LOVATO

Mykstartere 18-320 A

Serie ADXL

Mykstartere brukes til styring av vekselstrømsmotorer. Ved fasesnittstyring sørger mykstarteren for at motoren starter sakte og forsiktig på lav spenning. Når mykstarteren gradvis åpner for større deler av halvperiodene til nettspenningen vil motorens dreiemoment og turtall øke.

 

Lovato`s serie mykstartere ADXL serien er enkel, effektiv og gir sikker drift av 3-fase motorer. Serien har også mykstopp og sikrer en lav startstrøm og minsker påkjenning på el-nettet.

 

Det er anbefalt å benytte en kontaktor foran mykstarteren som da sikrer galvanisk isolasjon når motoren ikke er i bruk. I tillegg til å fjerne spenning på motorsiden, gjør kontaktoren det mulig å isolere mykstarteren og beskytte de interne tyristorene mot eventuelle problemer tilstede på nettverket (f.eks. overspenninger, ukontrollerte strømtopper osv.).

 

OUT 1: Line contactor (run) kan brukes til denne funksjonen, I tilfelle alarm på mykstarteren, åpner kontaktoren og bryter strømtilførselen. Kontaktoren beskytter da mykstarteren og motoren.

 

ADXL serien har innbebygget motorvern som sikrer motoren mot overlast.

 

ADXL har et antall funksjoner som er til for å forenkle installasjon og drift.

 

Som eksempel på dette har de ikonbasert bakgrunns belyst LCD-display som kan programmeres med knappene eller med mobilen (Lovato NFC Android eller iOS kostnadsfri App), eller via frontmontert dongle for USB (CX01) eller WIFI (CX02).

 

Man kan også programmere mykstarteren med de kostnadsfrie programvarene Xpress eller SAM1.

SAM1 finnes tilgjengelig for både iOS- og Android- enheter, noe som gjør at mykstarterene enkelt kan programmeres med smarttelefon eller nettbrett. En programmering kan kopieres og lages for å senere føre programmet over på flere enheter.

 

Når mykstarteren spenningsettes kan man følge en oppstartsekvens som består av følgende trinn: (Auto Set)

 

1. Språk; velg mellom Engelsk, Italiensk, Fransk, Spansk eller Portugisisk

2. Motorstrøm; nominell motorstrøm kan innstilles fra 50-100 % av valgt modells strømstørrelse

3. Type av motordrift; man kan velge et antall forhånds programmerte driftstyper eks. pumpe, transportbånd, vifte, mikser eller generell motordrift

4. Start funksjon; avhengig av motorlast velges tung, standard, eller lett drift.

 

 

Mykstarteren tilpasser parameterne automatisk etter disse innstillingene, ved behov kan manuelle justeringer deretter gjøres i en større program meny i App eller PC.

 

Hvis man ønsker å sette den tilbake til default/fabrikkinstilling for å sette de 4 startparameterne på nytt. Gjøres dette i 03 Commands og C12: Setup to default og så C11:Repeat Auto Set. Da resettes mykstarteren og man kommer tilbake til Auto Set.

 

 

Det finnes 2 youtube videoer som enkelt forklarer oppsett og programmering med NFC

Se video

 

 

Her er en kort beskrivelse på serie ADXL-serien:

 

 • Motorstrøm fra 18-320 A / 11-160 kW (400 V AC)
 • Stillbar motorstrøm; 50-100 % av nominelt verdi
 • Driftsspenning 208 - 600 V AC
 • 2-fase regulert
 • Innebygget elektronisk bypass kontaktor
 • Programmerbar for normal standard eller tung drift
 • 3 programmerbare releutganger
 • 2 programmerbare digitale innganger
 • Startstrøm-begrensning
 • Programmering, data ned lasting og diagnostikk via optisk port
 • Programmering via NFC eller App (iOS/Android),
 • Kommunikasjon; Modbus-ASCII, Modbus-RTU og Modbus-TCP
 • Bakgrunsbelyst LCD-display, ikonbasert
 • LED-indikering for drift status

 

 

GENERELLE DATA:

