DATASENSING

Lysgitter SG4-Extended Hånd

30mm oppløsning

 

 

SG4-Extended Hand er nok det mest komplette og fullspekkede lysgitteret man kan få tak i. Om man setter seg inn i alt det lysgitteret kan håndtere innser man at det er fler varianter lysgitter i en og samme kapsling.

SG4-Extended-Hand er et moderne og nydesignet lysgitter som er fullt programmerbart, både med og uten software. Lysgitteret har fullfølsomhet langs hele profillengden, dvs. ingen dødsoner i hele lysgitterets lengde.

SG4-Extended-Hand har innebygget muting og override som gjør at man ikke trenger ytterligere eksterne komponenter for å koble bort lysgitteret når det trengs. SG4-Extended-Finger har også innebygget funksjon for fixed eller flating blanking, som gjør at en eller flere stråler kan bokkeres uten stans i driften. Dette er ideelt der noe vil stikke ut gjennom lysgitteret under drift.

Som tilbehør finnes en programmerings-dongle som gjør at man kan klone fler lysgitter ved å føre funksjonene fra ett lysgitter til et annet. Det er også mulig å logge driften via donglen.


SG4-Extended-Hand har to sikre utganger som er kortsluttningsovervåket. Dette innebærer at lysgitteret kan operere stand alone og ikke har behov for eksterne kontrollenheter.

SG4-Extended-Hand er av type 4 og holder høyeste sikkerhetsnivå ihht. de siste sikkerhetsstandarene EN ISO 13849-1 og EN 62061 og leveres komplett med standardfester.

 

Applikasjon

Håndbeskyttelse (R ≤30 mm)

 Oppløsing for avkjenning av finger

 

 

 

Funksjoner

Konfigureringen gjøres via knapper og elektrisk tilkobling, eller via software.

Mutingfunksjoner

Blankingfunksjoner

 • "Muting disable" signal
 • "Cross"/"parallel" muting
 • Muting filter
 • Valgbar mutingtid
 • Fixed blanking
 • Floating blanking
 • Toleranse (blanking)
 • Posisjon blanking

I nedkant på senderen finnes lysdioder for diagnostikk,
samt knapper for innlæring av funksjoner.

Også på mottakeren finnes lysdioder for diagnostikk
og knapper for innlæring av funksjoner.

 

 

Ytterligere funksjoner

Dongle

 • Redusert oppløsning
 • Redusert rekkevidde
 • EDM (overvåking av eksterne kontaktorer)
 • Koding av lys
 • Alignment aid function (Hjelp til innjustering)
 • Programmering med software
 • Overvåking av lysgitter
 • Kloning av lysgitter
 • Ethernettilkobling

 Applikasjon (se også Muting- og Blankingfunksjoner under)

Eksempel på håndbeskyttelse montert vertikalt.

Eksempel på håndbeskyttelse montert horisontalt.

 

 

Blanking

 

Eksempel på floating blanking.

Eksempel på fixed blanking.

 

 

Eksempel på kaskadekobling.

Eksempel på kaskadekobling.

Muting

 

Cross-beam muting (X) med eksterne fotoceller, transportering av gods i begge retninger.

4-beam parallel muting "T" med eksterne fotoceller, transportering av gods i begge retninger.

 

 

2-beam parallel muting "L" med eksterne fotoceller,
transportering av gods i en retning.

Eksempel på redusert oppløsning.Montering av flere lysgitter på rad.

 

 

 

Muting

Mottageren (Rx) har 2 muting innganger og matespenning ut til mutingsensorene.

 

 

 Cross-beam muting (X)


Cross-beam muting" konfigureres på samme måte som T-muting.


Funksjon: Begge mutingsignalene, 1 og 2, må aktiveres innenfor tiden 1-16 s for korrekt muting.
Denne tiden er valgbar og settes av brukeren.
Muting er PÅ når begge mutingsignalene, 1 og 2, er aktivert.
Muting er AV når den ene eller begge mutingsensorene er ublokkert.

Maksimal mutingtid er normalt 10 minutter, men det er mulig å programmere uendelig tid.

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår av bildene viser T12 tidsintervallet mellom aktivering av MUTING 1 og MUTING 2.Som framgår av bilden visar T12 tidsintervallet mellan aktivering av MUTING1 och MUTING2.
Etter MUTING 1 mister signalet går lysgitteret tilbake til normal drift.


Se manualen for detaljert info om hastighet, avstand, plassering osv.4-beam parallel muting (T)


Funksjon: Begge mutingsignalene, 1 og 2, må aktiveres innenfor tiden 1-16 s for korrekt muting.
På 4-beam parallel muting "T" må de fire signalene fra de eksterne mutingsensorene komme tilsvarende diagrammet under, så sekvensen må være B2-A2-B1-A1 eller i motsatt rekkefølge.
Muting er PÅ når begge mutingsignalene, 1 og 2, er aktivert.
Muting går AV så fort noen av mutingsignalene ikke lenger gir utsignal 24 V DC.
Maksimal mutingtid er normalt 10 minutter, men det er mulig å programmere uendelig tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet viser T12, tidsintervallet mellom aktivering av MUTING 1 og MUTING 2.
Etter MUTING 1 mister signalet går lysgitteret tilbake til normal drift.


Se manualen for detaljert info om hastighet, avstand, plassering osv.

