LÜTZE
LÜTZE

Elektroniske sikringer

DNV-GL godkjent
  • 12-24 V DC/ 48 V DC
  • Innstilling: 0,2-2 A / 1-10 A
  • Distribusjonsskinne
  • Signalutgang / fjernstyring
  • Buss kommunikasjon (opsjon)

Produktbeskrivelse

Vanlige automatsikringer som tilkobles til 12 eller 24 V DC har ofte vanskeligheter med å løse ut, spesielt ved lange kabler og tynt tverrsnitt. Selektiviteten fungerer ikke og samtlige sikringsgrupper faller innen automatsikringen løser ut på det termiske område, noe som kan ta flere minutter. Våre elektroniske sikringer løser ut sikkert også ved lange kabellengder noe som gir god selektivitet uten avbrudd på feilfrie sikringsgrupper. Sikringens merkestrøm stilles inn ved hjelp av et tommehjul under sikkerhetsluken. Strømmen kan innstilles fra 1 til 10 A i 1A trinn.

Fem ulike karakteristikker kan velges med et tommehjul. Hurtig, mellom, treg og 2 ekstra trege karakteristikker. De trege karakteristikkene benyttes for innkobling av laster med høy startstrøm. Selv om man velger en av de trege karaktristikkene, reagerer sikring raskt ved kotrsluttning sammenlignet med vanlige automatsikringer.

12 eller 24 V DC tilkoblingen kan enten tilkobles direkte i hver sikring alternativt tilkobles en distribusjonsklemme med kobberskinne. Dette alternativ anbefales om mange sikringer monteres ved siden av hverandre. Ved hjelp av en fraskillbar klemme tilkobler man skinnen til sikringen, ved fraskilling av skillekniven er også sikringen galvanisk isolert. Reset kan gjøres via en knapp i fronten (man kan også manuelt koble ut sikringen via knappen) alternativt via fjernstyring. Ved utløst sikring blinker LED lampen rødt, når feilen er rettet opp i kvitterer man via knappen i front alternativt via fjernstyringen. LED lampen lyser da med fast rødt lys. Men neste reset signal aktiverer man sikringen og LED lampen lyser med fast grønt lys. Om mange sikringer er montert ved siden av hverandre ser man raskt hvilke sikringer som er trippet. Det finnes også en utgang som aktiveres når sikringen løser ut. Utgangen kan kobles sammen i en gruppe ved hjelp av en lask, om en av sikringene i gruppen faller får man et signal.

På modell 716401 faller utgangen til null også hvis den manuellt skrus av. Luken kan låses med en plombering og merkes med vår RC55 merking eller fargekodes med 4 ulike farger. (Sikringen har ingen galvanisk isolasjon mellom inn og utgang når den er tilkoblet til 12 eller 24 V DC)

 

Om mange sikringer er koblet i en rekke har sikringene "random" oppstartstid, slik at de ikke starter helt samtidig. Dette for å forhindre større strømtopper ved oppstart.

 

Produktene er typegodkjent for marint bruk

DNV-GL sertifikat TAA0000162

 

Signalutgang

Signalutgangen er av open collector typen med Pull-up motstand. Med denne teknikken kan man bygge sammen grupper og få alarme om en sikring i gruppen løser ut. Avhengig av den ytre lastresistansenkan utspenningen ved ikke utløst sikring variere.

Eks 1. Kun 1 stk sikring benyttes, alarmutgangen er koblet til en PLS inngang på 10 kΩ. Utsignalet på alarmutgnagen ved driftstatus er 19,8 V DC. Alarmutgangens interne resistans er 2,1 kΩ. Re/ Rtot*U= 10 kΩ/12,1 kΩ*24=19,8 V).

Eks 2. 10 stk sikringer er koblet. sammen i en gruppe med en feller alarmutgang til en PLS inngang på 10kΩ. Utsignalet på alarmutgangen ved driftstatus er 23,5 V DC. Alarmutgangens interne resistans er 2,1 kΩ. 2,1 kΩ/10=210 Ω. Re/ Rtot*U = 10 kΩ/10,21 kΩ*24=23,5 V DC.

