Puls strømforsyninger gir Co2 reduksjon

Hvordan kan strømforsyninger bidra til co2 reduksjon?

Høyere energieffektivitet er avgjørende i kampen mot klimakrisen. I vår Inspo artikkel viser vi deg hvordan effektive strømforsyninger kan bidra til å redusere CO2-utslipp og hvorfor dette også fører til økonomiske fordeler for bedrifter.

Beskyttelsen av planeten vår er et stort ansvar og hver handling teller. I det industrielle miljøet kan sløsing med energi minimeres ved å bruke toppmoderne strømforsyningsteknologi. 

Kunnskap

Kan en strømforsyning bidra til miljøvern?

Vellykket beskyttelse av miljøet vårt starter i det små. I industrimiljøet kan moderne strømforsyninger øke effektiviteten og unngå sløsing med energi. Spesielt i større applikasjoner – som logistikksentre – hvor mange strømforsyninger går 24 timer i døgnet, er det et stort potensial for besparelser.
Strømforsyninger konverterer AC-spenningen fra strømnettet til likespenningen som kreves av systemer og maskiner. Under denne prosessen går alltid en viss mengde energi tapt i form av varme. Disse tapene er en form for bortkastet energi og kan ikke unngås helt. Men de kan reduseres til et minimum. Av denne grunn prøver strømforsyningsutviklere å holde strømtapene så lave som mulig ved å utvikle en effektiv strømforsyning.
 

Energisparing gjennom høy virkningsgrad

En viktig indikator er virkningsgraden: Jo høyere virkningsgrad en strømforsyning har, desto lavere blir effekttapene og dermed bortkastet energi. PULS oppnår effektivitetsverdier på mer enn 95 % med sine DIN-skinne monterbare strømforsyninger. Betydningen av denne verdien blir tydelig med et regneeksempel. Hvis virkningsgraden er 95,2 % (f.eks. CP10.241), ser vi effekttap på 4,8 %.
For en strømforsyning med 240W utgangseffekt vil effekttapet mellom inngang og utgang være 12,1W. Disse 12,1W avgis i form av varme. Det er et faktum at hvert prosentpoeng virkelig er avgjørende når det gjelder effektivitet. Hvis vi reduserer effektiviteten i vårt eksempel til 91 % blir det klart. 4,2 % mindre høres ikke så mye ut, men de resulterende tapene vil være nesten dobbelt så høye ved 23,7 W. Hvis du overfører dette eksempelet til det totale antallet strømforsyninger i en applikasjon og tar hensyn til den ekstra kjølingen som kreves i systemet, har dette en betydelig innvirkning på CO2-balansen.
 
Puls CO2 reduksjon
Puls strømforsyninger gir Co2 reduksjon

Strømforsyninger kan redusere CO2-kostnadene dine på en bærekraftig måte

Det tyske Umweltbundesamt beregner de reelle CO2-skadekostnadene på årsbasis. Basert på 2021, forårsaker ett tonn CO2 miljøskader på €201.
La oss fortsette regneeksemplet ovenfra. Anta at 100 strømforsyninger med en effektivitet på 91 % kjører 21 timer i døgnet og 300 dager i året. Denne operasjonen foregår over 10 år. Det resulterer i bortkastet energi på 149 310 kWh.

Nå må CO2-utslippsfaktoren tas i betraktning. Denne faktoren beskriver forholdet mellom massen til et emittert stoff og enhetens produserte energi. For år 2020 beregnet Federal Environment Agency som en del av en studie at generering av én kilowattime elektrisitet forårsaker 366 gram karbondioksid. Den bortkastede energien til de 100 strømforsyningene med 91 % effektivitet - fra vårt eksempel - resulterer i 54,6t CO2. Hvis vi multipliserer det med utslippsfaktoren, ender vi opp med CO2-kostnader på €10 975. For enkelhets skyld antar vi at CO2-skadekostnadene vil holde seg stabile over de 10 årene – realistisk sett vil de heller fortsette å stige.

Hvis vi regner det samme eksempelet med PULS-strømforsyningene, hvis effektivitet er 4,2 % høyere (95,2 %), er CO2-utslippene allerede redusert til 27,9 tonn. Kostnadene faller derfor til €5.608. Oppsummert, jo høyere effektivitet og lengre levetid, jo lavere blir CO2-kostnadene. Økologisk og bærekraftig tenkning lønner seg derfor også økonomisk for bedriftene.

 

Finn din strømforsyning

Trenger du teknisk hjelp?
Joachim BjellandJoachim Bjelland

Produktansvarlig

004790785581 90 78 55 81

Send e-post Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post