OEM AUTOMATIC

Betegnelser, standarder

Kraftkabler og Innstalasjonskabler – Typebetegnelse CENELEC

Tegngivningens oppbygning  

Eksempel:

H

05

V

 

V

 

-

 

F

3

G

1,5

Tabell:

1

2

3

4

5

6

-

7

8

9

10

11

 

Tabell 1 - Type standard

Symbol

Betydning

H

Kabel som stemmer med CENELEC sin fastsatte standard

A

Akseptert av CENELC til å kompletterer den fastsatte standarden.

 

Tabell 2 - Merkespenning

Symbol

Betydning

01

100/100 V

03

300/300 V

05

300/500 V

07

450/750 V

 

Tabell 3 - Isolering

Symbol

Betydning

B

Etenpropengummi (EPR) for 90°C arbeidstemperatur

G

Etenvinylacetat (EVA)

J

Glassfiberflate

M

Mineralisk materiale

N

Kloroprengummi (CR) eller likeverdig material

N2

Spesiell kloroprenkompound for sveisekabler like HD 22.6

N4

Klorosulfonerad polyeten (CSM) eller klorinert polyeten

N8

Spesielt vanntolerang polykloroprengummi

Q

Polyuretan (PUR)

Q4

Polyamid

R

Etenpropengummi (normalt) eller tilsvarende syntetiske elastomer for 60°C arbeidstemperatur

S

Silikongummi

T

Tekstilflette, impregnert eller uimpregnert

T6

Tekstilflette, impregnert eller uimpregnert, over hver del av kabelen

V

Polyvinylklorid (PVC) (normal)

V2

PVC for max 90°C arbeidstemeratur

V3

PVC for kabler installert ved lave temeraturer

V4

kryssbundet PVC

V5

Oljeresistent PVC

Z

Polyolefinbasert kryssbundet komponent med lite utslipp av korrosjons fremmende gasser, passende for kabler med lav røykutvikling ved brann.

Z1

Polyolefinbasert termoplast-komponent med lite utslipp av korrosjons fremmende gasser, passende for kabler med lav røykutvikling ved brann.

 

Tabell 4 – Metallkapper, konsentriske ledere, skjermer

Symbol

Betydning

C

Konsentrisk kobberleder

C4

Skjerm av kobber, utført som flette

 

Tabell 5 – ikke metalliske kapper

Se innholdet i tabell 3.

 

Tabell 6 – Spesielle konstruksjoner og spesiell utførelse

Symbol

Betydning

D3

Strekkavlastende konstruksjon bestående av en eller flere komponenter av tekstile materialer eller metall plassert i midten av rundt kabel eller fordelt i en flat kabel.

D5

Fylt i sentrum av kabel(ikke strekkavlastet).(bare for heis)

(ingen)

Kabel med sirkulært tverrsnitt

H

Flat, delbar kabel, avmantlet eller ikke.

H2

Flat, ikke delbar kabel

H6

Flat kabel med 3 eller flere ledere, lik HD 359 eller EN 50214

H7

Kabel med dobbelt lag ekstrudert isolering

H8

Spiralisert ledning

 

Tabell 7 - Ledemateriale

Symbol

Betydning

(ingen)

Kobber

-A

Aluminium

 

Tabell 8 - Lederform

Symbol

Betydning

-D

Mangetrådet leder for bruk i sveisekabel lik HD 22 Part 6 (annen bøyelighet en HD 383, Class 5)

-E

Fintrådet leder for bruk i sveisekabel lik HD 22 part 6 (annen bøyelighet en HD 383, Class 6)

-F

Mangetrådet leder for tilkoblingskabel (bøyelighet lik HD 383, Class 5)

-H

Fintrådet leder for tilkoblingskabel (bøyelighet lik HD 383, Class 6)

-K

Mangetrådet leder for fast installasjon (bøyelighet lik HD 383, Class 5)

-R

Fåtrådet, rund leder

-U

Massiv, rund leder

-Y

Spunnete ledere

 

Tabell 9 - Lederantall

Symbol

Betydning

(tal)

Antall ledere

 

Tabell 10 – Beskyttelsesledere

Symbol

Betydning

X

Grønn/Gul Beskyttelsesleder mangler

G

Grønn/Gul Beskyttelsesleder er med

 

Tabell 11 - Ledere

Symbol

Betydning

(tal)

Nominell lederareal (i mm²)

/

Avgrensningstegn for et tall som benevner areal (i mm²) för konsentriske ledere

Y

Spunnete ledere uten oppgitt leder areal

Publicering med tillstånd av Svenska Elektriska Kommissionen, SEK.

 

 

Trenger du teknisk hjelp?
Vegar Sommerstad HauglandVegar Haugland

Produktansvarlig

004795220740 95 22 07 40

Send e-post Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post