Auer varslingsutstyr for enhver applikasjon

Riktig varslingsutstyr for enhver applikasjon

Auer Signal’s varslingsutstyr kan brukes på mange forskjellige måter. De er alle i samsvar med gjeldende standarder og kan derfor brukes over hele verden i en lang rekke med industrielle applikasjoner. Derfor er ikke disse produktene begrenset til spesifikke sektorer eller bransjer.

Auer Signal kan også lage kundespesifikke produkter på forespørsel. I de ulike bransjene nedenfor beskrives de typiske bruksområdene for varslingsutstyret vi i OEM Automatic kan levere fra Auer Signal. Dette betyr ikke at det nevnte varslingsutstyret er egnet for utelukkende én bransje eller én applikasjon. Disse produktene er allsidige og festemåter gjør at de kan brukes de fleste steder. 

Produktnyheter
Auer lageranlegg
LAGERANLEGG

Lystårn på anlegg sørger for sikkerhet, pålitelighet og effektivitet. De modulære lystårnene er individuelt konfigurerbare og dekker derfor alle vanlige krav i anleggsbygging i standardporteføljen. Auer Signal’s lystårn er enkle å installere på grunn av deres allsidige monteringsmuligheter. Den overvåker systemet og rapporterer eventuelle feil og tilstander i systemet. Individuelle varsellys eller panelmonterte sirener brukes også i anleggskonstruksjon. Disse kan gi signalisering direkte på kontrollpanelet.  

Auer byggteknisk
BYGGTEKNISKE TJENSTER

Varslingsutstyrets funksjoner i bygningstjenester er forskjellige. Varsling i byggetekniske tjenester gir fremfor alt sikkerhet. De sørger for at funksjonsfeil og farer er indikert i de ulike bygningstekniske områdene og systemene. For eksempel kan varsellys indikere status for varmeanlegg, ventilasjonsanlegg og gassinstallasjoner. Auer Signal’s manipulasjonssikre og vandalsikre varslingsutstyr akkurat det riktige valget for slike applikasjoner.

Auer treindustrien
TREINDUSTRI

Auer Signal’s varslingsutstyr kan brukes under en rekke ekstreme forhold som is, regn, varme eller uvanlige lysforhold. Dessuten er varslingsutstyr en god løsning for trearbeidingsindustrien. På grunn av det genererte støvet må varslingen som benyttes være absolutt lekkasjesikre. P-serien kjennetegnes ikke bare av sin høye signaleffekt, men er også absolutt lekkasjesikker på grunn av den innkapslede kabelisolasjonen/innføringen. P-serien er egnet for bruk i treforedlingsindustrien som følge av sin høye kapslingsgrad (IP67), men også lystårnseriene Modul-Perfect (PC7) og Eco-Modul, som også har en høy kapslingsgrad (IP66). I trearbeidingsindustrien har lystårnene også fordelen av å indikere ulike tilstander på maskinene. I store produksjonshaller er klassiske produkter som HPT-sirenen populære. HPT overdøver lett høye saglyder og varsler dermed pålitelig om farlige situasjoner skulle oppstå.

Auer krankonstruksjon
KRANKONSTRUKSJON

En typisk anvendelse av varslingsenheter er i krankonstruksjon. I ulike bransjer brukes kraner til å transportere tunge og store arbeidsstykker eller materialer. En typisk kranapplikasjon for A+Q-serien er arbeidskranen. Den brukes ofte i store produksjonshaller for produksjonsdeler som er for store, for tunge eller for uhåndterlige til å kunne løftes for hånd. Når disse kranene er i bruk, kreves ekstrem forsiktighet og konsentrasjon. Dette sikres av varslingsutstyret på kranen, nettopp for å signalisere at kranen er i bruk. Auer Signal’s varsellys på kraner finnes ikke bare i produksjonshaller, P-serien finnes også på leddarmskran, mens M22-serien ofte er installert i førerhuset.

