Duelco

Siden 1974 har Duelco drevet handel, distribusjon og utvikling av elektro og automasjonskomponenter.

Like lenge har de hatt fokus på høy kvalitet, god service og korte leveringstider. Høy kvalitet sikrer de seg ved å selv teste og kjøpe inn komponenter til produsjonen i Danmark, noe som gjør at deres produkter er blandt de beste på verdensmarkedet.

www.duelco.dk/en

 

Eksempler på produkter fra Duelco