 

2-Beam parallel mutnig. OBS! L-muting er kun for transportering av gods i èn retning ut fra et farlig område.


Funksjon: Begge mutingsignalene A(1) og B(2) må aktiveres innen 1-16 s for korrekt muting.
Muting er PÅ når begge mutingsignalene A og B er aktive og vil fortsatt være muted når signal A forsvinner.
Tiden mutingen fortsatt er PÅ er gis av transporthastigheten ved at lysgitteret regner ut tiden mellom aktivering
av A og B, og gir tilstrekkelig tid for at godset skal kunne passere lysgitteret ut av farlig område.
Maksimal mutingtid er normalt 10 minutter, men det er mulig å programmere uendelig tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet viser T12, tidsintervallet mellom aktivering av MUTING 1 og MUTING 2.


Se manualen for detaljert info om hastighet, avstand, plassering osv.

 

 

Mutingfilter

Mutingfilter AV

Mutingfilter PÅ

Mutingfilter er et filter på mutinginngangene. Med denne funksjonen aktivert må mutingsignalene være stabile i minst 100 ms (tF≥100ms)for å aktivere muting. Dette gjør at man kan filtrere bort forstyrrelser i mutingsekvensen, som f.eks.løse partikler som svever rundt og aktiverer motingfotocellene i korte øyeblikk.

 Override

Denne funksjonen gjør det mulig å tvinge lysgitteret til en "mute" når det er behov for å tilbakestille maskinen el. når en eller fler stråler i lysgitteret er blokkert av passerende gods. Denne funksjonen brukes kun når noe unormalt har forstyrret arbeidssykusen og gods har satt seg fast i farlig område eller noe annet har hindret utkjøringen.
For eksempel om en pall stopper foran det beskyttede området kan ikke transportbåndet startes igjen siden en eller flere stråler i lysgitteret er blokkert og det er sendt stoppsignal. Aktivering av override-funksjonen gjør det mulig å kjøre pallen bort fra det beskyttede området før man satt systemet tilbake i normal drift.Aktivering av override-funksjonen
To innganger finnes for override, OVR1 og OVR2. Disse må kobles til 24 V DC og 0 V DC med to uavhengige åpne kontakter. Standarden krever fjær-retur, en "hold-to-run" enhet eller eller sikre momentan trykknapper anlagt slik at det ikke finnes noen mulighet for å bevege seg i det farlige området når anlegget er satt i override. Begge signalene må komme innenfor 0-400 ms. Når override er aktivert vil den innebyggede lampen blinke.


Override-funksjonen vil opphøre automatisk når en av følgende skjer:
- Alle mutingsensorer er uaktivert. (*);
- den forutbestemte tiden har løpt ut;
- vilkårene for aktivering ikke lenger oppfylles (minst en inngang for override er lagt fra).
(*)Dette gjelder for lysgitter konfigurert med T-muting. For lysgitter konfigurert for L-mute vil override opphøre når begge mutingsensorene og lysgitteret er ublokkert.

+ Hold knappen inne til beskyttelsesfeltet er fritt.
+ Den maksimale tiden for override er 120 s. Etter denne tiden vil lysgitteret gå inn i normal driftmodus igjen selv om knappen for override holdes inne. Om knappen slippes tidligere vil lysgitteret gå tilbake til normal drift med det samme.


Obs!
SG4-Extended-Hand har følgende override-funksjoner.
Aktivering gjennom puls/konstant signal.
Når man har valgt override-funksjonen med konstant signal må man holde knappen inne til beskyttelsesfeltet er fritt. Etter man slipper knappen vil lysgitteret gå tilbake til normal drift.
Når man velger override-funksjon med puls så holder det at man trykker kort på knappen og så vil override være aktivert inntil beskyttelsesfeltet er fritt for blokkeringer. Lysgitteret vil automatisk gå tilbake til normal drift når beskyttelsesfeltet er ublokkert.

Valg av reset etter override (manuell/automatisk)
Når manuell reset etter override er valgt må man manuellt trykke reset for å sette lysgitteret i normal drift etter at override-funksjonen er brukt. (Om lysgitteret er koblett off for manuell reset)
Når automatisk reset er valgt vil lysgitteret resettes automatisk så fort override-funksjonen avsluttes. (Dette selv om lysgitteret er koblet opp for manuell reset).

For mer detaljert informasjon, se manualen.

 

 

 

Blanking

Blanking gjør det mulig å koble bort en eller flere stråler fra lysgitterets beskyttelsesfelt. Poenget med dette er å tillate f.eks. verktøy eller innamting av materiale å passere beskyttelsesfeltet uten at lysgitteret signaliserer stans til maskinen. Blanking kan gjøres på to forskjellige måter, fixed eller floating blanking, og de kan brukes individuelt eller samtidig med minst en synkroniseringsfri stråle.

 

Fixed blanking

 

Ved fixed blanking tillates et viss antall stråler blokkert i beskyttelsesfeltet uten at det gis stoppsignal. Blanking-sonen opprettes ved å holde "Teach in"-knappen på mottageren i minst tre sekunder, samtidig som ett eller fler objekter blokkerer en eller flere stråler i beskyttelsesfeltet.
Etter at knappen slippes går lysgitteret tilbake til normal drift og er nå innlært med hvilke stråler som tillates blokkert uten at stoppsignal gis.
I fixed blanking må de strålene som er innlært blokkert, alltid være blokkerte. Det vil si om en av de blokkerte strålene skulle bli ublokkert vil lysgitteret sende stoppsignal og maskinen vil gå i nødstopp.