Auer logistikksenter
LOGISTIKKSENTER

Transportering, lagring, håndtering, igangkjøring, sortering, pakking og distribusjon, dette er noen av arbeidsprosessene som foregår i et logistikksenter. Logistikkfasiliteter som transportbånd støtter disse prosessene og sørger for at de håndteres raskere og mer effektivt. Likevel kan det oppstå feil eller funksjonsfeil i prosessen, f.eks. at en pakke blir transportert feil på et transportbånd. Slike feil eller funksjonsfeil indikeres ideelt sett med et lyssignal, en lyd eller en kombinasjon av begge. Ved å rapportere feil kan de ikke bare rettes, men også forhindre feil i fremtiden. Varsellys og flertone-sirene indikerer funksjonsfeil, samt informerer ansatte om at et transportbånd er i drift. Kombinasjonen av lys og lyd er spesielt egnet for slike applikasjoner. Flertone-sirener brukes også ofte i høy-lagre for å varsle ansatte om farer, f.eks. dersom en høy-stabel er i bevegelse. Dette kan forhindre ulykker.

Auer maskinteknisk automasjon
MASKINTEKNIKK OG AUTOMASJON

Automatiseringen av prosesser endrer ikke bare kravene til maskinene, men også til varslingsutstyr som er koblet til maskinene. Den høye automatiseringsgraden gjør at de må gi enda mer pålitelig sikkerhet og effektivitet. Auer Signal’s nye lystårnserien Modul-Perfect 70mm (PC7) er bare ett eksempel på en fleksibel, fremtidssikker produktløsning. I maskinteknikk og automasjon må varslingsutstyret indikere eventuelle feil og tilstander. Dette kan oppnås ved bruk av et lystårn, men også med et varsellys eller sirene. Auer Signal kan også kunde-tilpasse til deres prosjekter.

Auer spesielle kjøretøy
SPESIELLE KJØRETØY

Varslingslys på spesielle kjøretøy er ofte utsatt for ekstreme forhold som vibrasjoner, skitt, støv, regn, varme eller kulde. Spesialkjøretøyer som borerigger, luftkompressorer eller fjellbor er ofte utstyrt med varslingslys for å advare omgivelsene rundt dem. Varsellys på spesialkjøretøy er preget av høy støtmotstand samt av pålitelighet, på grunn av at flere tonn flyttes hit. Varsellysene til P-serien ble ikke bare utviklet nøyaktig for disse forholdene, men har allerede blitt en suksess på grunn av deres høye signaleffekt. Kategorien spesialkjøretøy omfatter også gaffeltrucker, som automatisk dekker transportveien i haller uten guide. Disse styres av en halltransportprogramvare og dekker dermed definerte avstander. For å sikre at ingen mennesker er i fare, er den selvgående gaffeltrucken utstyrt med godt synlige varsellys fra Auer Signal.

Auer robotteknologi
ROBOT- OG KONTROLLTEKNOLOGI

Som følge av teknologien innenfor automasjon, spiller robotteknologi en viktig rolle i anleggs- og maskinteknikk. De kan brukes til å overvåke de definerte kontrollvariablene for å kunne reagere på avvik i tide. Dersom det oppstår et avvik, vil en kombinasjon av lys og lyd, f.eks. et lystårn eller et visuelt-hørbart varslingsutstyr kunne brukes.

Auer security
DØRER / PORTER

Auer Signal’s varsellys er egnet til å indikere ved dører og porter om det er trygt å passere gjennom dem. F.eks. indikerer det visuelle og hørbare signalet om en port eller barriere lukkes. Varslingen brukes imidlertid ikke kun på dører og adkomstbarrierer: De kan også brukes på porter som rulleskodder, foldedører og industriporter, men også til dører lastesystemer i logistikksektoren. Disse dørene og portene er bygget for nødsituasjoner, f.eks. å redde liv som brannvernsport. Riktig signalisering sørger for at kritiske eller farlige forhold oppdages og sikrer dermed sikker funksjon av dører og porter. Signalutstyr med høy slagfasthet er spesielt godt egnet for varsling av dører og porter, da disse kjennetegnes ved motstand mot hærverk og tukling. Et eksempel på applikasjon vi i OEM Automatic AS selger til er: P-serien på nød-dører på Cruiseskip som skal lukke seg ved eventuell vanninntrengning.

Trenger du teknisk hjelp?
Therese Reenaas EkebergTherese Reenaas Ekeberg

Produktansvarlig

004747604543 47 60 45 43

Send e-post Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post