Öppna bilden i nytt fönster

LÜTZE

Elektronisk sikring med kommunikasjon

DNV-GL godkjent

 • 12 og 24 V DC
 • Innstilling 1 – 10 A
 • Distribusjonsskinne
 • Buss kommunikasjon

Logg inn oppe til høyre for å se din pris, lagersaldo
og gjør bestilling på de produkter vi selger via webshop.
Har du ikke konto? Bli webshopkunde

Sikringen kan ved hjelp av en "Gateway" tilkobles til en buss som støtter PROFIBUS, PROFINET, CANopen eller RS232. Via en USB kan man benytte Lutzes egen software LOCC-Pads. Via bussen kan man overvåke hver sikring og dens status. Eksempelvis valgt merkestrøm og karaktristikk, hvor mange ganger sikringen er spenningsatt, manuelt utkoblet samt antall kortsluttninger. Aktuell laststrøm og spenning kan monitoreres og dessuten vises i en kurve. Hver sikring kan startes eller stoppes separat eller felles, vidre kan man bestemme funksjon på alarmutgangen. Eks. alarm kun ved feil eller alarm ved feil og manuell utkoblet. Alle sikringer kan navngis etter eget ønske, noe som gir god oversikt. Det finnes også en logge funksjon som viser hendelsene med tid og dato. (Logging fungerer kun når sikringen er tilkoblet softwaren).


Buss funksjonen gir mulig å fjærnstyre sikringer, eks. hvor sikringene er plasert steder hvor man ikke har mulighet til komme til enkelt, eller hvor det er kostbare reisekosnader for service. Eksempler på dette kan være undervannsfarkoster eller fiskeoppdretts anlegg hvor man må ut i båt. Nedlastning av programmvare finnes under mappen software. For tilgang til manualene for integrering av CANopen, PROFIBUS eller PROFINET system kontakt OEM avd. Tavlekomponenter.

Vanlige automatsikringer som tilkobles til 12 eller 24 V DC har ofte vanskeligheter med å løse ut, spesielt ved lange kabler og tynt tverrsnitt. Selektiviteten fungerer ikke og samtlige sikringsgrupper faller innen automatsikringen løser ut på det termiske område, noe som kan ta flere minutter.

Våre elektroniske sikringer løser ut sikkert også ved lange kabellengder noe som gir god selektivitet uten avbrudd på feilfrie sikringsgrupper. Sikringens merkestrøm stilles inn ved hjelp av et tommehjul under sikkerhetsluken. Strømmen kan innstilles fra 1 til 10 A i 1A trinn. Fem ulike karakteristikker kan velges med et tommehjul. Hurtig, mellom, treg og 2 ekstra trege karakteristikker.

De trege karakteristikkene benyttes for innkobling av laster med høy startstrøm. Selv om man velger en av de trege karaktristikkene, reagerer sikring raskt ved kotrsluttning sammenlignet med vanlige automatsikringer. 12 eller 24 V DC tilkoblingen kan enten tilkobles direkte i hver sikring alternativt tilkobles en distribusjonsklemme med kobberskinne. Dette alternativ anbefales om mange sikringer monteres ved siden av hverandre. Ved hjelp av en fraskillbar klemme tilkobler man skinnen til sikringen, ved fraskilling av skillekniven er også sikringen galvanisk isolert.

Reset kan gjøres via en knapp i fronten (man kan også manuelt koble ut sikringen via knappen) alternativt via fjernstyring. Ved utløst sikring blinker LED lampen rødt, når feilen er rettet opp i kvitterer man via knappen i front alternativt via fjernstyringen. LED lampen lyser da med fast rødt lys. Men neste reset signal aktiverer man sikringen og LED lampen lyser med fast grønt lys. Om mange sikringer er montert ved siden av hverandre ser man raskt hvilke sikringer som er trippet. Det finnes også en utgang som aktiveres når sikringen løser ut. Utgangen kan kobles sammen i en gruppe ved hjelp av en lask, om en av sikringene i gruppen faller får man et signal.
På modell 716410 kan man velge funksjon på alarmutagen hvis den manuellt skrus av. Luken kan låses med en plombering og merkes med vår RC55 merking eller fargekodes med 4 ulike farger. (Sikringen har ingen galvanisk isolasjon mellom inn og utgang når den er tilkoblet til 12 eller 24 V DC).