 

 

Toleranse

Med Toleranse aktivert må det samme antallet stråler fortsatt være blokkert, men man tillater at feltet beveger seg en stråle i den ene eller andre retningen.
Denne funksjonen brukes dersom det er fare for at objektet bil ha noe noe bevegelse i det blokkerte feltet. Toleransefunksjonen aktiveres ved å trykke inn knappen Toleranse ved oppstart av lysgitteret.

 

Fixed blanking med økt toleranse

Fixed blanking med økt toleranse tillater toleranse på kun en side av det blokkerte feltet, topp eller bunn. Dette er nyttig ved f.eks. transportbånd som beveger seg noe i høyderetningen.
OBS! Denne funksjonen kan kun gjøres via software.
OBS! Toleransefunksjonen påvirker oppløsningen på lysgitteret.

 

Floating blanking

 

Floating blanking gjør det mulig å koble bort et gitt antall stråler fra beskyttelsesfeltet.

Et objekt kan bevege seg i beskyttelsesfeltet og blokkere det gitte antall stråler uten at stoppsignal gis.
Det blir da viktig å tenke på at oppløsningen vil bli høyere og beskyttelsesavstanden bør regnes ut på nytt.

 

Floating blanking med total overvåking

Floating blanking med total overvåking innebærer at et objekt kan bevege seg fritt i beskyttelsesfeltet og blokkere et gitt antall stråler. Objektet må være innenfor det gitte feltet og blokkere det satte antallet stråler, ellers vil lysgitteret gå i failsafe og gi stoppsignal.

 

Floating blanking med delvis overvåking

Floating blanking med delvis overvåking innebærer at et objekt kan bevege seg fritt i beskyttelsesfeltet og blokkere et gitt antall stråler i et begrenset felt. Men til forskjell fra total overvåking er ikke objektet nødt være på plass i feltet.
OBS! Dette betyr at oppløsningen reduseres dersom objektet ikke er på plass i beskyttelsesfeltet.

 

Redusert oppløsning

 

Redusert oppløsning er en type Floating Blanking hvor opp til fire stråler tillates blokkert samtidig av ett eller fler objekter, uten at det gis stoppsignal.
OBS! Redusert oppløsning påvirker hele beskyttelsesfeltet og brukeren må advares om dette.
OBS! Denne funksjonen er kun mulig gjennom software.

 

 

 

 

 

Tilkobling

Tilkobling av SG4-Extended-Hand

Til SG4-Extended-Hand er det samme enhet uansett om man trenger muting eller blankingfunksjoner.
Derimot er det tilkoblingen som skiller de ulike funksjonene fra hverandre.
Under vises de forskjellige tilkoblingsadapted for mottakeren og hvilke funksjoner man får med hvilke.

For senderen vil tilkoblingsadapteren alltid være lik uansett hvilken funksjon man trenger.

 

Tilkoblingsadaptere

Sender

 CS-G1-50-B-002

Adapterkabel, sender SG4 Extended

 

 

Mottaker Blanking

 CS-G1-70-B-002

Adapterkabel, mottaker SG4 Extended, Blanking

 

Mottaker Muting

 CS-R1-75-B-002

Adapterkabel, mottaker SG4 Extended, Muting

 

Tilkobling med muting

Mottager

Sender

12-pol, M12-kontakt

5-pol, M12-kontakt

 

 

5-pol, M12-kontakt

 

 

Mottaker(Rx), 12-pol, M12-kontakt

Sender (Tx), 5-pol, M12-kontakt

1

= brun

= +24 V DC (driftspenning)

1

= brun

= +24 V DC (driftspenning)

2

= blå

= 0 V (driftspenning)

2

= hvit

= Test

3

= hvit

= Reset, restart, alignment

3

= blå

= 0 V (driftspenning)

4

= grønn

= Override 1

4

= svart

= Jord

5

= rosa

= OSSD2 (PNP/NPN)

5

= grå

= Redusert rekkevidde

6

= gul

= EDM

 

 

 

7

= svart

= Muting disable

 

 

 

8

= grå

= OSSD1 (PNP/NPN)

 

 

 

9

= rød

= Override 2

 

 

 

10

= lilla

= Muting lampe utgang (0 V)

 

 

 

11

= grå-rosa

= Override status

 

 

 

12

= rød-blå

= Jord

 

 

 

 

Mottaker (Rx), 5-pol, M12-kontakt

 

1

= brun

= +24 V DC (for muting sensorer)

 

 

 

2

= hvit

= Muting inngang 2

 

 

 

3

= blå

= 0 V (for muting sensorer)

 

 

 

4

= svart

= Muting inngang 1

 

 

 

5

= grå

= Ikke i bruk

 

 

 

 

 

Funksjon

Tilkobling

 

12-pol kontakt

 

 

Reset, Restart, Alignment pin 3

Reset: Ved å holde knappen inne i minst fem sekunder resetter man lysgitteret etter en kritisk feil.

Restart: Manuell reset

Alignment: Ved å holde knappen inne ved oppstart aktiverer man alignment funksjonen.

