Signalomformere for varierende behov

Hos oss i OEM Automatic finner du signalomformere fra en rekke produsenter. Dette sørger for et bredt utvalg, og dermed gode muligheter for å kunne måle og forme om de fleste signaler. Vi har også signalomformere for litt uvanlige signaler fra eks. oksygenmålere, samt nøyaktig måling av vanntemperatur m.m.

 

Produktnyheter
Dette gir oss ett bredt utvalg for å kunne måle og omforme de fleste signaler som du møter på i industrien eller annen sammenheng. En del modeller håndterer de vanligste prosessignalene som benyttes, det vil si 4-20 mA, 0-20 mA eller 0-10 V. For disse finnes ett flertall modeller å velge mellom avhengig av om du søker en enkel modell med kun den ene aktuelle inn- eller utsignalet du behøver, eksempel 4-20 mA inn og 0-10 V ut.

Her er ut utvalg av funksjoner fra vårt sortiment

Standardsignaler; 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V
Shuntspenninger; 0-60 mV, 0-100 mV
Målestrømmer fra strømtransformatorer; 0-1 A, 0-5 A
Loopmatende strømtransformatorer, f.eks. fra 0-200 A AC til 4-20 mA
Passive isolasjonsforsterkere 4-20 mA
Signalsplittere, et signal inn, to ut
Grenseverdireléer med eller uten display, analoge innsignal, PT100
Spenning opp til 600 V
Signalomformere for effekt: kW til 4-20 mA
Signalomformere for temperatursensorer, PT100, PT1000, Termoelement
Signalomformere for potensiomtere, resistans eller frekvens

Her finnes det også varianter der inn- og utsignal kan velges med DIP-switcher for raskt og enkel kunne stille inn rett inn-/utsignal i felt, samt å ta i bruk signalomformeren. Andre modeller kan programmeres fra PC, Disse kan f.eks. benyttes til å konvertere unormale signaler eller om du vil kunne lagre konfigurasjonen for å dokumentere eller kopiering til flere signalomformere.

Signalsplitter

Lutze signalsplitter gjør om ett signal inn, til to frittstående signaler ut. F.eks. ett 4-20 mA signal inn og 2 frittstående 4-20 mA signaler ut. Bruksområde kan være å gi ett signal til et display, og ett signal til en PLS eller lignende.

For standardsignaler

Lutze måleverdiomformere for standarssignaler gjør om de mest vanlige innsignal til et vanlig utsignal. Eks. 0-10 V inn til 4-20 mA ut.

For strøm

Lutze måleverdiomformer for strøm gjør om et strømsignal 0-1 A, 0-5 A eller 0-10 A til vanlig prosessignal. Denne kan måle direkte på laststrømmen, både AC og DC eller benyttes sammen med en strømtransformator for å dekke høyere strømmer. En strømtrafo omformer en høyere vekselstrøm til en lavere sekundærstrøm. Eks 0-100 A inn gir 0-5 A ut.

For strøm

Lutze måleverdiomformer for strøm gjør om et strømsignal 0-1 A, 0-5 A eller 0-10 A til vanlig prosessignal. Denne kan måle direkte på laststrømmen, både AC og DC eller benyttes sammen med en strømtransformator for å dekke høyere strømmer. En strømtrafo omformer en høyere vekselstrøm til en lavere sekundærstrøm. Eks 0-100 A inn gir 0-5 A ut.

For effekt

Våra signalomformere for kW-måling måler forbruket på 3-fase symmetrisk last, eks. motorer. Ønsket måleområde velges med DIP-switcher fra 0 til 3,46 kW og opp til 0 til 41,6 kW ved 3x400 V AC. Målingen gir proposjonalt ut 0-20/4-20 mA på utgangen.

For PT-100

Lutze måleverdiomformere for PT100 (og PT1000) temperatursensorer, gjør om temperatur til de mest vanlige utsignaler.

For potensiometer

Signalomformer for potensiometer passer alle 3-leder potensimotere med en resistansverdi fra 500 Ω til 50 kΩ (mellom de faste benene). Eks potensiometer som går fra 0-5 kΩ eller 0-10 kΩ passer bra. Utsignalet er valgbart mellom 0-10 V, 0-20 mA eller 4-20 mA ved hjelp av en DIP-switch. Ingen ytterligere justering behøves.

For termoelementer

Lutze måleverdiomformere for termoelementer, gjør om temperatur til de mest vanlige utsignaler. Her finnes omformere for termoelement type J og K, for andre termoelementer se under PC/DIP-switch programmerbare omformere.

For frekvens

Signalomformere for frekvens finnes med frekvens inn og prosessignal ut eller prosessignal inn og frekvens ut.

PC/DIP switch programmerbare omformere

Multiomformerne takler veldig mange forskjellige signaler inn/ut. Modellen for prosessignaler takler over 200 forskjellige inn- og utsignaler. Modellen for temperatur takler over 6800 forskjellige inn- og utsignaler, inkl. potentiometer, PT100, PT1000, termoelement mm.
Trenger du teknisk hjelp?
Joachim BjellandJoachim Bjelland

Produktansvarlig

004790785581 90 78 55 81

Send e-post Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post