Søkresultat

Grenseverdireleer

Lutze PC-programerbare grenseverdireleer inndeles i: 
- PC programmerbare grenseverdiomformere for temperaturfølere og prosessignaler. Kan benyttes til å gi alarm funksjoner.
- PC programmerbare grenseverdiomformere for prosessignaler, som har en alarm kontakt og en separat analog utgang.

En av fordelene er at de programmeres via et standardisert grensesnitt som benyttes av et stort antall velkjente produsenter.
De programeres i spenningsløs tilstand, via en USB kabel. Software lastes ned gratis under FDT/DTM software.

LÜTZE
Grenseverdirele for standardsignaler
DNV-GL godkjent

 • 6,2 mm bred
 • Inn: Konfigurerbart via PC
 • Ut: 1 NO trans + 1 analog
 • 24 V AC/DC driftsspenning

LÜTZE
Grenseverdirele for standardsignaler
DNV-GL godkjent

 • 6,2 mm bred
 • Inn: Konfigurerbart via PC
 • Ut: 2 NO transistor
 • 24 V AC/DC driftsspenning

LÜTZE
Grensverdirele for temperatur
DNV-GL godkjent

 • 6,2 mm bred
 • PT100 / PT1000 / Termoelem. mm
 • Ut: 2 NO transistor
 • 24 V AC/DC driftsspenning

COMADAN
Programmerbart grenseverdirele for 0(4)-20 mA

 • Inn: 0-20 eller 4-20 mA
 • Ut: 2 x NO releutganger
 • Grenseverdi 5-99 % av innsignal

COMADAN
Programmerbart grenseverdirele for PT100

 • Inn: PT100
 • Ut: 2 veksel kontakter
 • Grenseverdi 0-100 % av temp. område