Om en relespole som ofte har lav impedanse skal tilkobles direkte til alarmutgangen skal +24 V DC kobles direkte til releet, minus skal kobles til alarmutgangen.
OBS! man får invertert funksjon , når sikringen ikke gir signal om feil er releet ikke påvirket, ved feil aktiveres releet. Vi anbefaler våre interface releer fra Lutze som har samme formfaktor som sikringen. Se kapitel Interfacereleer.


Om mosfettransistoren som mater lastene av noen anledning går istykker under drift, kommer signalutgangen gå ned til null. LED i fronten kommer til å blinke med rask frekvens og indikere feil på mosfettransistoren. Om en kortsluttning skjer i samme øyeblikk som det er feil på mosfettransistoren, løser en intern sikring ut og koblere ut lastene. Med disse sikkerhetsfunksjonene får man et meget sikkert system, selv ved elektronikkfeil.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo of 716400

Varianter

icon info circle Logg inn for å se lagerstatus og pris
Artikler Inngangsstrøm maks. Driftspenning DC min. Spenningsfall over halvlederen Utgangsstrøm maks. Valbare trinn Valgbart strømområde maks. Karakteristikk Valgbart strømområde min. Driftspenning DC maks. Kapasitans maks.
2 A 10 V 140 mV 2 A DC 0,2 A 2 A 1=hurtig, 2=mellom, 3=treg, 4=ekstra treg og 5=ekstra ekstra treg. 0,2 A 32 V 10000 µF
10 A 10 V 170 mV 10 A DC 1 A 10 A 1=hurtig, 2=mellom, 3=treg, 4=ekstra treg og 5=ekstra ekstra treg. 1 A 32 V 10000 µF
10 A 10 V 170 mV 10 A DC 1 A 10 A 1=hurtig, 2=mellom, 3=treg, 4=ekstra treg og 5=ekstra ekstra treg. 1 A 32 V 10000 µF
10 A 10 V 170 mV 10 A DC 1 A 10 A Valgbar via software 1 A 32 V 10000 µF
4 A 10 V 170 mV 4 A DC 0,5 A 4 A 1=hurtig, 2=mellom, 3=treg, 4-9=treg. 0,5 A 32 V 4700 µF
6 A 39 V 85 mV 6 A DC 1 A 6 A 1=hurtig, 2=mellom, 3=treg, 4=ekstra treg og 5=ekstra ekstra treg. 1 A 58 V 10000 µF

Variant

Photo of 716400

716400 (EL6604052)
Elektronisk sikring 24V DC/1-10 A Alarm ved feil

Logg inn for å se lagerstatus og pris

Tekniske data

Bredde 8,1 mm
Driftspenning DC maks. 32 V
Driftspenning DC min. 10 V
Dybde 116 mm
EMC EN61000-6-2, EN61000-6-3
Godkjenninger CE, cULus, GL
Høyde 114,5 mm
Inngangsstrøm maks. 10 A
IP-klasse IP20
Kapasitans maks. 10000 µF
Karakteristikk 1=hurtig, 2=mellom, 3=treg, 4=ekstra treg og 5=ekstra ekstra treg.
Reaksjonstid 800 ms
Spenningsfall over halvlederen 170 mV
Strøm via distribusjonsskinne maks. 40 A DC
Temperaturområde fra -25 °C
Temperaturområde til 50 °C
Tilkoblingsareal maks. 2,5 mm²
Tilkoblingsareal min. 0,25 mm²
Utgangsstrøm maks. 10 A DC
Valbare trinn 1 A
Valgbart strømområde maks. 10 A
Valgbart strømområde min. 1 A
Vekt 120 g

Tilbehør

Trenger du hjelp?
Joachim Bjelland

Produktansvarlig

Betjeningsmateriell, klimakontroll, kontaktorer, rekkeklemmer, releer, signalomformere, sikringer, strømforsyninger, tellere

+47 907 85 581

Send e-post


Kundesupport

+47 32 21 05 05

Send e-post