 

Om mosfettransistoren som mater lastene går istykker under drift, kommer signalutgangen gå ned til null. En LED i fronten kommer til å blinke rødt med rask frekvens og indikere feil på mosfettransistoren. Om en kortsluttning skjer i samme øyeblikk som det er feil på mosfettransistoren, løser en intern sikring ut og kobler ut lastene. Med disse sikkerhetsfunksjonene får man ett sikkert system, selv ved elektronikkfeil.

 

Om mange sikringer er koblet i en rekke har sikringene "random" oppstartstid, slik at de ikke starter helt samtidig. Dette for å forhindre større strømtopper ved oppstart.

 

Produktene er typegodkjent for marint bruk

DNV-GL sertifikat TAA0000162

 

Inngang

 

Tilkoblingsspenning

12 V DC / 24 V DC

Maks. spenningsområde

10-32 V DC

Maks. inngangsstrøm

10 A

Maks. strøm via distribusjons skinne

40 A DC Kobberskinne 10x3 mm

Data Til/ fraslag

 

Signalnivå

24 V DC (EN 61131)

Pulstid for å skru av via fjernstyring

>100 ms <800 ms

Pulstid for resette via fjernstyring

>1 s

Utgang

 

Utgangshalvleder

MOSFET

Maks. utgangsstrøm

10 A DC

Valgbart strømområde

1-10 A. I 1 A trinn

Minne ved strømbrudd

Ja, sikringen husker status og går tilbake til denne posisjon når spenningen kommer tilbake

Spenningsfall over halvlederen

<170 mV ved 10 A

Maks. kapasitans

10 000 µf

Status indikasjon

LED. Grønn Fast lys=OK, Blinkende= 90 % last. Blinkende rød=utløst sikring

Karakteristikk

1=hurtig, 2=mellom, 3=treg, 4=ekstra treg og 5=ekstra ekstra treg. Se diagram nedenfor

Signalutgang*

 

Utsignal 24 V DC

Tilkobling OK, ingen kortsluttning/overlast detektert

Utsignal 0 V DC

Feil i kretsen, utgangen avslått.

Utgangskomponent

Transistor, Open collector. Maks. 2 A

Generelle data

 

Montasje

DIN-skinne

Tilkoblinger

Fjær 0,25-2,5 mm²

Arbeidstemperaturområde

-25 °C til +50 °C, (+55 °C 1 stk 10A / flere maks. 9A)

IP-klasse

IP20

Mulige installasjonsvinkler

Samtlige

Vekt

120 g

Mål HxDxB

114,5x116x8,1 mm

Materiale

PA 6.6 (UL94-0;NFF 12, F2)

Godkjenninger

EN 60950-1; EN6131-2,2; EN 60947-4-1

Oppfyllte standarder

cURus, DNV-GL (TAA0000162) (https://approvalfinder.dnvgl.com/)

EMC

EN55022, EN61000-6-3, EN61000-6-2

 

Signalutgangen er av open collector typen med Pull-up motstand. Med denne teknikken kan man bygge sammen grupper og få alarme om en sikring i gruppen løser ut. Avhengig av den ytre lastresistansenkan utspenningen ved ikke utløst sikring variere.

Eks 1. Kun 1 stk sikring benyttes, alarmutgangen er koblet til en PLS inngang på 10 kΩ. Utsignalet på alarmutgnagen ved driftstatus er 19,8 V DC. Alarmutgangens interne resistans er 2,1 kΩ. Re/ Rtot*U= 10 kΩ/12,1 kΩ*24=19,8 V).

