Redundansmoduler

Redundansmoduler benyttes for å dublere og sikre seg mot tap av spenningen i en kritisk applikasjon, eller der driftsstans er kostbart. Redundansmodulene har 2 separate innganger som hver for seg kan belastes med halve utgangsstrømmen. I tilfelle feil på sekundærsiden på strømforsyning ”1” vil dioden/redundansmodulen forhindre at strømforsyning ”2” kortsluttes. Man får dermed et sikkert system mot interne feil på strømforsyningene.

Redundansmoduler

Redundansmodulene kan også benyttes i systemer der man vil holde følsomme laster eks. PLS fra ufølsomme laster som magnetventiler.

Redundansmodulene har marine godkjenninger og er EX godkjent for sone 2.
12 varianter i 8 produkter.
Trenger du teknisk hjelp?
Joachim Bjelland

Produktansvarlig

90 78 55 81

Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

32 21 05 05

Send e-post