Öppna bilden i nytt fönster

LÜTZE

Elektronisk sikring 0,2-2 A

DNV-GL godkjent

  • 12 og 24 V DC
  • Innstilling 0,2-2 A
  • Distribusjonsskinne
  • Signalutgang / fjernstyring

Logg inn oppe til høyre for å se din pris, lagersaldo
og gjør bestilling på de produkter vi selger via webshop.
Har du ikke konto? Bli webshopkunde

Vanlige automatsikringer som tilkobles til 12 eller 24 V DC har ofte vanskeligheter med å løse ut, spesielt ved lange kabler og tynt tverrsnitt. Selektiviteten fungerer ikke og samtlige sikringsgrupper faller innen automatsikringen løser ut på det termiske område, noe som kan ta flere minutter. Våre elektroniske sikringer løser ut sikkert også ved lange kabellengder noe som gir god selektivitet uten avbrudd på feilfrie sikringsgrupper. Sikringens merkestrøm stilles inn ved hjelp av et tommehjul under sikkerhetsluken. Strømmen kan innstilles fra 0,2 til 2 A i 0,2 A trinn.

 

Denne sikringen er tatt frem for å sikre mer fintfølende utstyr som eks. feltutstyr, DP-celler mm.

Tre ulike karakteristikker kan velges med et tommehjul. Hurtig, mellom, treg. Treg karakteristikk benyttes for innkobling av laster med høy startstrøm. Selv om man velger treg karaktristikk, reagerer sikring raskt ved kotrsluttning sammenlignet med vanlige automatsikringer.

12 eller 24 V DC tilkoblingen kan enten tilkobles direkte i hver sikring alternativt tilkobles en distribusjonsklemme med kobberskinne. Dette alternativ anbefales om mange sikringer monteres ved siden av hverandre. Ved hjelp av en fraskillbar klemme tilkobler man skinnen til sikringen, ved fraskilling av skillekniven er også sikringen galvanisk isolert. Reset kan gjøres via en knapp i fronten (man kan også manuelt koble ut sikringen via knappen) alternativt via fjernstyring. Ved utløst sikring blinker LED lampen rødt, når feilen er rettet opp i kvitterer man via knappen i front alternativt via fjernstyringen. LED lampen lyser da med fast rødt lys. Men neste reset signal aktiverer man sikringen og LED lampen lyser med fast grønt lys. Om mange sikringer er montert ved siden av hverandre ser man raskt hvilke sikringer som er trippet. Det finnes også en utgang som aktiveres når sikringen løser ut. Utgangen kan kobles sammen i en gruppe ved hjelp av en lask, om en av sikringene i gruppen faller får man et signal.

På modell 716409 faller utgangen til null også hvis den manuellt skrus av. Luken kan låses med en plombering og merkes med vår RC55 merking eller fargekodes med 4 ulike farger. (Sikringen har ingen galvanisk isolasjon mellom inn og utgang når den er tilkoblet til 12 eller 24 V DC)

 

Produktene er typegodkjent for marint bruk

DNV-GL sertifikat TAA0000162

 

 

 

Inngang

 

Tilkoblingsspenning

12 V DC / 24 V DC

Maks. spenningsområde

10-32 V DC

Nominell inngangsstrøm

2 A

Maks. strøm via distribusjons skinne

40 A DC Kobberskinne 10x3 mm

Data Til/ fraslag

 

Signalnivå

24 V DC (EN 61131)

Pulstid for å skru av via fjernstyring

>100 ms <800 ms

Pulstid for resette via fjernstyring

>1 s

Utgang

 

Utgangshalvleder

MOSFET

Valgbart strømområde

0,2 - 2 A (i 0,2 A trinn)

Minne ved strømbrudd

Ja, sikringen husker status og går tilbake til denne posisjon når spenningen kommer tilbake

Spenningsfall over halvlederen

<140 mV ved 2 A

Strøm begrensning

13,75 A

Maks. kapasitans

10 000 µf

Status indikasjon

LED. Grønn Fast lys=OK, Blinkende= 90 % last. Blinkende rød=utløst sikring

Karakteristikk

1=hurtig, 2=mellom, 3=treg, (4-9=treg) Kurver kommer

Signalutgang*

 

Utsignal 24 V DC

Tilkobling OK, ingen kortsluttning/overlast detektert

Utsignal 0 V DC

Feil i kretsen, utgangen avslått. 716409: går ned til null også hvid den manuellt skrus av.

