APLISENS

APLISENS

Generell informasjon

Trykkformidlere

Instrument med trykkformidlere benyttes der aggressivt, skittent, varmt, høyviskøse eller risiko for krystallisering av mediet forekommer som bl.a. ved kjemi-, næringsmiddel- og papirindustrien. Ved disse applikasjoner fungerer formidlermembranen som en avskiller. For å indikere trykket benyttes manometer eller trykktransmitter.

 

Normalt monteres manometer / trykktransmitter direkte på formidleren. Men under spesielle forhold f.eks. ved høye temperaturer eller om montasjen krever at avlesingen gjøres på annet sted enn ved prosesstilkoblingen benyttes et kapillærrør, opp til 15 meter, mellom trykkmåler og formidler.

 

Trykk og temperaturer

Trykkformidlere kan oftest benyttes ved temperaturer mellom –40 ºC…+400 ºC og trykk mellom 0…60 mbar og 0…1000 bar, der også vakuum kan måles eksempelvis –1…0 bar. Valget av formidlingsvæske velges ut fra trykk og temperatur i applikasjonen. Dessuten med hensyn til hva slags prosessmedia som benyttes velger man korrekt formidlingsvæske for å ikke påvirke prosessmediet ved evt. lekkasje.

Mediaberørte deler

Alle deler som er i kontakt med prosessmediet er standardframstilt i syrefast stål (316Ti). Andre materiale som f.eks. PTFE, monell, hastelloy, titan m.m. kan fås på alle mediaberørte deler.

Utførelsen

Tre hovedtyper av trykkformidlere finnes. Membran-, tube- og rørtrykkformidlere. Membrantrykkformidlere som flenstilkobling eller næringsmiddeltilkobling i klemme-, rundgjenge- eller overfallsmuttertilkobling er de vanligste modellene. Alle tilkoblinger er tilpassede ulike standarder som DIN, ANSI eller SMS.Å tenke på ved valg av trykkformidlere og målere

  • Trykkområde: normalt drifttrykk/maks. trykk
  • Temperatur: prosessmediet/omgivelsestemperatur.
  • Type av tilkobling (flens, klemmetilkobl. m.m.)
  • Hvilken type av prosessmedia. Materialevalg på mediaberørte deler.
Trenger du teknisk hjelp?
Kjetil GulliksrudKjetil Gulliksrud

Produktansvarlig

004746130031 46 13 00 31

Send e-post Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post