Behandling av personopplysinger for kunder

Behandling av personopplysninger
Gjennom en bestilling av produkter, registreres bestilleren som kunde hos OEM Automatic AS. Kunderegisteret inneholder de kontaktopplysningene som kunden selv har oppgitt, samt nødvendig bestillingsinformasjon. Personopplysningene benyttes for administrasjon av tjenestene/leveransen, informasjon, markedsføring av OEM Automatic ASs varer og tjenester, profilering (dvs. analysering av kunden for best mulig kommunikasjon) samt for en hvis andel statistikk, evaluering og kvalitetssikring. Det er ikke mulig å være kunde hos OEM Automatic AS hvis man ikke godtar denne behandlingen av personopplysninger.

OEM Automatic AS vil gjerne benytte epost i kommunikasjon med kunder. Ved at kunden har krysset i ruten om at kunden vil ha informasjon om OEM Automatic ASs produkter via epost har kunden gitt sitt samtykke til at personopplysningene også kan benyttes til dette formålet.

Kundens opplysninger kan bli behandlet av en databehandler som bistår selskapet i vår kommunikasjon med deg som kunde. Denne databehandleren vil da utelukkende behandle opplysningene i henhold til det formål som opplysningene er innhentet for.

OEM Automatic AS beholder kundens opplysninger så lenge kunden fortsatt er kunde hos selskapet, samt i ytterligere 36 måneder for ovenstående formål. Deretter vil de lagres for ulike lovkrav, som for eksempel bokføringsloven. Når den tiden har utløpt, vil kundens personopplysninger bli slettet.

Behandlingen av kundens personopplysninger i OEM Automatic AS kundedatabase skjer med støtte i bestillingsavtalen, rettslige forpliktelser og berettiget interesse. Når det gjelder berettiget interesse benytter selskapet kundens opplysninger eksempelvis for å tilpasse selskapets kommunikasjon til kunden basert på kundens kjøpshistorikk.

Personopplysningsansvarlig for behandlingen av personopplysninger er OEM Automatic AS. Kunden har rett til kostnadsfritt å få tilsendt informasjon om hvilke personopplysninger som finnes om kunden i selskapet. Om kunden anser at en opplysning er feil eller misvisende, bør kunden gi beskjed så snart som mulig. Kontaktinformasjon finner kunden nedenfor:

Telefon: 32 21 05 05           
Post: Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen       
Epost: [email protected]       

Om kunden ikke ønsker at deres opplysninger skal benyttes til markedsføring eller profilering i markedsføringsformål, vennligst kontakt vår kundeservice via epost på [email protected]

All behandling av personopplysninger skjer i henhold til bestemmelsene i personvernreglene. For en fullstendig gjennomgång av hvordan selskapet behandler kundens personopplysninger, vennligst se selskapets personvernpolicy ved å følge denne linken.
 
Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post