Utgangskomponent

Transistor, Open collector. Maks. 2 A

Generelle data

 

Montasje

DIN-skinne

Tilkoblinger

Fjær 0,25-2,5 mm²

Arbeidstemperaturområde

-25 °C til +50 °C,

IP-klasse

IP20

Mulige installasjonsvinkler

Samtlige

Vekt

120 g

Mål HxDxB

114,5x116x8,1 mm

Materiale

PA 6.6 (UL94-0;NFF 12, F2)

Godkjenninger

EN 60950-1; EN6131-2,2; EN 60947-4-1, DNV-GL (TAA0000162)

Oppfyllte standarder

cURus,

EMC

EN55022, EN61000-6-3, EN61000-6-2

 

Signalutgangen er av open collector typen med Pull-up motstand. Med denne teknikken kan man bygge sammen grupper og få alarme om en sikring i gruppen løser ut. Avhengig av den ytre lastresistansenkan utspenningen ved ikke utløst sikring variere.

Eks 1. Kun 1 stk sikring benyttes, alarmutgangen er koblet til en PLS inngang på 10 kΩ. Utsignalet på alarmutgnagen ved driftstatus er 19,8 V DC. Alarmutgangens interne resistans er 2,1 kΩ. Re/ Rtot*U= 10 kΩ/12,1 kΩ*24=19,8 V).

Eks 2. 10 stk sikringer er koblet. sammen i en gruppe med en feller alarmutgang til en PLS inngang på 10kΩ. Utsignalet på alarmutgangen ved driftstatus er 23,5 V DC. Alarmutgangens interne resistans er 2,1 kΩ. 2,1 kΩ/10=210 Ω. Re/ Rtot*U = 10 kΩ/10,21 kΩ*24=23,5 V DC.

Om en relespole som ofte har lav impedanse skal tilkobles direkte til alarmutgangen skal +24 V DC kobles direkte til releet, minus skal kobles til alarmutgangen.
OBS! man får invertert funksjon , når sikringen ikke gir signal om feil er releet ikke påvirket, ved feil aktiveres releet. Vi anbefaler våre interface releer fra Lutze som har samme formfaktor som sikringen. Se kapitel Interfacereleer.

Om mosfettransistoren som mater lastene av noen anledning går istykker under drift, kommer signalutgangen gå ned til null. LED i fronten kommer til å blinke med rask frekvens og indikere feil på mosfettransistoren. Om en kortsluttning skjer i samme øyeblikk som det er feil på mosfettransistoren, løser en intern sikring ut og koblere ut lastene. Med disse sikkerhetsfunksjonene får man et meget sikkert system, selv ved elektronikkfeil.

 

(mm)

 1: Utgang

2: Ekstern resett / skru av

3: Statusutgang

4: Ikke i bruk

5: 0 V

6: 24 V DC (Enkel matespenning)

7: 24 V DC Matespennin via skinne

Eksempel på montering

Smart distribusjon av kraften

Hver sikring kan mates direkte. Om flere sikringer monters sammen ved siden av hverandre er Lutze`s distribusjonssystem et bra valg.

Dette behøves for ett komplett system:

- 1 m kobberskinne (16440624) som kappes i ønsket lengde

- 1 stk distribusjonsklemme (eks. 716425 eller 716447). Består av distribusjonsklemme venstre side og endeplate høyre side

- Lasker for minus og event. alarmutgang

- Ønsket antall sikringer

Montering av kobberskinnen:

- Monter sammen sikringene og kapp kobberskinnen (skinnens lengde skal være 18 mm + 8,1 mm x antall sikringer)

- Monter skinnen og høyre endeplate

 

 

Montering av distribusjonsklemmen:

- Skyv distribusjonsklemmen inn fra siden

Sikringene tilkobles skinnen:

- Hver sikring har et kontakt punkt som må tilkobles kobberskinen. Et spor man skyver over for å tydelig se hvem sikring som er galvanisk skilt eller ikke

Laskeskinner :

- Monter laskeskinner (16-polt klippbar) i sporet for felles minus event. alarmutgang

Så er det klart for drift!

 

 

Karakteristikker

Hurting karakteristikk (nr 1)

Mellom karakteristikk (nr 2)

Treg karakteristikk (nr 3)Tommehjul for karakteristikken er gradert 1 til 10. 1=Hurtig, 2=Mellom, 3=Treg, (4-9=treg),Det finnes en rekke tilbehør for sikringen som forenkler installasjonen.