BESKYTTELSES FUNKSJONER

Hjelpespenning

Lav spenning

 

Driftspenning

Overvåking av spenning, fasebrudd, fasefølge, frekvens

 

Motor

Overlast ved start (tripp klasse 2, 10A, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40)

Overlast ved drift (tripp klasse 2, 10A, 10, 15, 20, 25, 30), låst rotor, strøm-asymmetri, min. moment og maks. start tid

 

Starter

Overstrøm og høy temperatur

 

 

START OG STOPP INNSTILLINGER

Start

Momentrampe med strømbegrensning, spenningsrampe med strømbegrensning, konstant moment med strømbegrensning

 

Stopp

Momentrampe, spenningsrampe, egen-stopp

 

 

DISPLAY OG PROGRAMMERING

Programmeringsalternativ

 

 

Med knappene og displayet

 

Med PC

Tilbehør CX01 og CX02

Med App NFC Configurator

 

Med App SAM1

Tilbehør CX02

Med separat displayenhet EXCRDU1

Tilbehør EXC1042

Display-verdier som vises

Maks. strøm, strøm på L1, L2, L3, moment, nettspenning, total effekfaktor, motortemperatur, mykstartererens temperatur, effekt, antall starter

 

LED-indikering

Rød="ALARM", grønn="POWER", grønn="RUN"

 

 

INNGANGER

Digitale innganger

3 stk hvor inp 3 kan programmeres for PTC-givere (motortemperatur)

 

Inngangstype

aktiveres med kontaktsluttning

 

PTC-givere

2-leder, ihht. DIN 44081, 1,5kohm@25°C

 

Inngangsfunksjon (programmeres)

Avslått, motor start, motor stopp, free range stopp, forvarming av motor, lokal kontroll, avstenging alarm, resett termo-status, lås knapper, motor valg mm

 

UTGANGER

Releutganger

3 stk; 1 vekslede og 2 sluttende med felles inngang

 

Out 1, tilk. 11-12-14

Vekslende: NO=5A/250VAC, 5A/30VDC

NC: 3A/250VAC, 3A/30VDC

 

Out 2+3, tilk. 21 - 24, 34

NO: 3A/250VAC, 3A/30VDC

 

Programmerbare funksjoner

Avstengt, motor tilkoblet, rampe avsluttet, global alarm, limits, remote variable, alarm

 

 

 Sikringer:

 

Til en ADXL-mykstater anbefales følgende sikringer og sikringsholderer (3 stk av hver).

Kontakt oss for priser.

 

Mykstart, modell

Sikring

Sikringsholder

 

ADXL0018600 

A70QS50-4

P243C

 

ADXL0030600 

A70QS80-4

P243C

 

ADXL0045600 

A70QS125-4

P243C

 

ADXL0060600 

A70QS150-4

P243C

 

ADXL0075600 

A70QS175-4

P243C

 

 

 

Les mer
 • 7,5-160 kW/400V, 4-90 kW/230V
 • Innebygget bypass rele
 • Fra 75 mm bredde
 • 3-fase 208-600 V AC

Valgt variant

Valgt variant

Tekniske data

Motordata

Motortype Asynkron 3-fase motor
Motoreffekt maks 7,5 kW
Motorstrøm min 9 A
Motorstrøm maks 18 A
Motorspenning min 208 V AC
Motorspenning maks 600 V AC

Innganger/utganger

Digitale innganger 3 stk, hvorav inp 3 kan programmeres for PTC-givere (motortemperatur)
Relédata Out 1, tilk. 11-12-14: Veksl.: NO=5A/250VAC, 5A/30VDC, Out 2+3, tilk. 21 - 24, 34: NO: 3A/250VAC, 3A/30VDC
Reléfunksjon Programmerbar: avslått, motor tilkoblet, rampe avsluttet, global alarm, limits, remote variable, alarm

