Virkningsgrad på strømforsyninger, små forskjeller og likevel store besparelser

Alle som legger vekt på virkningsgraden, påliteligheten og levetiden til maskinene sine og som ønsker å spare penger, bør være kjent med virkningsgraden til strømforsyningene.

For en strømforsyning er det avgjørende å oppnå en høy virkningsgrad over hele lastområdet. Det hjelper brukerne med å minimere systemkostnader og øke påliteligheten, uavhengig av bruksområde, type industri eller hvor man er i verden. 
En viktig faktor for å redusere systemkostnadene er å la så lite varme som mulig dannes inne i elektrotavlen. Varme belaster viktige komponenters levetid. Dette betyr at det kreves et høyt innsatsnivå for kjøling. Men jo høyere virkningsgraden til en strømforsyning er, desto lavere er tapet i form av varme. 
Med en strømforsyning i CP10-serien, oppnår PULS en enestående virkningsgrad på over 95%. Ved design av nye produkter er en stor del av utviklingsarbeidet dedikert til minimering av tap i form av varme. Men hvordan påvirker dette faktisk brukernes elektrotavler?

 

Kunnskap

test oppsett

Eksperimentelt oppsett, som ble gjort av PULS applikasjonssupport team, viser tydelig hvor mye skapets temperatur avhenger av virkningsgraden / effektiviteten til strømforsyningen.

Testen viser varmeutviklingen i boksen til 3 forskjellige strømforsyninger i 240 W / 24 V DC / 10 A klassen som drives under identiske forhold (belastningen er 8 A, innspenningen er 230 V AC).

Starttemperaturen i alle bokser er 21,5 ° C (± 0,3 ° C). Omgivelsestemperaturen er 20,6 ° C (± 0,1 ° C). I boksen i midten kan du se PULS DIMENSION CP10.241, som har en virkningsgrad på 95,2%. 

Strømforsyning A (til venstre) har en virkningsgrad på 88,5%. Strømforsyning B (til høyre) har en virkningsgrad på 91%, i henhold til produsentens datablad. Disse tre enhetene går i fire timer uten avbrudd. 

Termometeret på CP10.241 i boksen i midten, som har den termisk ugunstigste posisjonen på grunn av varmen fra høyre og venstre, viser en temperaturøkning til 40,5 ° C. Temperaturen i boksen til venstre stiger til 56,8 ° C. Til høyre måles en temperaturøkning til 48,3 ° C. Dette betyr at en effektivitetsforskjell på 6,7% eller 4,2% utgjør en temperaturforskjell på 16,3 ° C eller 7,8 ° C. (se bilde under)
 

halverer levetiden på elektrolytt kondensatorer

I strømforsyninger er de elektrolytiske kondensatorene utsatt for størst slitasje og bestemmer derfor levetiden på hele strømforsyningen.

Følgende formel gjelder for disse temperaturfølsomme komponenter: En økning i driftstemperaturen med 10 ° C halverer levetiden til elektrolytt kondensatorene. 
Dette blir tydelig i testen. Dette resulterer ikke nødvendigvis i umiddelbar svikt i strømforsyning, men det svekker driftssikkerheten og påliteligheten til systemet. 
Elektrolytiske kondensatorer bør derfor ikke utsettes for altfor høye omgivelser temperaturer.

Denne regelen bør tas tatt i betraktning helt fra begynnelsen, når du designer applikasjonen og el-tavlen. Av denne grunn designer PULS sine strømforsyninger basert på prinsippet "Cool Design". Temperaturfølsomme komponentene er plassert på det kaldeste stedet i strømforsyningen og temperaturen kontrolleres perfekt ved at luft kan strømme fritt rundt kondensatorene.

 

lær deg mer om Puls strømforsyninger

Finn din strømforsyning

Trenger du teknisk hjelp?
Joachim BjellandJoachim Bjelland

Produktansvarlig

004790785581 90 78 55 81

Send e-post Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post