 

 

 

Override 1

+24 V DC på override 1

 

 

 

Override 2

0 V DC på override 2

 

 

 

Muting 1

+24 V DC på Muting 1 for å aktivere muting

 

 

 

Muting 2

+24 V DC på Muting 2 for å aktivere muting

 

 

 

Muting disable

Deaktiverer mutingfunksjonen

 

 

 

EDM

Overvåkning av eksterne kontaktorer

 

 

 

OSSD1/OSSD2 STATUS

Signal som følger de sikre utgangene

Override status

Signal som forteller når overridesignalene er aktive under override.

 

Mutinglampe utgang (0 V)

Signal høyt ved mute.
Krav til lampen:
20 mA min; 300 mA max, LED alt. glødelampe
OBS! Lampen må kobles til for at mutingfunksjon skal være mulig å aktivere.

 

 

Tilkobling med blanking

Mottaker

Sender

12-pol, M12-kontakt

5-pol, M12-kontakt

 

 

 

 

 

 

Mottaker(Rx), 12-polig, M12-kontakt

Sender(Tx), 5-polig, M12-kontakt

1

= brun

= +24 V DC (driftspenning)

1

= brun

= +24 V DC (driftspenning)

2

= blå

= 0 V (driftspenning)

2

= hvit

= Test

3

= hvit

= Reset, restart mode

3

= blå

= 0 V (driftspenning)

4

= grøn

= Innlæring blanking

4

= svart

= Jord

5

= rosa

= OSSD2 (PNP/NPN)

5

= grå

= Redusert rekkevidde

6

= gul

= EDM

 

 

 

7

= svart

= Ikke i bruk

 

 

 

8

= grå

= OSSD1 (PNP/NPN)

 

 

 

9

= rød

= Toleranse blanking

 

 

 

10

= lilla

= Blanking lampe utgang (0 V)

 

 

 

11

= grå-rosa

= Ikke i bruk

 

 

 

12

= rød-blå

= Jord

 

 

 

 

Funksjon

Tilkobling

 

12-pol kontakt

 

 

Reset, Restart, Alignment pin 3

Reset: Ved å holde knappen inne i minst fem sekunder resetter man lysgitteret etter en kritisk feil.

Restart: Manuell reset

Alignment: Ved å holde knappen inne ved oppstart aktiverer man alignment funksjonen.

 

 

 

Teach in

Holles inne i tre sekunder ved blokkert beskyttelsesfelt for innlæring av "fixed blanking".

 

 

 

Tolerance

Holdes inntrykket ved oppstart for aktivering av "Tolerance".
(Muliggjør visse bevegelser i beskyttelsesfeltet)

 

 

 

EDM

Overvåking av eksterne kontaktorer.

 

OSSD1/OSSD2 STATUS

Signal som följer de säkra utgångarna.

 

Blanking lampe utgang (0 V)

Blinker ved følgende tilstander:

Lysgitteret er konfigurert med "Fixed blanking" og objektet fjernes fra beskyttelsesfeltet.

Lysgitteret er konfigurert med "Floating blanking" med
total overvåking og objektet blir større innenfor feltet eller blir tatt bort.

 

 

Konfigurasjon av SG4-Extended-Hand
Konfigurasjonen gjøres via knapper og den elektriske tilkoblingen, alternativt med software.

Ved konfigurering med software må man benytte en dongle som monteres i mottageren.

For mer info se manualen som finnes under fliken "Download".

 

 

 

 

 

 

 

Les mer
 • Muting, Blanking, Override
 • Ingen dødsoner
 • 30 mm oppløsning
 • Programmerbar

Valgt variant

Valgt variant

Tekniske data

Antall stråler 16
Beskyttet høyde 300 mm
DC 99 %
Funksjon Manuell/Automatisk restart, EDM, Override, Muting, Blanking
Godkjenninger CE, cULus, TÜV
I henhold til EMC, LVD, MD
IP-klasse IP65
Kabellengde maks. 50 m
Kontaktstrøm maks. 0,5 A
Materiale hus Aluminium
Matespenning 24 V DC
MTTFd 444 år
Oppløsning 30 mm
PL e (EN ISO 13849-1)
Reaksjonstid 13 ms
Rekkevidde 0,2-20 m
SIL 3 (EN IEC 62061)
Spenningstoleranse ±20 %
T1 (levetid i antall år) 20
Temperaturområde fra 0 °C
Temperaturområde til 50 °C
Utgang 2xPNP

Produktbeskrivelse

 

 

SG4-Extended Hand er nok det mest komplette og fullspekkede lysgitteret man kan få tak i. Om man setter seg inn i alt det lysgitteret kan håndtere innser man at det er fler varianter lysgitter i en og samme kapsling.

SG4-Extended-Hand er et moderne og nydesignet lysgitter som er fullt programmerbart, både med og uten software. Lysgitteret har fullfølsomhet langs hele profillengden, dvs. ingen dødsoner i hele lysgitterets lengde.

SG4-Extended-Hand har innebygget muting og override som gjør at man ikke trenger ytterligere eksterne komponenter for å koble bort lysgitteret når det trengs. SG4-Extended-Finger har også innebygget funksjon for fixed eller flating blanking, som gjør at en eller flere stråler kan bokkeres uten stans i driften. Dette er ideelt der noe vil stikke ut gjennom lysgitteret under drift.