Generell data

Matespenning AC min. 100 V AC
Matespenning AC maks. 240 V AC
Frekvens min. 50 Hz
Frekvens maks. 60 Hz
Temperaturområde drift fra -20 °C
Temperaturområde drift til 40 °C
Oppbevaringstemperatur fra -30 °C
Oppbevaringstemperatur til 80 °C
Kjøling Leveres uten vifte
Indikering LED: Rød="ALARM", grønn="POWER", grønn="RUN"
Display Bakgrunsbelyst ikon-basert
IP-klasse IP00
Vekt 2,1 kg
Godkjenninger CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, UL 508
Forpakningsstørrelse 1 pc

Produktbeskrivelse

Mykstartere brukes til styring av vekselstrømsmotorer. Ved fasesnittstyring sørger mykstarteren for at motoren starter sakte og forsiktig på lav spenning. Når mykstarteren gradvis åpner for større deler av halvperiodene til nettspenningen vil motorens dreiemoment og turtall øke.

 

Lovato`s serie mykstartere ADXL serien er enkel, effektiv og gir sikker drift av 3-fase motorer. Serien har også mykstopp og sikrer en lav startstrøm og minsker påkjenning på el-nettet.

 

Det er anbefalt å benytte en kontaktor foran mykstarteren som da sikrer galvanisk isolasjon når motoren ikke er i bruk. I tillegg til å fjerne spenning på motorsiden, gjør kontaktoren det mulig å isolere mykstarteren og beskytte de interne tyristorene mot eventuelle problemer tilstede på nettverket (f.eks. overspenninger, ukontrollerte strømtopper osv.).

 

OUT 1: Line contactor (run) kan brukes til denne funksjonen, I tilfelle alarm på mykstarteren, åpner kontaktoren og bryter strømtilførselen. Kontaktoren beskytter da mykstarteren og motoren.

 

ADXL serien har innbebygget motorvern som sikrer motoren mot overlast.

 

ADXL har et antall funksjoner som er til for å forenkle installasjon og drift.

 

Som eksempel på dette har de ikonbasert bakgrunns belyst LCD-display som kan programmeres med knappene eller med mobilen (Lovato NFC Android eller iOS kostnadsfri App), eller via frontmontert dongle for USB (CX01) eller WIFI (CX02).

 

Man kan også programmere mykstarteren med de kostnadsfrie programvarene Xpress eller SAM1.

SAM1 finnes tilgjengelig for både iOS- og Android- enheter, noe som gjør at mykstarterene enkelt kan programmeres med smarttelefon eller nettbrett. En programmering kan kopieres og lages for å senere føre programmet over på flere enheter.

 

Når mykstarteren spenningsettes kan man følge en oppstartsekvens som består av følgende trinn: (Auto Set)

 

1. Språk; velg mellom Engelsk, Italiensk, Fransk, Spansk eller Portugisisk

2. Motorstrøm; nominell motorstrøm kan innstilles fra 50-100 % av valgt modells strømstørrelse

3. Type av motordrift; man kan velge et antall forhånds programmerte driftstyper eks. pumpe, transportbånd, vifte, mikser eller generell motordrift

4. Start funksjon; avhengig av motorlast velges tung, standard, eller lett drift.

 

 

Mykstarteren tilpasser parameterne automatisk etter disse innstillingene, ved behov kan manuelle justeringer deretter gjøres i en større program meny i App eller PC.

 

Hvis man ønsker å sette den tilbake til default/fabrikkinstilling for å sette de 4 startparameterne på nytt. Gjøres dette i 03 Commands og C12: Setup to default og så C11:Repeat Auto Set. Da resettes mykstarteren og man kommer tilbake til Auto Set.

 

 

Det finnes 2 youtube videoer som enkelt forklarer oppsett og programmering med NFC

Se video

 

 

Her er en kort beskrivelse på serie ADXL-serien:

 

 • Motorstrøm fra 18-320 A / 11-160 kW (400 V AC)
 • Stillbar motorstrøm; 50-100 % av nominelt verdi
 • Driftsspenning 208 - 600 V AC
 • 2-fase regulert
 • Innebygget elektronisk bypass kontaktor
 • Programmerbar for normal standard eller tung drift
 • 3 programmerbare releutganger
 • 2 programmerbare digitale innganger
 • Startstrøm-begrensning
 • Programmering, data ned lasting og diagnostikk via optisk port
 • Programmering via NFC eller App (iOS/Android),
 • Kommunikasjon; Modbus-ASCII, Modbus-RTU og Modbus-TCP
 • Bakgrunsbelyst LCD-display, ikonbasert
 • LED-indikering for drift status

