Öppna bilden i nytt fönster

LÜTZE

Generell informasjon

Logg inn oppe til høyre for å se din pris, lagersaldo
og gjør bestilling på de produkter vi selger via webshop.
Har du ikke konto? Bli webshopkunde

Switchede strømforsyninger og automatsikringer utgjør basen i et 24 V DC system. En konsekvens av disse komponentenes funksjon gjør det i mange tilfeller vanskelig å oppnå selektivitet. Løsningen er Lutze`s elektroniske sikringer.

Automatsikringer finnes med ulike karakteristikker for ulike typer av laster. En B-karakteristikk løser raskere enn en C-karakteristikk på det elektromagnetiske område. Synonymt med alle typer er at kortslutningsstrømmen må være flere ganger høyere enn merkestrømmen på automatsikringen for at sikringen skal trippe på det elektromekaniske område. Eks. en C-kar på 6 A krever en kortslutningsstrøm mellom 30 – 60 A for å trippe på det elektromagnetiske området. Ved 30 A kommer likevel utløsertiden til å være mer enn 100 ms. Så høye strømmer er vanskelig for en strømforsyning å levere. Ved mindre overlaster (1,15 x I nom) kan det ta over 1 time innen sikringen løser ut termisk. Den termiske utløsertiden er den samme uavhengig av karakteristikken på sikringen.

De fleste automatsikringer på markedet kan også tilkobles til DC-spenninger, termisk er det ingen forskjell mot AC spenninger. Men magnetutløserens verdi øker med ca 40 %. Eks. en 10 A B-kar. Har normalt en utløserstrøm mellom 30-50 A. I en DC krets Øker disse verdiene til 42 – 71 A. Velger man en B-kar, i en 24 V DC krets skal man være klar over at den oppfører seg som en C-kar.Ulike utgangskarakteristikker på strømforsyninger


Switchede strømforsyninger har ulike typer av utgangskarakteristikker. De enkleste modellene har såkalt ”Hick-up” funksjon noe som innebærer at en elektronisk beskyttelseskrets går inn og slår av strømforsyningen ved en overlast/kortslutning. Etter en kort stund forsøker strømforsyningen å restarte, er feil fortsatt tilstede slår strømforsyningen seg av igjen. Dette repeteres til feilen er fikset. Denne typen av beskyttelse gjør det umulig for strømforsyningen å løse ut en automatsikring, elektronikken reagerer mye raskere og tillatter ingen overstrømmer. Følgene blir at alle sikringsgruppene som er tilkoblet mister sin spenning og funksjon. Feilsøkingen blir vanskelig da alle sikringene indikerer driftsstatus og alt ok.

Flere strømforsyninger på markedet har en karakteristikk som øker strømmen, mens spenningen synker ved overlast/kortslutning. Avhengig av fabrikat kan maks. kortslutningsstrøm være fra 1,1 x I nom til 2,5 x I nom. T.o.m. denne typen av karakteristikk er det vanskelig å løse ut automatsikringer som krever flere ganger sin egen merkestrøm for å løse ut på det elektromagnetiske området. Med en kortslutningsstrøm opp mot 2,5 x Inom forbedrer man utløsertiden på det termiske området. Med kortslutningsstrømmer rundt 1,1 x I nom kan utløsertiden være opp til 1 time. Innen sikringen løser ut er alle sikringsgrupper spenningsløse. I disse tilfeller fungerer sikringen kun som en manuell strømbryter og hverken selektivitet eller utløsningsvilkår oppfylles.Puls strømforsyninger – en fordel ved bruk av automatsikringer

Puls strømforsyninger har en konstantstrømskurve. I mange tilfeller den doble merkestrømmen ved kortslutning noe som gjør det enklere for sekundærsikringen å trippe på det termiske området, spesielt om sikringens merkestrøm ligger litt lavere enn strømforsyningens merkestrøm.
Puls serie Dimension har store utgangskondensatorer. Ved en kortslutning lades disse kondensatorene ut og gir en meget høy strøm i en kort tid. Denne strøm gjør det mulig for automatsikringen å løse ut på det elektormagnetiske området med bra selektivitet og oppfyllelse av utløservilkårene som resultat. Spenningen synker i utladingsperioden avhengig av hvor raskt sikringen løser. En sikker funksjon forutsetter at kabellengdene er relativt korte. Kontakt OEM Automatic for mer informasjon.Lange kabler


Lengre kabellengder mellom sikring og last gir økende problem med selektivitet. Kabelens egen resistans blir en del av lasten og begrenser kortslutningsstrømmen. Selv om en strømforsyning kortvarig klarer å levere en så høy strøm slik at sikringen skal løse på det elektromagnetiske området begrenser kabelen strømmen og sikringen kan kun løse ut på det termiske området, noe som kan ta lang tid. Selektiviteten og utløservilkårene oppfylles ikke.Lutze`s elektroniske sikring