Som tilbehør finnes en programmerings-dongle som gjør at man kan klone fler lysgitter ved å føre funksjonene fra ett lysgitter til et annet. Det er også mulig å logge driften via donglen.


SG4-Extended-Hand har to sikre utganger som er kortsluttningsovervåket. Dette innebærer at lysgitteret kan operere stand alone og ikke har behov for eksterne kontrollenheter.

SG4-Extended-Hand er av type 4 og holder høyeste sikkerhetsnivå ihht. de siste sikkerhetsstandarene EN ISO 13849-1 og EN 62061 og leveres komplett med standardfester.

 

Applikasjon

Håndbeskyttelse (R ≤30 mm)

 Oppløsing for avkjenning av finger

 

 

 

Funksjoner

Konfigureringen gjøres via knapper og elektrisk tilkobling, eller via software.

Mutingfunksjoner

Blankingfunksjoner

 • "Muting disable" signal
 • "Cross"/"parallel" muting
 • Muting filter
 • Valgbar mutingtid
 • Fixed blanking
 • Floating blanking
 • Toleranse (blanking)
 • Posisjon blanking

I nedkant på senderen finnes lysdioder for diagnostikk,
samt knapper for innlæring av funksjoner.

Også på mottakeren finnes lysdioder for diagnostikk
og knapper for innlæring av funksjoner.

 

 

Ytterligere funksjoner

Dongle

 • Redusert oppløsning
 • Redusert rekkevidde
 • EDM (overvåking av eksterne kontaktorer)
 • Koding av lys
 • Alignment aid function (Hjelp til innjustering)
 • Programmering med software
 • Overvåking av lysgitter
 • Kloning av lysgitter
 • Ethernettilkobling

 Applikasjon (se også Muting- og Blankingfunksjoner under)

Eksempel på håndbeskyttelse montert vertikalt.

Eksempel på håndbeskyttelse montert horisontalt.

 

 

Blanking

 

Eksempel på floating blanking.

Eksempel på fixed blanking.

 

 

Eksempel på kaskadekobling.

Eksempel på kaskadekobling.

Muting

 

Cross-beam muting (X) med eksterne fotoceller, transportering av gods i begge retninger.

4-beam parallel muting "T" med eksterne fotoceller, transportering av gods i begge retninger.

 

 

2-beam parallel muting "L" med eksterne fotoceller,
transportering av gods i en retning.

Eksempel på redusert oppløsning.Montering av flere lysgitter på rad.

 

 

 

Muting

Mottageren (Rx) har 2 muting innganger og matespenning ut til mutingsensorene.

 

 

 Cross-beam muting (X)


Cross-beam muting" konfigureres på samme måte som T-muting.


Funksjon: Begge mutingsignalene, 1 og 2, må aktiveres innenfor tiden 1-16 s for korrekt muting.
Denne tiden er valgbar og settes av brukeren.
Muting er PÅ når begge mutingsignalene, 1 og 2, er aktivert.
Muting er AV når den ene eller begge mutingsensorene er ublokkert.

Maksimal mutingtid er normalt 10 minutter, men det er mulig å programmere uendelig tid.

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår av bildene viser T12 tidsintervallet mellom aktivering av MUTING 1 og MUTING 2.Som framgår av bilden visar T12 tidsintervallet mellan aktivering av MUTING1 och MUTING2.
Etter MUTING 1 mister signalet går lysgitteret tilbake til normal drift.


Se manualen for detaljert info om hastighet, avstand, plassering osv.4-beam parallel muting (T)


Funksjon: Begge mutingsignalene, 1 og 2, må aktiveres innenfor tiden 1-16 s for korrekt muting.
På 4-beam parallel muting "T" må de fire signalene fra de eksterne mutingsensorene komme tilsvarende diagrammet under, så sekvensen må være B2-A2-B1-A1 eller i motsatt rekkefølge.
Muting er PÅ når begge mutingsignalene, 1 og 2, er aktivert.
Muting går AV så fort noen av mutingsignalene ikke lenger gir utsignal 24 V DC.
Maksimal mutingtid er normalt 10 minutter, men det er mulig å programmere uendelig tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet viser T12, tidsintervallet mellom aktivering av MUTING 1 og MUTING 2.
Etter MUTING 1 mister signalet går lysgitteret tilbake til normal drift.


Se manualen for detaljert info om hastighet, avstand, plassering osv.

 

2-Beam parallel mutnig. OBS! L-muting er kun for transportering av gods i èn retning ut fra et farlig område.


Funksjon: Begge mutingsignalene A(1) og B(2) må aktiveres innen 1-16 s for korrekt muting.
Muting er PÅ når begge mutingsignalene A og B er aktive og vil fortsatt være muted når signal A forsvinner.
Tiden mutingen fortsatt er PÅ er gis av transporthastigheten ved at lysgitteret regner ut tiden mellom aktivering
av A og B, og gir tilstrekkelig tid for at godset skal kunne passere lysgitteret ut av farlig område.
Maksimal mutingtid er normalt 10 minutter, men det er mulig å programmere uendelig tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet viser T12, tidsintervallet mellom aktivering av MUTING 1 og MUTING 2.


Se manualen for detaljert info om hastighet, avstand, plassering osv.