Eks 2. 10 stk sikringer er koblet. sammen i en gruppe med en feller alarmutgang til en PLS inngang på 10kΩ. Utsignalet på alarmutgangen ved driftstatus er 23,5 V DC. Alarmutgangens interne resistans er 2,1 kΩ. 2,1 kΩ/10=210 Ω. Re/ Rtot*U = 10 kΩ/10,21 kΩ*24=23,5 V DC.

Om en relespole som ofte har lav impedanse skal tilkobles direkte til alarmutgangen skal +24 V DC kobles direkte til releet, minus skal kobles til alarmutgangen.
OBS! man får invertert funksjon , når sikringen ikke gir signal om feil er releet ikke påvirket, ved feil aktiveres releet. Vi anbefaler våre interface releer fra Lutze som har samme formfaktor som sikringen. Se kapitel Interfacereleer.

Om mosfettransistoren som mater lastene av noen anledning går istykker under drift, kommer signalutgangen gå ned til null. LED i fronten kommer til å blinke med rask frekvens og indikere feil på mosfettransistoren. Om en kortsluttning skjer i samme øyeblikk som det er feil på mosfettransistoren, løser en intern sikring ut og koblere ut lastene. Med disse sikkerhetsfunksjonene får man et meget sikkert system, selv ved elektronikkfeil.

 

Med softwaren får man enkelt opp oversikt overstatusen på sikringene med mulighet for å endre innstillingene. Eksempelvis skru sikringen på / av,
valg av karateristikk merkestrøm.

Man kan også lese av antall driftstimer, antall kortslutninger, overlast mm.
Alle sikringer kan navngis etter eget ønske, for enkel diagnostikk og feilsøking.
Med hjelp av kurve diagrammet kan man også få aktuell strøm og spenning vist.

 

Ved hjelp av loggefilen kan man lese av hva som er skjedd med respektive sikring. Eks. kortslutning, manuelt på eller av, hendelsene vises med tid og dato.
(Denne funksjonen fungerer kun når sikringen er oppkoblet mot bussen).

 

Om de valgbare karakteristikkene ikke fungerer i din applikasjon, finnes det også muligheter å skape egne karaktristikker etter lastens egenskaper.

 

Smart distribusjon av kraften

Hver sikring kan mates direkte. Om flere sikringer monters sammen ved siden av hverandre er Lutze`s distribusjonssystem et bra valg.

 

 

Dette behøves for ett komplett system:

 • 1 m kobberskinne (16440624) som kappes i ønsket lengde
 • 1 stk distribusjonsklemme (eks. 716425 eller 716447). Består av distribusjonsklemme venstre side og endeplate høyre side
 • Lasker for minus og event. alarmutgang
 • Ønsket antall sikringer

 

 

Montering av kobberskinnen:

 • Monter sammen sikringene og kapp kobberskinnen (skinnens lengde skal være 18 mm + 8,1 mm x antall sikringer)
 • Monter skinnen og høyre endeplate

 

 

Montering av distribusjonsklemmen:

 • Skyv distribusjonsklemmen inn fra siden

Sikringene tilkobles skinnen:

 • Hver sikring har et kontakt punkt som må tilkobles kobberskinen. Et spor man skyver over for å tydelig se hvem sikring som er galvanisk skilt eller ikke

 

Laskeskinner :

 • Monter laskeskinner (16-polt klippbar) i sporet for felles minus event. alarmutgang

Så er det klart for drift!Det finnes en rekke tilbehør for sikringen som forenkler installasjonen.

Distribusjonsklemme 716425 / 716447

 • Mater kobberskinnen med 24 V DC. Skillbar skyveblad for tilkobling av skinne.


716425 takler opp til 10 mm² enleder, 6 mm² flerleder

       716447 takler opp til 16 mm² enleder, 10 mm² flerleder

       Ønsket antall sikringer kobles på skinnen og avsluttes med en endeplate. Totalbredden er 20 mm resp. 21,7 mm

Distribusjonsklemme for gjennomføring / redundans 716421.

 • Klemmen benyttes samme med standard distribusjonsklemme til venstre, for å få doble tilkoblingspunkter til kobberskinnen.