Lutze`s elektroniske sikring har ingen mekaniske deler, men er oppbygget rundt en prosessor som måler strømmen. Ved en overlast/ kortslutning reagerer sikringen umiddelbart og løser ut. Dette skjer også ved lengre kabellengder. Selektivitet/utløservilkårene oppfylles. Sikringene tilbyr et meget fleksibelt system der hver sikring motsvarer en kanal, man kjøper det antall applikasjonen krever, byggebredden er kun 8 mm.12 eller 24 V DC matespenningen skjer enten direkte i hver sikring, alternativt via en distribusjonsklemme som klarer opp til 40 A/ 6 mm² kabel. En sikring kan demonteres fra skinnen uten at resterende grupper behøver å gjøres spenningsløse. (dette forutsetter at for eksempel minus kan forbikobles). Ved frakobling av strømskinnen er også sikringen galvanisk isolert fra matespenningen 12 eller 24 V DC.

Merkestrømmen er valgbar mellom 1 til 10 A, via et tommehjul i fronten, også karakteristikken er valgbar ved hjelp av et tommehjul: hurtig, mellom og treg karakteristikk. Videre finnes en LED indikering som indikerer status, grønt lys for aktivert sikring, blinkende grønt lys når laststrømmen er over 90 % av innstilt merkestrøm. Ved utløst sikring blinker LED indikeringen med rødt lys og signalutgangen faller fra 24/12 V DC til 0 V. Når feilen er fikset kviteres dette med en knapptrykking og sikringen lyser med konstant rødt lys. Det er da enkelt å identifisere hvilke grupper som det er rettet opp i. Ved en knapptrykking til, aktiveres sikringen. Resettingen kan skje i fronten alternativt via fjernstyring. Nullvoltstilkoblingen og signalutgangen kan laskes ved hjelp av laskekam og frontluken kan plomberes, samt merkes med vår RC55 merking, alternativt kodes med fire ulike fargemerker.

 

 

Nye modeller i serien:

716406 for 48 V DC kretser. Merketrøm 1-6 i  1 A trinn. Karakteristikk hurtig, mellom, treg, ekstra treg og ekstra ekstra treg.

 

716408 for 12 og 24 V DC kretser for å beskytte kontakter på sikkerhetsreleer og tilhørende utstyr.  Sikringen har ikke selv en EN 60204 godkjenning, men den kan benyttes for overlast og kortsluttningsbeskyttelse for godkjente sikkerhetsreleer. Denne takler 1-5 A i 1 A trinn og har 3 valgbare karakteristikker.

 

 

716409 for 12 og 24 V DC kretser. Merketrøm 0,2-2 A i 0, 2 A trinn. Karakteristikk hurtig, mellom og treg. Tatt frem for å beskytte sensitivt utstyr som eks. kostbart feltutstyr, DP-celler etc.Teknisk informasjon om alarmutgangen


Signalutgangen er av typen open collector med Pull-up motstand. Med denne teknikk kan man bygge sammen grupper og få en alarm om en sikring i gruppen løser ut. Avhengig av den ytre lastresistansen kan utspenningen ved ikke utløst sikring variere.

Eks. 1. Kun 1 stk sikring benyttes, alarmutgangen er koblet til en PLS inngang på 10 kΩ. Utsignalet på alarmutgangen ved driftstatus er 19,8 V DC. Alarmutgangens interne resistans er 2,1 kΩ. Re/ Rtot*U= 10 kΩ/12,1 kΩ*24=19,8 V)

Eks. 2. 10 stk sikringer er koblet sammen i en gruppe med felles alarmutgang til en PLS inngang på 10 kΩ. Utsignalet på alarmutgangen ved driftstatus er 23,5 V DC. Alarmutgangens interne resistans er 2,1 kΩ. 2,1 kΩ/10=210 Ω. Re/ Rtot*U = 10 kΩ/10,21 kΩ*24=23,5 V DC.

Om en reléspole som ofte er lavohmig skal tilkobles direkte til alarmutgangen skal +24 V DC kobles direkte til reléet, minus skal kobles til alarmutgangen. OBS! Man får invertert funksjon, når sikringen ikke signaliserer feil er reléet ikke påvirket, ved feil aktiveres reléet. Vi anbefaler våre interface reléer fra Lutze som har samme formfaktor som sikringen. Se avsnitt Interfacereléer.

 

Her kan du se pris, lagerstatus og legge produkter i din handlevogn. I handlevognen kan du få mer informasjon som f.eks. leveringsdato.

Best.nr. Beskrivelse Bruttopris Rabatt Pris Saldo Antall