start, motor stopp, free range stopp, forvarming av motor, lokal kontroll, avstenging alarm, resett termo-status, lås knapper, motor valg mm

 

UTGANGER

Releutganger

3 stk; 1 vekslede og 2 sluttende med felles inngang

 

Out 1, tilk. 11-12-14

Vekslende: NO=5A/250VAC, 5A/30VDC

NC: 3A/250VAC, 3A/30VDC

 

Out 2+3, tilk. 21 - 24, 34

NO: 3A/250VAC, 3A/30VDC

 

Programmerbare funksjoner

Avstengt, motor tilkoblet, rampe avsluttet, global alarm, limits, remote variable, alarm

 

 

 Sikringer:

 

Til en ADXL-mykstater anbefales følgende sikringer og sikringsholderer (3 stk av hver).

Kontakt oss for priser.

 

Mykstart, modell

Sikring

Sikringsholder

 

ADXL0018600 

A70QS50-4

P243C

 

ADXL0030600 

A70QS80-4

P243C

 

ADXL0045600 

A70QS125-4

P243C

 

ADXL0060600 

A70QS150-4

P243C

 

ADXL0075600 

A70QS175-4

P243C

 

 

 

Tilbehør

Relaterte produkter

Relatert

Kraftautomasjon
Kunnskap

Kraftautomasjon

For deg som har virksomhet innen elkraft og kraftdistribusjon kan vi tilby ett bredt sortiment av produkter som er passende for installasjon, blant annet i kontrollskap.

Puls CP serien
Produktnyheter

Puls Dimensjon CP-serien slår alle rekorder for effektivitet, levetid og dimensjoner

Med en omfattende godkjenningsbank passer seriens strømforsyninger for flere forskjellige applikasjoner, f.eks. marine, medisinsk og jernbane. Serien inkluderer også strømforsyninger med innebygget redundans og lastdeling. CP-serie strømforsyning har en kontinuerlig 20% effektreserve. I tillegg er CP-strømforsyningene i stand til å levere 3 ganger nominell strøm i 12 ms, noe som forenkler selektivitet samt å utløse sekundære sikringer ved kortslutning.

Norges bredeste relesortiment
Kunnskap

Norges bredeste relésortiment

Vi tilbyr reléer for de fleste industriapplikasjoner og har ett komplett sortiment av ulike reléer, fra bare noen få mA til tusentalls ampere. Våre reléer håndterer alt fra små styresignal til tunge motorlaster og varmestyringer.

Lovato isolasjonstransformator
Produktnyheter

Lovato isolasjonstransformatorer

Nå utvider vi vårt sortiment med isolasjonstransformatorer fra Lovato Electric.

Loop heater fra Stego
Produktnyheter

Loop Heater – Varmeelement for optimal temperaturfordeling

Opplev fremtiden med innovasjon og enestående effektivitet – Stegos banebrytende nye Loop-serie tar varmeelementer til nye høyder. Gjennom et revolusjonerende loopdesign leverer disse varmeelementene en uovertruffen varmeeffekt, og sikrer en feilfri temperaturfordeling i enhver situasjon.

Advantech 5000 serien Amax
Produktnyheter

Advantechs AMAX-5000-serie: Nyskapende løsninger innen automatiseringskontroll

Denne EtherCAT Slice I/O- og kontrollerplattformen er anerkjent som den minste programmerbare automatiseringskontrolleren (PAC) i Core i klassen, noe som gjør den ideell for plassbegrensede industrielle miljøer.

Artikler Motoreffekt maks Motorstrøm min Motorstrøm maks Kjøling Vekt Pris
7,5 kW 9 A 18 A Leveres uten vifte 2,1 kg
15 kW 15 A 30 A Leveres uten vifte 2,1 kg
22 kW 22,5 A 45 A Leveres uten vifte 2,1 kg
30 kW 30 A 60 A Leveres uten vifte 2,1 kg
37 kW 37,5 A 75 A Leveres uten vifte 2,9 kg
45 kW 42,5 A 85 A Leveres uten vifte 2,9 kg
55 kW 57,5 A 115 A Leveres uten vifte 2,9 kg
75 kW 67,5 A 135 A Integrert vifte 7,8 kg
90 kW 81 A 162 A Integrert vifte 7,8 kg
110 kW 97,5 A 195 A Integrert vifte 13,9 kg
132 kW 125 A 250 A Integrert vifte 13,9 kg
160 kW 160 A 320 A Integrert vifte 13,9 kg

Valgt variant

Velg variant i listen

Trenger du teknisk hjelp?
Joachim BjellandJoachim Bjelland

Produktansvarlig

004790785581 90 78 55 81

Send e-post Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post