MERSEN

MERSEN

Mer informasjon om lynnedslag

Alle elektriske installasjoner/koblinger er utsatte for overspenningsfare, som kan skapes ved til- og fra- koblinger eller ved lynnedslag. Disse sidene er ment som hjelp for å minske risikoen. Effektiv beskyttelse mot lynnedslag/overspenning er vanligvis avhengig av: Rett valgt beskyttelse og rett installert beskyttelse. Nedenfor gir et enkelt hurtig valg av beskyttelse som skal installeres etter de standarder som gjelder (IEC61643-1 EN61643-11). Valget er basert på følgende parametere: Maks. utladningsstrøm (I maks/I imp), beskyttelsesnivå (Up), restspenning som går videre etter beskyttelsen.

Risikoen for lynnedslag
Analysen av risikoen for et havari forårsaket av overspenning er avhengig av:
• følsomheten på det ytstyret som skal beskyttes (isolasjonsspenning).
• kostnaden for utstyret og kostnaden for utstyret ute av drift.
• risikoen for å utsettes for lynnedsalg. Metoden tar hensyn til direkte lynnedslag på innkomende nett-tilkoblinger, med andre ord lynnedslag med høy energi, men ikke så ofte forekommende og induserende overspenninger som er mye mer forekommende (ca.100 ganger vanligere) men med mye mindre energi.
- Bestämma värdet på skydd: den föreslagna metoden för storlek på skydd baseras på sannolikheten för överspänning och den ekono- miska balansen mellan kostnad på skyddet och kostnaden på utrustningen eller konsekvenserna av att vara utan utrustning.

Maksimal utladingsstrøm: I maks/I imp
Dette er den maksimale utladningsstrøm et overspenningsvern kan tåle en gang under vanskeligste vilkår.

Beskyttelsesnivå: Up
Detter er den maksimale spenningsnivå som overspenningsvernet gir ved utladning.

Definisjon av parametere
Maks. urladdningsström Imax eller Iimp. Detta är det maximala strömvärdet som ett skydd kan avleda; Urladdningsströmmar med två olika kurvformer är nödvändiga för att representera åskströmmar. 1 En lång vågform (10/350 µs) vilken refererar till ett direkt nedslag. 2 En kort vågform (8/20 µs) vilken refererar till ett indirekt nedslag. Imax är det maximala strömvärdet på 8/20 µs-kurvan. Iimp är det maximala strömvärdet på 10/350 µs-kurvan. Dessa värden måste tas hänsyn till när man väljer skydd och förväntad åskrisk/urladdningsström. I de flesta fall klarar man sig med skydd med 8/20 µs-kurva referens. (Typ II-skydd) Är utrustningen som skall skyddas utsatt för väldig stor åskrisk väljs Typ I-skydd med 10/350 µs referens. Max. urladdningsström: Imax (Typ II-skydd) Imax = 65 kA (grön)
Max. urladningsström: Iimp (Typ I-skydd) Iimp = 15 kA (röd)

Diagram 8/20

Diagram 10/350

Beskyttelsesnivå: Up
Beskyttelsesnivå Up avgjøres av hva slags utstyr som skal beskyttes.

Type av utstyr som skal beskyttes

Elektroteknisk utstyr

Elektroteknisk utstyr med litt følsom elektronikk

Følsomt elektronisk utstyr

Meget følsomt elektronsisk utstyr

 

Photo on protection level, electrotechnical equipment

Photo on protection level, electrotechnical equipment

Photo on protection level, electrotechnical equipment

Photo on protection level, electrotechnical equipment

Beskyttelsesnivå Up

Fra 1,8 kV til 2,5 kV

Fra 1,5 kV til 1,8 kV

Fra 1 kV til 1,5 kV

Fra 0,5 kV til 1 kV

Eksempel på utstyr

Elektrisk kontroll og manøverutstyr

Hjemme elektronikk...
Vaskemaskin...
Kjøleskap, fryser...
Kontorsmaskiner...
PLS, CNC maskiner
HI-FI, TV...

Datarom
Manøverrom
Alarmsystem
Modem, hjemme

elektronikk

EDP
Fjernovervåkningsystem Alarmsystem
Elektronisk og medisinsl utstyr, UPS system

Når det forekommer mange ulike former av utstyr og beskyttelsesnivåer er rådet å forsøke å samle sammen utstyr med likeverdig beskyttelsesnivå og så velge beskyttelse gruppevis.


Valg av beskyttelsesnivå Up
Når man velger beskyttelsesnivp på Up, må man tenke på hva utstyret klarer i overspenning, og hva for spenning som overspenningsvernet skal tilkobles med (Uc*). Jo lavere verdi på Up desto sikrere beskyttelse. Minimumsverdien på Up avhenger også på hva Uc er i det spesifike tilfellet. .
• Uc: Spesifisert tillatt kontinuerlig spenning/frekvens som overspenninsvernet takler uten å ta skade.

Photo on stroke of lightning


Valg av beskyttelse avhengig av utstyret (Tall fra Sverige)
Beslut om åsknedslagsrisk, Imax/Iimp och Up
Ta först reda på hur ofta åska förekommer i området och hur stor risken är för nedslag. Dessa värden finns att få via SMHI eller genom oss och visar hur ofta åskan slagit ner per km2 (Ng) och hur många åskdagar det varit på ett år (Nk). Ett snittvärde på Nk värde i Sverige = 5 (åskdagar/år). Vad det gäller antal nedslag per km² så är ett medeltal ca. 0,1-0,6 nedslag per km². Ett medelvärde, mätt över 12 senaste åren i Sverige = 0,2 (Ng). Lokalt kan dock stora variationer förekomma. Välj i tabellen efter Ng-värde och bestäm storlek på skydd. För varje Ng-värde finns angivet hur stor uppskattad ström som eventuellt kommer att passera genom skyddet. Tabellen visar även erfoderlig skyddsnivå Up beroende på vad för typ av utrustning som skall skyddas. Här rekommenderas även hur mycket man bör kosta på sig i skydd beroende på värde av utrustning och eventuell kostnad för haveri av densamma. För att välja överspänningsskydd måste du veta värde på - Imax/Iimp - Up

Photo on stroke of lightning

Diagram to thunder protectionValg av beskyttelse
Nettverksidentifikasjon

 

Fler-polt

En-polt

 

Valg

TT nett

TN-S nett

IT nett

TN-C nett

 

 

 

 

 

 

 

1-fase

Drawing on TT net

Drawing on TN-S nät

Drawing on IT net

Drawing on TN-C net

 

 

 

 

 

 

 

3-fase

Drawing on TT net

Drawing on TT net

Drawing on IT net

Drawing on TN-C net

 

 

 

Trenger du teknisk hjelp?
Joachim BjellandJoachim Bjelland

Produktansvarlig

90 78 55 81

Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

32 21 05 05

Send e-post