 

 

Mutingfilter

Mutingfilter AV

Mutingfilter PÅ

Mutingfilter er et filter på mutinginngangene. Med denne funksjonen aktivert må mutingsignalene være stabile i minst 100 ms (tF≥100ms)for å aktivere muting. Dette gjør at man kan filtrere bort forstyrrelser i mutingsekvensen, som f.eks.løse partikler som svever rundt og aktiverer motingfotocellene i korte øyeblikk.

 Override

Denne funksjonen gjør det mulig å tvinge lysgitteret til en "mute" når det er behov for å tilbakestille maskinen el. når en eller fler stråler i lysgitteret er blokkert av passerende gods. Denne funksjonen brukes kun når noe unormalt har forstyrret arbeidssykusen og gods har satt seg fast i farlig område eller noe annet har hindret utkjøringen.
For eksempel om en pall stopper foran det beskyttede området kan ikke transportbåndet startes igjen siden en eller flere stråler i lysgitteret er blokkert og det er sendt stoppsignal. Aktivering av override-funksjonen gjør det mulig å kjøre pallen bort fra det beskyttede området før man satt systemet tilbake i normal drift.Aktivering av override-funksjonen
To innganger finnes for override, OVR1 og OVR2. Disse må kobles til 24 V DC og 0 V DC med to uavhengige åpne kontakter. Standarden krever fjær-retur, en "hold-to-run" enhet eller eller sikre momentan trykknapper anlagt slik at det ikke finnes noen mulighet for å bevege seg i det farlige området når anlegget er satt i override. Begge signalene må komme innenfor 0-400 ms. Når override er aktivert vil den innebyggede lampen blinke.


Override-funksjonen vil opphøre automatisk når en av følgende skjer:
- Alle mutingsensorer er uaktivert. (*);
- den forutbestemte tiden har løpt ut;
- vilkårene for aktivering ikke lenger oppfylles (minst en inngang for override er lagt fra).
(*)Dette gjelder for lysgitter konfigurert med T-muting. For lysgitter konfigurert for L-mute vil override opphøre når begge mutingsensorene og lysgitteret er ublokkert.

+ Hold knappen inne til beskyttelsesfeltet er fritt.
+ Den maksimale tiden for override er 120 s. Etter denne tiden vil lysgitteret gå inn i normal driftmodus igjen selv om knappen for override holdes inne. Om knappen slippes tidligere vil lysgitteret gå tilbake til normal drift med det samme.


Obs!
SG4-Extended-Hand har følgende override-funksjoner.
Aktivering gjennom puls/konstant signal.
Når man har valgt override-funksjonen med konstant signal må man holde knappen inne til beskyttelsesfeltet er fritt. Etter man slipper knappen vil lysgitteret gå tilbake til normal drift.
Når man velger override-funksjon med puls så holder det at man trykker kort på knappen og så vil override være aktivert inntil beskyttelsesfeltet er fritt for blokkeringer. Lysgitteret vil automatisk gå tilbake til normal drift når beskyttelsesfeltet er ublokkert.

Valg av reset etter override (manuell/automatisk)
Når manuell reset etter override er valgt må man manuellt trykke reset for å sette lysgitteret i normal drift etter at override-funksjonen er brukt. (Om lysgitteret er koblett off for manuell reset)
Når automatisk reset er valgt vil lysgitteret resettes automatisk så fort override-funksjonen avsluttes. (Dette selv om lysgitteret er koblet opp for manuell reset).

For mer detaljert informasjon, se manualen.

 

 

 

Blanking

Blanking gjør det mulig å koble bort en eller flere stråler fra lysgitterets beskyttelsesfelt. Poenget med dette er å tillate f.eks. verktøy eller innamting av materiale å passere beskyttelsesfeltet uten at lysgitteret signaliserer stans til maskinen. Blanking kan gjøres på to forskjellige måter, fixed eller floating blanking, og de kan brukes individuelt eller samtidig med minst en synkroniseringsfri stråle.

 

Fixed blanking

 

Ved fixed blanking tillates et viss antall stråler blokkert i beskyttelsesfeltet uten at det gis stoppsignal. Blanking-sonen opprettes ved å holde "Teach in"-knappen på mottageren i minst tre sekunder, samtidig som ett eller fler objekter blokkerer en eller flere stråler i beskyttelsesfeltet.
Etter at knappen slippes går lysgitteret tilbake til normal drift og er nå innlært med hvilke stråler som tillates blokkert uten at stoppsignal gis.
I fixed blanking må de strålene som er innlært blokkert, alltid være blokkerte. Det vil si om en av de blokkerte strålene skulle bli ublokkert vil lysgitteret sende stoppsignal og maskinen vil gå i nødstopp.

 

 

Toleranse

Med Toleranse aktivert må det samme antallet stråler fortsatt være blokkert, men man tillater at feltet beveger seg en stråle i den ene eller andre retningen.
Denne funksjonen brukes dersom det er fare for at objektet bil ha noe noe bevegelse i det blokkerte feltet. Toleransefunksjonen aktiveres ved å trykke inn knappen Toleranse ved oppstart av lysgitteret.