 

 

GENERELLE DATA:

BESKYTTELSES FUNKSJONER

Hjelpespenning

Lav spenning

 

Driftspenning

Overvåking av spenning, fasebrudd, fasefølge, frekvens

 

Motor

Overlast ved start (tripp klasse 2, 10A, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40)

Overlast ved drift (tripp klasse 2, 10A, 10, 15, 20, 25, 30), låst rotor, strøm-asymmetri, min. moment og maks. start tid

 

Starter

Overstrøm og høy temperatur

 

 

START OG STOPP INNSTILLINGER

Start

Momentrampe med strømbegrensning, spenningsrampe med strømbegrensning, konstant moment med strømbegrensning

 

Stopp

Momentrampe, spenningsrampe, egen-stopp

 

 

DISPLAY OG PROGRAMMERING

Programmeringsalternativ

 

 

Med knappene og displayet

 

Med PC

Tilbehør CX01 og CX02

Med App NFC Configurator

 

Med App SAM1

Tilbehør CX02

Med separat displayenhet EXCRDU1

Tilbehør EXC1042

Display-verdier som vises

Maks. strøm, strøm på L1, L2, L3, moment, nettspenning, total effekfaktor, motortemperatur, mykstartererens temperatur, effekt, antall starter

 

LED-indikering

Rød="ALARM", grønn="POWER", grønn="RUN"

 

 

INNGANGER

Digitale innganger

3 stk hvor inp 3 kan programmeres for PTC-givere (motortemperatur)

 

Inngangstype

aktiveres med kontaktsluttning

 

PTC-givere

2-leder, ihht. DIN 44081, 1,5kohm@25°C

 

Inngangsfunksjon (programmeres)

Avslått, motor start, motor stopp, free range stopp, forvarming av motor, lokal kontroll, avstenging alarm, resett termo-status, lås knapper, motor valg mm

 

UTGANGER

Releutganger

3 stk; 1 vekslede og 2 sluttende med felles inngang

 

Out 1, tilk. 11-12-14

Vekslende: NO=5A/250VAC, 5A/30VDC

NC: 3A/250VAC, 3A/30VDC

 

Out 2+3, tilk. 21 - 24, 34

NO: 3A/250VAC, 3A/30VDC

 

Programmerbare funksjoner

Avstengt, motor tilkoblet, rampe avsluttet, global alarm, limits, remote variable, alarm

 

 

 Sikringer:

 

Til en ADXL-mykstater anbefales følgende sikringer og sikringsholderer (3 stk av hver).

Kontakt oss for priser.

 

Mykstart, modell

Sikring

Sikringsholder

 

ADXL0018600 

A70QS50-4

P243C

 

ADXL0030600 

A70QS80-4

P243C

 

ADXL0045600 

A70QS125-4

P243C

 

ADXL0060600 

A70QS150-4

P243C

 

ADXL0075600 

A70QS175-4

P243C

 

 

 

Tilbehør

Relaterte produkter

Relatert

DC UPS Buffer times
Kunnskap

Finn rett DC-UPS

I denne artikkelen vil vi vise frem ulike tabeller, diagrammer og kurver som illustrerer ytelsen og funksjonaliteten til forskjellige DC-UPS-systemer fra PULS. Dette vil gi deg verdifull innsikt i hvordan du kan velge et system som best møter dine spesifikke krav, sikrer kontinuerlig drift og maksimerer beskyttelsen av dine kritiske systemer.

Elektronisek sikringer
Produktnyheter

Elektroniske sikringer fra Lütze

Lutzes elektroniske sikringer er idag standard i mange elektrotavler med hensyn på beskyttelse ved overbelastning og kortslutning i 24 V DC kretser. Men sortimentet er så mye mer. Vi tilbyr elektroniske sikringer for 12, 24 og 48 V DC kretser, noe vi ser er mer og mer etterspurt.

