APLISENS

APLISENS

Generell informasjon

Trykktransmitter

 • En trykktransmitter benyttes for å måle trykkforandringer i en applikasjon. Signalet er analogt og lineært mot
  trykkforandringen. Den vanligste signaltypen er 4-20 mA og 0-10V. Trykkområder kan variere fra noen mbar opp til 10.000 bar.

 

 • Sensorprinsipp for trykktransmittere bygger på en halvleder-komponent som er montert på en plate av kisel. Når
  membranen trykksettes bøyes den og dette skaper enendring av resistansen i kretsen.

 

 

 • Nøyaktigheten angis med maks. avvik ifølge DIN16086, noe som innebærer absolutt nøyaktighet. I denne
  nøyaktighetsklassifisering inkluderes ikke bare avvik fra ideallinjen, men også avvik i null- og maks.- punktene.
  Verdien gjelder dessuten 100% av alle givere som forlater fabrikken. Nøyaktighet ifølge ”BFSL-prinsippet” (Best Fit Straight Line) tilsvarer ca. halvparten av den angitte absolutte nøyaktigheten. Begge verdiene angis i tekniske data for hver enkelt modell. I de 2 diagrammene viser vi hvordan samme ytelse gir ulike avvik avhengig av om
  hensyn tas til det korrekte null- og maks.- punktet.

 

 

 

Måling ifølge ”BFSL-prinsipp”
Meassurement according to

Måling ifølge absolutt nøyaktighet DIN16086

Measurement according to aboslute accuracy DIN16086.

 

 • Hysterese Angir hvor stor forskjell det er i et målepunkt avhengig av om trykket er på vei opp eller ned.

 

 • Langtidsstabilitet Angir hvor mye transmitteren kan endre seg, eksempelvis i løpet av et år.

 

 • Overtrykkstoleranse Angir hvor høyt trykk giveren tåler uten å ta skade.

 

 • Responstid Angir hvor lang tid det tar for transmitteren å omstille seg ved en trykkforandring.

 

 • Temperaturavvik Angir hvor mye giveren avviker om temperaturen endres. Et visst område er elektronisk kompensert (oftest 0-80°C) noe som betyr at avviket er lavere enn utenfor dette område.
  Temperaturavviket angis til det kompenserte området.

 

 • Justerbarhet Angir om transmitteren kan finjusteres i nullpunkt og maks. verdipunkt. Innstillingen gjøres innenfor den elektriske tilkoblingen på 2 potensiometre.

  Adjustbility.

 

***Viktige temaer ***

 

 • Trykktopper
  Trykktransmittere er mest følsomme for kraftige trykktopper som kan oppstå i blant annet hydraulikksystemer og vannsystemer. Trykktopper kan være alt fra 10% til 400% over det normale arbeidstrykket noe som gjør det viktig å vite systemets makstrykk og dimensjonere transmitterens trykktoleranse etter dette. Trykktopper kan motvirkes ved hjelp av strupingeri tilkoblingen.

 

 • Aggressive medium
  De fleste transmittere er laget i et høykvalitets stål, men det er viktig å nøyaktig kontrollere at det medium man benytter erkompatibelt med stålet i giveren.

 

 • Elektrisk belastning
  Alle transmittere krever, avhengig av type signal, en viss belastning eller motstand i tilkoblingen til aktuell utrustning. Det er viktig å kontrollere at disse stemmer overens med giverens angitte verdier.
  Se tilhørende datablad.

 

 • Temperaturer
  Ekstreme temperaturer påvirker transmitterens nøyaktighet mer enn noe annet. Ved denne type applikasjoner er det viktig å beregne den feilen som oppstår i forbindelse med de høye eller lave temperaturer som kan forekomme.

 

 • Tilkobling mot medium
  Til hver transmitter finnes en detaljert tegning på trykktilkoblingen. Det er viktig at transmitteren monteres korrekt for å nå maksimal livslengde og minimal slitasje. De fleste transmittere har ”tapp” og kan tettes enten i bunn med en skive eller med o-ring mot nøkkelgrepet.

 

 • Tilkobling elektrisk
  Følg innkoblingsbeskrivelsen for hver trykktransmitter.

 

 • Stell og vedlikehold
  Trykktransmittere er stort sett vedlikeholdsfrie. Imidlertid bør giveren sammenlignes mot et referanseinstrument for å kontrollere langtidsstabiliteten (driften). Trykktransmittere har ingen bevegelige deler, noe som gir en meget lang livslengde. Likevel påvirkes giverens livslengde av parametre som antall sykluser, hvor store syklusene er, om det forekommer trykktopper (trykk over det målbare området), om mediet er aggressivt og om det finnes eksempelvis kraftige mekaniske vibrasjoner eller slag. Om en trykktransmitter ødelegges kan den ikke repareres. Det finnes heller ingen reservedeler eller reparasjonssett.

 

Trenger du teknisk hjelp?
Kjetil GulliksrudKjetil Gulliksrud

Produktansvarlig

004746130031 46 13 00 31

Send e-post Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post