Minus klemme med 6 utganger 716420

 • Minus klemmen har samme fysiske mål som sikringen og kan også tilkobles kobber skinne. Hver minus klemme har 6 tilkoblingersom kan kobles til last.
  (5 om man ikke mater via kobbr skinnen).
  Om både sikringen og minus klemmen skilles fra resp. skinne, får man en fullstendig galvanisk isolasjon fra lasten.

Tomhus for å sette av plass 716424

 • Gjør det mulig å sette av plass til senere utvidelse med flere kurser. Da har man rett
  lengde på kobberskinnen og lasker. Man kan enkelt bytt den ut med en fungerende sirking.

Distanse / isolasjonsklemme 716422

 • Benyttes som isolasjon av gavelen på sikringen om ikke distribusjonsklemmen brukes. Distansen kan også benyttes for å skape luft mellom sikring og f.eks. strømforsyning.

Lasker 16 polte (8 polt på forespørsel)

Finnes i hvit, rød og blå.
Benyttes f.eks. for å laske sammen
minustilkoblingen på driftspenningen eller for
å laske sammen sikringenes alarmutgang,
for en fellas alarm.

Mål (mm)


De forskjellige distribusjonsklemmene gir en fleksibel løsning for mange forskellige applikasjoner, nedenfor finnes noen alternativer.

For redundant kobling fra
2 forskjellige strømforsyninger

Reduserer varmen fra kobberskinnen.
Matingen skjer i midten.

For vidrekobling av 24 V DC
til en annen sikringsgruppe.


En distribusjonsklemme takler 40 A. Kobberskinne takler 140 A. Med tilkobling av to distribusjonsklemmer kan hele kobberskinnens kapasitet benyttes.

Hurtig karakteristikk (nr 1)

 

Mellom karakteristikk (nr 2)

 

Treg karakteristikk (nr 3)

 

Ekstra treg karakteristikk (nr 4)

 

Ekstra ekstra treg karakteristikk (nr 5)

 

 

Tilkobling av sikringen.

1: Utgang
2: Ekstern resett / skru av
3: Statusutgang
4: Buss tilkobling
5: 0 V (minus)
6: 24 V DC (Enkel matespenning)
7: 24 V DC Matespenning via skinne

 

Kommunikasjon mellom gateway og sikring er via terminal 4.
En laskekam kan benyttes for rask tilkobling av samtlige sikringers kommunikasjon.

Tilkobling av gateways

For mer informasjon om gateways, ta kontakt med OEM avd. Tavlekomponenter.

PROFINET

CANopen, RS232, USB

PROFIBUS DP

 

(bilde avviker) (9-pins D-sub tilk.) Mer info kommer

 

Bestillingsnummer

Beskrivelse

Driftsspenning

716410

Elektronisk sikring 1-10 A med kommunikasjon

12-24 V DC

716457

Gateway PROFINET , USB tilk.

 

716459

Gateway CANopen, RS232, USB tilk.(D-sub)

 

716458

Gateway PROFIBUS DP

 

716425

Distribusjonsklemme 10 mm+endeplate 1 0mm, 10 mm² enleder, 6 mm² flerleder

 

716447

Distribusjonsklemme 11,7 mm+endeplate 10 mm, 16 mm² enleder, 10 mm² flerleder

 

716421

Distribusjonsklemme for gjennomføring / redundant kobling Maks. 40 A

 

16440624

Kobberskinne 1 m. Maks. 140 A (10x3 mm)

 

716420

Minus klemme med 6 utganger

 

716427

IP berøringsbeskyttelse for kobberskinne 1 m

 

716438

Lask hvit 16 poler (6 A)

 

716439

Lask rød 16 poler (6 A)

 

716440

Lask blå 16 poler (6 A)

 

716422

Distanse / isolasjonsklemme for 1 sikring

 

716424

Tomhus. For å sette av plass til senere utvid

 

 

Her kan du se pris, lagerstatus og legge produkter i din handlevogn. I handlevognen kan du få mer informasjon som f.eks. leveringsdato.

Best.nr. Beskrivelse Bruttopris Rabatt Pris Saldo Antall