BACO spesialister betjeningsmateriell
Produktnyheter

BACO – Din spesialist innen betjeningsmateriell

BACO har etablert seg som en ledende spesialist innen betjeningsmateriell, kjent for sin omfattende produktportefølje som forenkler valget av leverandør. De har et bredt utvalg av betjeningsmateriell, inkludert trykknapper, nødstoppbrytere, signallamper, kambrytere, og hovedbrytere/lastskillebrytere.

IIOT
Kunnskap

IIOT - Når du vil digitalisere din bedrift

Sammen med våre partnere har vi over flere år utviklet et sortiment innen IIOT. Med våre spesialiserte produktområder besitter vi spisskompetanse og et bredt produktutvalg for å gjøre det enklere for deg å ta steget inn i den digitale verden. Her får du vite hvordan.

Produktnyheter

Plassbesparende flerfunksjonsknapper

Med flerfunksjonsknapper fra BACO kan man spare både tid og plass fordi man kan ha flere funksjoner i samme knapp på bare ett 22,5 mm hull. Man kan ha opptil 3 knapper i samme enhet, eller to knapper og en LED lampe i midten.

PLS + HDMI En kraftig og komplett løsning
Produktnyheter

En kraftig og komplett løsning

I moderne industri har automatisering blitt avgjørende for å forbedre effektiviteten, sikkerheten og påliteligheten. Et av de mest brukte verktøyene for industriell automatisering er PLS, og sammen med et HMI blir det en brukervennlig og kraftfull kombinasjon.