 

Fixed blanking med økt toleranse

Fixed blanking med økt toleranse tillater toleranse på kun en side av det blokkerte feltet, topp eller bunn. Dette er nyttig ved f.eks. transportbånd som beveger seg noe i høyderetningen.
OBS! Denne funksjonen kan kun gjøres via software.
OBS! Toleransefunksjonen påvirker oppløsningen på lysgitteret.

 

Floating blanking

 

Floating blanking gjør det mulig å koble bort et gitt antall stråler fra beskyttelsesfeltet.

Et objekt kan bevege seg i beskyttelsesfeltet og blokkere det gitte antall stråler uten at stoppsignal gis.
Det blir da viktig å tenke på at oppløsningen vil bli høyere og beskyttelsesavstanden bør regnes ut på nytt.

 

Floating blanking med total overvåking

Floating blanking med total overvåking innebærer at et objekt kan bevege seg fritt i beskyttelsesfeltet og blokkere et gitt antall stråler. Objektet må være innenfor det gitte feltet og blokkere det satte antallet stråler, ellers vil lysgitteret gå i failsafe og gi stoppsignal.

 

Floating blanking med delvis overvåking

Floating blanking med delvis overvåking innebærer at et objekt kan bevege seg fritt i beskyttelsesfeltet og blokkere et gitt antall stråler i et begrenset felt. Men til forskjell fra total overvåking er ikke objektet nødt være på plass i feltet.
OBS! Dette betyr at oppløsningen reduseres dersom objektet ikke er på plass i beskyttelsesfeltet.

 

Redusert oppløsning

 

Redusert oppløsning er en type Floating Blanking hvor opp til fire stråler tillates blokkert samtidig av ett eller fler objekter, uten at det gis stoppsignal.
OBS! Redusert oppløsning påvirker hele beskyttelsesfeltet og brukeren må advares om dette.
OBS! Denne funksjonen er kun mulig gjennom software.

 

 

 

 

 

Tilkobling

Tilkobling av SG4-Extended-Hand

Til SG4-Extended-Hand er det samme enhet uansett om man trenger muting eller blankingfunksjoner.
Derimot er det tilkoblingen som skiller de ulike funksjonene fra hverandre.
Under vises de forskjellige tilkoblingsadapted for mottakeren og hvilke funksjoner man får med hvilke.

For senderen vil tilkoblingsadapteren alltid være lik uansett hvilken funksjon man trenger.

 

Tilkoblingsadaptere

Sender

 CS-G1-50-B-002

Adapterkabel, sender SG4 Extended

 

 

Mottaker Blanking

 CS-G1-70-B-002

Adapterkabel, mottaker SG4 Extended, Blanking

 

Mottaker Muting

 CS-R1-75-B-002

Adapterkabel, mottaker SG4 Extended, Muting

 

Tilkobling med muting

Mottager

Sender

12-pol, M12-kontakt

5-pol, M12-kontakt

 

 

5-pol, M12-kontakt

 

 

Mottaker(Rx), 12-pol, M12-kontakt

Sender (Tx), 5-pol, M12-kontakt

1

= brun

= +24 V DC (driftspenning)

1

= brun

= +24 V DC (driftspenning)

2

= blå

= 0 V (driftspenning)

2

= hvit

= Test

3

= hvit

= Reset, restart, alignment

3

= blå

= 0 V (driftspenning)

4

= grønn

= Override 1

4

= svart

= Jord

5

= rosa

= OSSD2 (PNP/NPN)

5

= grå

= Redusert rekkevidde

6

= gul

= EDM

 

 

 

7

= svart

= Muting disable

 

 

 

8

= grå

= OSSD1 (PNP/NPN)

 

 

 

9

= rød

= Override 2

 

 

 

10

= lilla

= Muting lampe utgang (0 V)

 

 

 

11

= grå-rosa

= Override status

 

 

 

12

= rød-blå

= Jord

 

 

 

 

Mottaker (Rx), 5-pol, M12-kontakt

 

1

= brun

= +24 V DC (for muting sensorer)

 

 

 

2

= hvit

= Muting inngang 2

 

 

 

3

= blå

= 0 V (for muting sensorer)

 

 

 

4

= svart

= Muting inngang 1

 

 

 

5

= grå

= Ikke i bruk

 

 

 

 

 

Funksjon

Tilkobling

 

12-pol kontakt

 

 

Reset, Restart, Alignment pin 3

Reset: Ved å holde knappen inne i minst fem sekunder resetter man lysgitteret etter en kritisk feil.

Restart: Manuell reset

Alignment: Ved å holde knappen inne ved oppstart aktiverer man alignment funksjonen.

 

 

 

Override 1

+24 V DC på override 1

 

 

 

Override 2

0 V DC på override 2

 

 

 

Muting 1

+24 V DC på Muting 1 for å aktivere muting

 

 

 

Muting 2

+24 V DC på Muting 2 for å aktivere muting

 

 

 

Muting disable

Deaktiverer mutingfunksjonen

 

 

 

EDM

Overvåkning av eksterne kontaktorer

 

 

 

OSSD1/OSSD2 STATUS

Signal som følger de sikre utgangene

Override status

Signal som forteller når overridesignalene er aktive under override.

 

Mutinglampe utgang (0 V)

Signal høyt ved mute.
Krav til lampen:
20 mA min; 300 mA max, LED alt. glødelampe
OBS! Lampen må kobles til for at mutingfunksjon skal være mulig å aktivere.

