SUCO

SUCO

Generell informasjon om trykkbrytere

Trykkbryter

Pressostat og Trykkvakt
Annet ord for trykkbryter.

Arbeidsområde
Det trykkområde som brytningspunktet kan justeres til.

Maks. trykk
Høyeste trykk trykkbryteren kan utsettes for uten å ødelegges mekanisk. Maks. trykk er beregnet på statisk trykk. Ved dynamisk trykk gjelder 30-50 % lavere verdi.

Koblingsdifferanse/hysterese
Forskjellen i brytningspunkt mellom stigende og fallende trykk avhengig av treghet i mikrobryter, friksjon mellom stempel og tetning, hvor hyppig bryteren jobber m.m. Angitt hysterese gjelder til maksimalt mulige innstilte verdi. Den reduseres når lavere brytningspunkt velges. Stillbar koblingsdifferanse kan også skaffes på visse trykkbrytermodeller. Se kurvene nedenfor.

Direktevirkende kontaktsystem
De elektriske kontaktene sitter direkte montert alternativt påvirkes direkte av membranen eller stempelet. Disse bryterne har altså ikke mikrobryter, men må bestilles i normalt åpen eller normalt lukket versjon.

Kontaktbelastning
De elektriske data som angis er for vekselspenning om ikke annet er angitt. Ved strømmer under 20 mA bør gullbelagte kontakter benyttes. Maks. strøm er da 50 mA. Gullbelagte kontakter kan skaffes på alle trykkbrytere med mikrobryter.

Contact function. Descending preassure.

Contact function. Ascending preassure.Membran trykkbryter
Mediet trykker på en membran som deretter via en mekanisme påvirker en mikrobryter.

Stempel trykkbryter
Mediet trykker på et stempel som deretter via en mekanisme påvirker en mikrobryter. Stempeltrykkbrytere skal ikke benyttes på luft eller gassmedier.

Elektronisk trykkbryter
Elektroniske trykkbrytere bygger på samme prinsipp som en trykkgiver, se kapittel trykkgivere. I stedet for analogt signal har den elektroniske trykkbryteren én alternativt to alarmpunkter som stilles inn. Disse alarmpunktene kan stilles inn med hjelp av en PC og et spesielt program, eller man gjør det direkte på trykkbryteren. Den elektroniske bryteren kan med fordel benyttes når det stilles store krav på nøyaktighet eller livslengde. Brytningspunktet er en PNP-kontakt.

Temperaturområde
Det temperaturområde der bryteren kan arbeide ifølge angitt spesifikasjon (nøyaktighet m.m.).

Trykkinnstilling
Ved innstilling av brytningspunktet bør man tenke på at fjæren ”setter seg” etter et antall operasjoner og innstilt verdi kan endres. Bryteren bør derfor kontrolleres etter ca. 20 operasjoner eller 1 døgn. OEM Automatic kan på kundens forespørsel forhåndsinnstille bryterene etter ønske.

Trykktopper
I hydraulikk- og vannapplikasjoner forekommer ofte trykktopper. Trykktopper kan slå i stykker membran, tetninger og elektriske deler i trykkbryteren. Trykkbrytere bør sikres mot pulserende trykk og trykktopper før membranen/ stempelet. Visse brytere har innebygget struping for å eliminere dette. I andre tilfeller finnes strupinger for montering på trykkbrytere.

Livslengde
For å sikre den mekaniske livslengden for trykkbrytere ved dynamiske trykk bør man velge et arbeidsområde der brytningspunktet ligger på maks. 75 % av arbeidsområdet. Til statisk trykk kan hele arbeidsområdet utnyttes.

Trenger du teknisk hjelp?
Kjetil GulliksrudKjetil Gulliksrud

Produktansvarlig

004746130031 46 13 00 31

Send e-post Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post