Artikler Motortype Motoreffekt maks Motorstrøm min Motorstrøm maks Motorspenning min Motorspenning maks Digitale innganger Relédata Reléfunksjon Matespenning AC min. Matespenning AC maks. Frekvens min. Frekvens maks. Temperaturområde drift fra Temperaturområde drift til Oppbevaringstemperatur fra Oppbevaringstemperatur til Kjøling Indikering Display IP-klasse Vekt Godkjenninger Forpakningsstørrelse Pris
Asynkron 3-fase motor
7,5 kW
9 A
18 A
208 V AC
600 V AC
3 stk, hvorav inp 3 kan programmeres for PTC-givere (motortemperatur)
Out 1, tilk. 11-12-14: Veksl.: NO=5A/250VAC, 5A/30VDC, Out 2+3, tilk. 21 - 24, 34: NO: 3A/250VAC, 3A/30VDC
Programmerbar: avslått, motor tilkoblet, rampe avsluttet, global alarm, limits, remote variable, alarm
100 V AC
240 V AC
50 Hz
60 Hz
-20 °C
40 °C
-30 °C
80 °C
Leveres uten vifte
LED: Rød="ALARM", grønn="POWER", grønn="RUN"
Bakgrunsbelyst ikon-basert
IP00
2,1 kg
CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, UL 508
1 pc
Asynkron 3-fase motor
15 kW
15 A
30 A
208 V AC
600 V AC
3 stk, hvorav inp 3 kan programmeres for PTC-givere (motortemperatur)
Out 1, tilk. 11-12-14: Veksl.: NO=5A/250VAC, 5A/30VDC, Out 2+3, tilk. 21 - 24, 34: NO: 3A/250VAC, 3A/30VDC
Programmerbar: avslått, motor tilkoblet, rampe avsluttet, global alarm, limits, remote variable, alarm
100 V AC
240 V AC
50 Hz
60 Hz
-20 °C
40 °C
-30 °C
80 °C
Leveres uten vifte
LED: Rød="ALARM", grønn="POWER", grønn="RUN"
Bakgrunsbelyst ikon-basert
IP00
2,1 kg
CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, UL 508
1 pc
Asynkron 3-fase motor
22 kW
22,5 A
45 A
208 V AC
600 V AC
3 stk, hvorav inp 3 kan programmeres for PTC-givere (motortemperatur)
Out 1, tilk. 11-12-14: Veksl.: NO=5A/250VAC, 5A/30VDC, Out 2+3, tilk. 21 - 24, 34: NO: 3A/250VAC, 3A/30VDC
Programmerbar: avslått, motor tilkoblet, rampe avsluttet, global alarm, limits, remote variable, alarm
100 V AC
240 V AC
50 Hz
60 Hz
-20 °C
40 °C
-30 °C
80 °C
Leveres uten vifte
LED: Rød="ALARM", grønn="POWER", grønn="RUN"
Bakgrunsbelyst ikon-basert
IP00
2,1 kg
CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, UL 508
1 pc
Asynkron 3-fase motor
30 kW
30 A
60 A
208 V AC
600 V AC
3 stk, hvorav inp 3 kan programmeres for PTC-givere (motortemperatur)
Out 1, tilk. 11-12-14: Veksl.: NO=5A/250VAC, 5A/30VDC, Out 2+3, tilk. 21 - 24, 34: NO: 3A/250VAC, 3A/30VDC
Programmerbar: avslått, motor tilkoblet, rampe avsluttet, global alarm, limits, remote variable, alarm
100 V AC
240 V AC
50 Hz
60 Hz
-20 °C
40 °C
-30 °C
80 °C
Leveres uten vifte
LED: Rød="ALARM", grønn="POWER", grønn="RUN"
Bakgrunsbelyst ikon-basert
IP00
2,1 kg
CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, UL 508
1 pc
Asynkron 3-fase motor
37 kW
37,5 A
75 A
208 V AC
600 V AC
3 stk, hvorav inp 3 kan programmeres for PTC-givere (motortemperatur)
Out 1, tilk. 11-12-14: Veksl.: NO=5A/250VAC, 5A/30VDC, Out 2+3, tilk. 21 - 24, 34: NO: 3A/250VAC, 3A/30VDC
Programmerbar: avslått, motor tilkoblet, rampe avsluttet, global alarm, limits, remote variable, alarm
100 V AC
240 V AC
50 Hz
60 Hz
-20 °C
40 °C
-30 °C
80 °C
Leveres uten vifte
LED: Rød="ALARM", grønn="POWER", grønn="RUN"
Bakgrunsbelyst ikon-basert
IP00
2,9 kg
CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, UL 508
1 pc
Asynkron 3-fase motor
45 kW
42,5 A
85 A
208 V AC
600 V AC
3 stk, hvorav inp 3 kan programmeres for PTC-givere (motortemperatur)
Out 1, tilk. 11-12-14: Veksl.: NO=5A/250VAC, 5A/30VDC, Out 2+3, tilk. 21 - 24, 34: NO: 3A/250VAC, 3A/30VDC
Programmerbar: avslått, motor tilkoblet, rampe avsluttet, global alarm, limits, remote variable, alarm
100 V AC
240 V AC
50 Hz
60 Hz
-20 °C
40 °C
-30 °C
80 °C
Leveres uten vifte
LED: Rød="ALARM", grønn="POWER", grønn="RUN"
