Jabsco

Jabsco grunnleggerne, Jack Streeter og Arthur Briggs fra California USA, fant opp fleksibel impeller pumpe allerede i 1938. Denne ble patentert i 1940. Siden den gang har Jabsco vært ledende produsent av FIP-pumper (impellerpumper med fleksibel impeller) og leverer mer enn halvparten av alle FIP-pumpene i verden. Jabsco har også en meget sterk posisjon når det gjelder vingepumper til diesel-bunkring.

Produktene til Jabsco er kjent for sin høye kvalitet og bl.a. JABSCO lobepumper er utviklet for industriell væskebehandling med meget høye krav. I sortimentet finnes pumper for næringsmiddelindustri, kjemisk industri, verkstedsindustri, farmasøytisk industri, jordbruksnæring og anleggsbransje, marine og fiskeindustri.

Jabsco er i dag en del av det globale konsernet Xylem Inc. med en årlig omsetning på $3,8 milliarder og 12.500 ansatte (2013).

www.jabsco.co.uk

 

Eksempel på produkter fra Jabsco