Delcon

Delcon har sitt hovedkontor i Nummele, Finland. Siden 1970 tallet har Delcon produsert statiske releer for krevende industriapplikasjoner.

Deres unike pulstransformator teknikk skiller releene fra vanlige optokoblere.

Teknikken har flere fordeler, blant annet ved kraftige induktive lastet, høye DC-spenninger
og immunitet mot kapasitive overkoblinger mm. Levetiden er beregnet til ca. 15 år med full last, 25 år eller mer ved lavere laster.

www.delcon.fi

 

Eksempler på produkter fra Delcon