Bakgrunsbelyst ikon-basert
IP00
2,9 kg
CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, UL 508
1 pc
Asynkron 3-fase motor
55 kW
57,5 A
115 A
208 V AC
600 V AC
3 stk, hvorav inp 3 kan programmeres for PTC-givere (motortemperatur)
Out 1, tilk. 11-12-14: Veksl.: NO=5A/250VAC, 5A/30VDC, Out 2+3, tilk. 21 - 24, 34: NO: 3A/250VAC, 3A/30VDC
Programmerbar: avslått, motor tilkoblet, rampe avsluttet, global alarm, limits, remote variable, alarm
100 V AC
240 V AC
50 Hz
60 Hz
-20 °C
40 °C
-30 °C
80 °C
Leveres uten vifte
LED: Rød="ALARM", grønn="POWER", grønn="RUN"
Bakgrunsbelyst ikon-basert
IP00
2,9 kg
CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, UL 508
1 pc
Asynkron 3-fase motor
75 kW
67,5 A
135 A
208 V AC
600 V AC
3 stk, hvorav inp 3 kan programmeres for PTC-givere (motortemperatur)
Out 1, tilk. 11-12-14: Veksl.: NO=5A/250VAC, 5A/30VDC, Out 2+3, tilk. 21 - 24, 34: NO: 3A/250VAC, 3A/30VDC
Programmerbar: avslått, motor tilkoblet, rampe avsluttet, global alarm, limits, remote variable, alarm
100 V AC
240 V AC
50 Hz
60 Hz
-20 °C
40 °C
-30 °C
80 °C
Integrert vifte
LED: Rød="ALARM", grønn="POWER", grønn="RUN"
Bakgrunsbelyst ikon-basert
IP00
7,8 kg
CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, UL 508
1 pc
Asynkron 3-fase motor
90 kW
81 A
162 A
208 V AC
600 V AC
3 stk, hvorav inp 3 kan programmeres for PTC-givere (motortemperatur)
Out 1, tilk. 11-12-14: Veksl.: NO=5A/250VAC, 5A/30VDC, Out 2+3, tilk. 21 - 24, 34: NO: 3A/250VAC, 3A/30VDC
Programmerbar: avslått, motor tilkoblet, rampe avsluttet, global alarm, limits, remote variable, alarm
100 V AC
240 V AC
50 Hz
60 Hz
-20 °C
40 °C
-30 °C
80 °C
Integrert vifte
LED: Rød="ALARM", grønn="POWER", grønn="RUN"
Bakgrunsbelyst ikon-basert
IP00
7,8 kg
CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, UL 508
1 pc
Asynkron 3-fase motor
110 kW
97,5 A
195 A
208 V AC
600 V AC
3 stk, hvorav inp 3 kan programmeres for PTC-givere (motortemperatur)
Out 1, tilk. 11-12-14: Veksl.: NO=5A/250VAC, 5A/30VDC, Out 2+3, tilk. 21 - 24, 34: NO: 3A/250VAC, 3A/30VDC
Programmerbar: avslått, motor tilkoblet, rampe avsluttet, global alarm, limits, remote variable, alarm
100 V AC
240 V AC
50 Hz
60 Hz
-20 °C
40 °C
-30 °C
80 °C
Integrert vifte
LED: Rød="ALARM", grønn="POWER", grønn="RUN"
Bakgrunsbelyst ikon-basert
IP00
13,9 kg
CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, UL 508
1 pc
Asynkron 3-fase motor
132 kW
125 A
250 A
208 V AC
600 V AC
3 stk, hvorav inp 3 kan programmeres for PTC-givere (motortemperatur)
Out 1, tilk. 11-12-14: Veksl.: NO=5A/250VAC, 5A/30VDC, Out 2+3, tilk. 21 - 24, 34: NO: 3A/250VAC, 3A/30VDC
Programmerbar: avslått, motor tilkoblet, rampe avsluttet, global alarm, limits, remote variable, alarm
100 V AC
240 V AC
50 Hz
60 Hz
-20 °C
40 °C
-30 °C
80 °C
Integrert vifte
LED: Rød="ALARM", grønn="POWER", grønn="RUN"
Bakgrunsbelyst ikon-basert
IP00
13,9 kg
CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, UL 508
1 pc
Asynkron 3-fase motor
160 kW
160 A
320 A
208 V AC
600 V AC
3 stk, hvorav inp 3 kan programmeres for PTC-givere (motortemperatur)
Out 1, tilk. 11-12-14: Veksl.: NO=5A/250VAC, 5A/30VDC, Out 2+3, tilk. 21 - 24, 34: NO: 3A/250VAC, 3A/30VDC
Programmerbar: avslått, motor tilkoblet, rampe avsluttet, global alarm, limits, remote variable, alarm
100 V AC
240 V AC
50 Hz
60 Hz
-20 °C
40 °C
-30 °C
80 °C
Integrert vifte
LED: Rød="ALARM", grønn="POWER", grønn="RUN"
Bakgrunsbelyst ikon-basert
IP00
13,9 kg
CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, UL 508
1 pc

Valgt variant

Velg variant i listen

Trenger du teknisk hjelp?
Joachim BjellandJoachim Bjelland

Produktansvarlig

004790785581 90 78 55 81

Send e-post Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post