Distribusjonsklemme 716425 / 716447

Distribusjonsklemme for gjennomføring /
redundans
716421

Minus klemme med 6 utganger 716420

Mater kobberskinnen med 24 V DC.
Skillbar skyveblad for tilkobling av skinne.


716425 takler opp til 10 mm² enleder, 6 mm² flerleder

 

716447 takler opp til 16 mm² enleder, 10 mm² flerleder
Ønsket antall sikringer kobles på skinnen
og avsluttes med en endeplate.
Totalbredden er 20 mm resp. 21,7 mm

Klemmen benyttes samme
med standard distribusjonsklemme
til venstre, for å få dobble
tilkoblingspunkter til kobberskinnen.

Minus klemmen har samme
fysiske mål som sikringen og
kan også tilkobles kobber skinne.
Hver minus klemme har 6 tilkoblinger
som kan kobles til last.
(5 om man ikke mater via kobber skinnen).
Om både sikringen og minus klemmen
skilles fra resp. skinne, får man
en fullstendig galvanisk isolasjon fra lasten.

Tomhus for å sette av plass 716424

Distanse / isolasjonsklemme 716422

Lasker 16 polte (8-polt på forespørsel)

Gjør det mulig å sette av plass til senere
utvidelse med flere kurser. Da har man rett
lengde på kobberskinnen og lasker.
Man kan enkelt bytt den ut med en
fungerende sirking.

Benyttes som isolasjon av gavelen på
sikringen om ikke distribusjonsklemmen
brukes.
Distansen kan også benyttes for å skape
luft mellom sikring og f.eks. strømforsyning.

Finnes i hvit, rød og blå.
Benyttes f.eks. for å laske sammen
minustilkoblingen på driftspenningen eller for
å laske sammen sikringenes alarmutgang,
for en fellas alarm.


De forskjellige distribusjonsklemmene gir en fleksibel løsning for mange forskellige applikasjoner, nedenfor finnes noen alternativer.

For redundant kobling fra
2 forskjellige strømforsyninger

Reduserer varmen fra kobberskinnen.
Matingen skjer i midten.

For vidrekobling av 24 V DC
til en annen sikringsgruppe.


En distribusjonsklemme takler 40 A. Kobberskinne takler 140 A. Med tilkobling av to distribusjonsklemmer kan hele kobberskinnens kapasitet benyttes.

Bestillingsnummer

Beskrivelse

716409

Elektronisk sikring 0,2 - 2 A (Alarm utg. styres av knapp)

716420

Minus klemme med 6 utganger

716421

Distribusjonsklemme for gjennomføring / redundant kobling

716422

Distanse / isolasjonsklemme for 1 sikring

716424

Tomhus. For å sette av plass til senere utvid.

716425

Distribusjonsklemme 10 mm + endeplate 10mm. 10 mm² enleder / 6 mm² flerleder

716447

Distribusjonsklemme 11,7 mm + endeplate 10 mm. 16 mm² enleder / 10 mm ² flerleder

16440624

Kobberskinne 1 m. Maks 140 A (10x3 mm)

716427

IP berøringsbeskyttelse for kobberskinne 1 m

716438

Lask hvit 16 poler (6 A)

716439

Lask rød 16 poler (6 A)

716440

Lask blå 16 poler (6 A)

 

Produsentens datablader (ENG)

 

 

716409

PDF

Last ned

716420

PDF

Last ned

716421

PDF

Last ned

716425

PDF

Last ned

716438/716439/716440

PDF

Last ned

 

 

 

CAD

 

 

716409 (lik som 716400)

2D / 3D (ZIP)

Last ned

716425

2D / 3D (ZIP)

Last ned

 

 

 

DNV-GL godkjenning

PDF (TAA0000162)

Last ned

CE

PDF

Kommer 

 

 

 

Import / Export info

 

 

Commodity code (Tollstatistikk nr)

85381000

 

Vekt (716409)

0,120 Kg

 

Country of origin 

DE Germany

 

 

Her kan du se pris, lagerstatus og legge produkter i din handlevogn. I handlevognen kan du få mer informasjon som f.eks. leveringsdato.

Best.nr. Beskrivelse Bruttopris Rabatt Pris Saldo Antall