Kjemikaliebestandighet SAB Kabel

Kjemikaliebestandighet SAB-kabel

I mange industrielle miljøer, som kjemiske fabrikker, prosessanlegg og laboratorier, er kabler utsatt for ulike typer kjemikalier. Disse kjemikaliene kan være aggressive og kan forårsake korrosjon, mykning eller svekkelse av kabelens materiale hvis de ikke er riktig beskyttet. For å møte kravene til kjemikaliebestandighet produseres derfor kabler med ulike typer materialer og overflatebehandlinger. I tabellen nedenfor finner du kjemikaliebestandigheten for kabler fra SAB.

Kunnskap
Ingen eller liten negativ innvirkning
Kortvarig innvirkning tillatt
 Ustabil, materialet blir delvis ödelagt
Konc. % Temp. °C PVC SABIX® 322 + 336 SABIX® 240 SABIX® 231 SABIX® 232 SABIX® 722 PUR PE Besilen FEP PFA ETFE
Aceton 20
Alun 20 n.e. n.e.
Amoniak 25 20 n.e. n.e.
Anilin 50
Bensin 20
Bensol 100 50
Borsyra sat. 20 n.e. n.e.
Skärvätska 100 n.e. n.e.
Smör 50
Koltetraklorid 100 20
Kaustiksoda 50 50
Klorbensin 30 n.e.
Citronsyra 20
Kobbersalt 20 n.e.
Destillert vann 100 0
Destillert vann 20
Vaskemiddel 2 100 0
Diklormetan 100 20 n.e.
Dietylenklykol 50 n.e.
Dietyleter 20
Dietyldiklorid 50 n.e.
Etylenklykol 100 0 n.e.
Freon 20 n.e.
Transmisj. olje 100 n.e.
Glyserin all 50
Hydraulikklolje 20
Saltsyre konc. 20
Maskinolje 20
Kvikksølvsalt 20
Metanol 50
Motorolje 120
Salpetersyre 20
Nitrobenzol 100 50
Olivenolje 50
Tectal 20 n.e. n.e.
Kaliumklorid sat. 20 n.e. n.e. n.e. n.e.
Kaliumnitrat 20 n.e.
Ren eddiksyre konc. 50 n.e. n.e. n.e.
Sølvsalt 20 n.e.
Natriumklorid 50 20
Svovelsyre 50 50
Vinsyre sat. 20 n.e.
Trichloretylen 100 50

Halogenfri kabel

Har du behov for brannsikker kabel? Vårt sortiment inneholder halogenfrie kabler i alle kategorier og i de fleste utførelser.

Høyfleksibel kabel

Velg høyfleksibel kabel for maksimal slitestyrke og fleksibilitet i automasjon og robotikk. Med kuttresistent PUR-kappe for lang levetid i tøffe miljøer.

Havbruk og Akvakultur

Alle våre maritime kabler kan leveres med fiber eller andre hybride løsninger.

Tog & Jernbanekabel

Vi fører kabler som tilfredsstiller alle kravene som omhandler kabler i tog og jernbane installasjoner.
Trenger du teknisk hjelp?
Vegar Sommerstad HauglandVegar Haugland

Produktansvarlig

004795220740 95 22 07 40

Send e-post Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post