 

 

Tilkobling med blanking

Mottaker

Sender

12-pol, M12-kontakt

5-pol, M12-kontakt

 

 

 

 

 

 

Mottaker(Rx), 12-polig, M12-kontakt

Sender(Tx), 5-polig, M12-kontakt

1

= brun

= +24 V DC (driftspenning)

1

= brun

= +24 V DC (driftspenning)

2

= blå

= 0 V (driftspenning)

2

= hvit

= Test

3

= hvit

= Reset, restart mode

3

= blå

= 0 V (driftspenning)

4

= grøn

= Innlæring blanking

4

= svart

= Jord

5

= rosa

= OSSD2 (PNP/NPN)

5

= grå

= Redusert rekkevidde

6

= gul

= EDM

 

 

 

7

= svart

= Ikke i bruk

 

 

 

8

= grå

= OSSD1 (PNP/NPN)

 

 

 

9

= rød

= Toleranse blanking

 

 

 

10

= lilla

= Blanking lampe utgang (0 V)

 

 

 

11

= grå-rosa

= Ikke i bruk

 

 

 

12

= rød-blå

= Jord

 

 

 

 

Funksjon

Tilkobling

 

12-pol kontakt

 

 

Reset, Restart, Alignment pin 3

Reset: Ved å holde knappen inne i minst fem sekunder resetter man lysgitteret etter en kritisk feil.

Restart: Manuell reset

Alignment: Ved å holde knappen inne ved oppstart aktiverer man alignment funksjonen.

 

 

 

Teach in

Holles inne i tre sekunder ved blokkert beskyttelsesfelt for innlæring av "fixed blanking".

 

 

 

Tolerance

Holdes inntrykket ved oppstart for aktivering av "Tolerance".
(Muliggjør visse bevegelser i beskyttelsesfeltet)

 

 

 

EDM

Overvåking av eksterne kontaktorer.

 

OSSD1/OSSD2 STATUS

Signal som följer de säkra utgångarna.

 

Blanking lampe utgang (0 V)

Blinker ved følgende tilstander:

Lysgitteret er konfigurert med "Fixed blanking" og objektet fjernes fra beskyttelsesfeltet.

Lysgitteret er konfigurert med "Floating blanking" med
total overvåking og objektet blir større innenfor feltet eller blir tatt bort.

 

 

Konfigurasjon av SG4-Extended-Hand
Konfigurasjonen gjøres via knapper og den elektriske tilkoblingen, alternativt med software.

Ved konfigurering med software må man benytte en dongle som monteres i mottageren.

For mer info se manualen som finnes under fliken "Download".

 

 

 

 

 

 

 

Tilbehør

Relaterte produkter

Relatert

MT-60 serien fra Auer
Produktnyheter

MT60-serien fra Auer med transparent linse

MT60-serien, fra Auer Signal, skiller seg ut med sitt moderne, minimalistiske design i hvitt og en transparent linse. MT60 har en sømløs konstruksjon, hvor modulene er frie for mellomstykker. Dette sikrer enkel rengjøring og vedlikehold, da det minimerer steder hvor støv og smuss kan samle seg.

Kübler slepering med ethernet
Produktnyheter

Trenger du slepering med ethernet?

Funksjonen til en slepering er å overføre kraft og signaler fra faste til roterende deler og i dag også Ethernetbaserte protokoller!

Famos kamera
Produktnyheter

Famos - et kamera i verdensklasse

FAMOS er etterkommeren til kameraene AMOS og CMOS. Det robuste kameraet kan benyttes på alle typer kjøretøy, fra gaffeltruck til containerskip. Orlaco har gjort forandringer både på ytre og indre design.

Auer Signal Eco Vadis Bronsemedalje

Auer Signal tildelt EcoVadis Bronsemedalje

EcoVadis Bronze-prisen markerer et nytt skritt mot bærekraft og samfunnsansvar for Auer Signal.

COMBI-koblingsbokser fra Wiska
Produktnyheter

Koblingsbokser for innendørs og utendørs

COMBI-koblingsbokser er høykvalitetsbokser som er egnet for både innendørs og utendørs installasjoner. De har en høy beskyttelsesklasse, er flammehemmende, halogenfrie, støtsikre og værbestandige. Boksene kommer i ulike størrelser og har smarte funksjoner som kombinasjonen av membran- og kabelgjennomføringer for enkel og rask installasjon. MP GEL er en pålitelig tetningsmasse som kan brukes sammen med COMBI-koblingsbokser for å oppnå høyere beskyttelsesnivå og lang levetid.

Kunnskap

Inxpect radarsystem

Vi kan nå presentere verdens første SIL 2/Pld radarsystem sertifisert for bruk rundt farlige maskiner. Systemet sikrer overlegen ytelse mot røyk, støvfuktighet eller flis der optiske sensorer vanligvis genererer falske alarmer.

Artikler Antall stråler Beskyttet høyde Reaksjonstid Pris
16
300 mm
13 ms
24
450 mm
14 ms
32
600 mm
15 ms
40
750 mm
16 ms
48
900 mm
17 ms
56
1050 mm
18 ms
64
1200 mm
19 ms
72
1350 mm
19 ms
80
1500 mm
20 ms
88
1650 mm
21 ms
96
1800 mm
21 ms

Valgt variant

Velg variant i listen

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post