DATALOGIC

DATALOGIC

Fotocelleteknikk - slik velger du rett

Sender/mottager

Består av to separate enheter, en sender og en mottaker. Objektet bryter strålen mellom senderen og mottageren.

Transmitter/receiver

Illustration


.

Fordeler

Bakdeler

 • Meget lang avkjenningsavstand
 • Sikker avkjenning med høy repetersikkerhet
 • Ufølsom for farge og form på objektet
 • Smalstrålet for detektering av små objekter
 • Klarer å operere i skittne miljøer
 • To enheter
 • Kan ha problemer med transparente objekter

 

Polarisert reflektor

Sender og mottaker i samme enhet. Lyset reflekteres av en reflektor. Objektet hindrer det reflekterte lyset å nå mottageren.
Polariseringsfilteret gjør at man unngår refleksjoner fra blanke objekter. Fotocellen med polariseringsfilter tar bare imot lys som har blitt
reflektert av en polarisert reflektor.

Photo on polarized detecting reflector

 

Fordeler

Bakdeler

 • Lang avkjenningsavstand
 • Ufølsom for farge og form på objektet
 • Kan detektere blanke objekter
 • Avkjenningsavstanden varierer med størrelse
  og kvalitet på reflektoren
 • Kan ha problemer med transparente objekter –
  spesielle fotoceller med reflektor finnes for dette.

 

Vinkling av prismereflektoren ±15° påvirker ikke lysretningen.

Illustration

Illustration

Riktig
Reflektoren bør være mindre enn objektet man vil detektere.

Feil
Reflektoren er for stor.

 

Direkteavkjenning

Sender og mottaker i samme enhet. Lyset reflekteres direkte av objektet.
Avkjenningsavstanden varierer kraftig med farge, form og blankhet på objektet.

 

Fordeler

Bakdeler

 • Enkel installasjon – en enhet
 • Fargefølsom - kan detektere forskjell på sort og hvit.
 • Kort avkjenningsavstand
 • Avkjenningsavstand varierer med farge og form

 

Direkteavkjennende med bakgrunnsavblending

Forbedret variant av direkteavkjennende. Farge, form og overflate på objektet har ingen betydning.
Fotocellen måler vinkelen isteden for mengden av lys som reflekteres.

Photo on background non-glare detecting direct

 

Fordeler

Bakdeler

 • Detekterer objektet uavhengig av farge,
  overflate og form fra samme avstand.
 • Avblender bakgrunnen –
  kan detekter mørke objekter fremfor
  en lys bakgrund.
 • Smalstrålet – klarer å detektere
  små objekter.
 • Klarer å operere i skittne miljø.
 • Kort avkjenningsavstand
 • Objektet bør ikke passere over eller undenfra

 

Illustration

Objektet må nærme seg fotocellen fra siden (blå pil) eller rett mot (grønn pil).
Om objektet nærmer seg over eller undenfra (rød pil) kan det fororsake feilsignal.

 

Fiberoptikk

Sender og mottager finnes i samme enhet (forsterkeren). Med fiberoptiske ledere ledes lyset til detetksjonsstedet.
Med fiberen velger man om man vil ha sender/mottager eller direkteavkjenning av objektet.

 

Fordeler

Bakdeler

 • Tar svært liten plass
 • Høy nøyaktighet – kan detektere små objekter
 • Takler høye temperaturer
 • Finnes med ulike farger på lyskilden for
  fargemerkedeteksjon.
 • Kort avkjenningsavstand
 • Krever separat forsterker
 • Ikke egnet til bevegelige applikasjoner –
  se heller vårt STM sortiment

 

Fargemerkekart

Guide til hvilken lyskilde man velger for å detektere ulike farger.

Colour card

R=Rød LED
G=Grønn LED
B=Blå LED
W=Hvit
LED
Se også avsnitt Fargefotoceller.

 

Laser

Laserfotoceller finnes som:
- Sender/mottager
- Polarisert reflektoravkjenning
- Direkteavkjenning
- Bakgrundsavblendet direkteavkjenning

Fordelene med laserlyset er at det gir et tydelig rødt punkt på avkjenningsstedet, noe som forenkler installeringen. I laserens fokuseringspunkt
har man veldig høy presisjon. Det intensive lyset gir laserfotocellene også høy tålighet mot skittne miljøer. Alle våre laserfotoceller bruker
Laserklasse 2. Den laserstrålen som benyttes er ufarlig for friske øyne under normale arbeidsforhold, men det anbefalles ikke å stirre
direte på laserstrålen. Giverne er derfor levert med advarselmerke.

Laser diode

Laser photocell, photo

 

Trenger du teknisk hjelp?
Therese Reenaas EkebergTherese Reenaas Ekeberg

Produktansvarlig

004747604543 47 60 45 43

Send e-post Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post