Öppna bilden i nytt fönster

CAL CONTROLS

Digital Regulator 3300, 9400

24 x 48 eller 48 x 48 mm hull

 • PID regulator
 • PT100, 4-20mA, J/K
 • Lettfattelig menysystem

Logg inn oppe til høyre for å se din pris, lagersaldo
og gjør bestilling på de produkter vi selger via webshop.
Har du ikke konto? Bli webshopkunde

Serie 3300, 9300, 9400
Disse tre modellene er identiske med tanke på funksjon. Med tanke på formatet skiller 3300 seg ut fra de andre mens 9400 har visning av både er- og skalverdi. Forøvrig har de samme regulerings- och utgangsprestanda samt to utganger. Regulatorene bestilles med følgende kombinasjoner på utgangene: 5 V/relé, relé/relé eller 5 V/5 V. Se bestillningsnumre for lagerførte alternativer. Vi anbefaler å styre de fleste laster via 5 V-utgangen (ssd) for å maksimere livslengden på regulatoren. Denne utgangen kan styre halvlederreléer eller optokoblere direkte, som i sin tur styrer f.eks. kontaktorer eller magnetventiler.

Andre funksjoner

 • 10 års minne ved spenningsbortfall
 • Innsignal PT100, termoelement eller linjære signaler, 4-20 mA, 0-10 V
 • Omskalering til annen enhet, f.eks. trykk, flow
 • Tre års garanti mot fabrikasjonsfeil
 • Sprutsikker front, IP66
 • Alarmfunksjoner (lav-høy alarm etc.)
 • Låsbar instilling på ulike nivåer
 • Varme/kjøleregulering
 • Rampfunksjon/holdetid
 • Kalibrerbar f.eks. for kabelresistans (PT100)Om regulering
For beste reguleringsresultat gjøres en selvinnstilling som optimerer alle PID-pararametre til prosessen/maskinen. Regulatorene har meget høy reguleringsprestanda for å nå et bra resultat også ved komplekse reguleringstilfelelr. Regulering kan skje med f.eks. kontaktor via reléutgangen eller med 5 V-utgangen som normalt styrer ett halvlederrelé. Utgang 2 kan benyttes som alarmutgang eller for kjøleregulering i f.eks. plastmaskiner.

Vi anbefaler å styre varmelast med halvlederreléer som styres direkte fra regulatorens 5 V-utgang; dette medfører at syklustiden kan senkes for å ”pulse” varmetilførselen tilstrekkelig lenge og dermed holde en jevn temperatur som hurtig responderer på temperaturforandringer. Dette gir i tillegg et lavere strømforbruk ved energikrevende prosesser som f.eks. plast-og gummiproduksjon. Halvlederreléer har ingen bevegelige deler som slites, noe som gir lengre livslengde enn kontaktorer og genererer heller ikke støy ved til- og fraslag.

Driftsspenning

100-240 V 50-60 Hz ±10 %, 4-5 VA
12-24 V (AC/DC) ±20 %, 4 VA
(9400 har kun 100-240 V)

Givertyper

- PT100
- Termoelement J,K,N,R,S,T,E,L,B
- Linjært signal 4-20 mA, 0-10 V

Temperaturområde

- 200 °C till +1800 °C, se aktuell givertype

Kalibrert nøyaktighet

±0,25 % av full skala ±1 °C

Samplingsfrekvens

Innsignal 10 Hz, CJC 2 sek

Temperaturkoeffisient

150 ppm/°C av givarområdet

Referanse

Av manøverspenning +22 °C ±2 °C, min. 15 minutters innkobling

LED Display

Oppløsning 1/0,1 grønt lys med høy intensitet. Fire sifre, 10 mm høye,
Modell 9400 viser også innstilt skalverdi i 9 mm oransje sifre

Display viser

- Erverdi, skalverdi
- Utgangsstatus blinkende lysdioder
- Feilmeldinger, funksjoner/verdier

Minne

10 år uten manøverspenning (EEPROM)

Reléutgang

2 A, 250 V AC, resistiv last for modeller med to reléutganger,
relé 1: 2 A, relé 2: 1 A, 250 V AC

SSD-utgang

5 V +0/-15 %, max. 15 mA, ikke isolert

Kapslingsklasse

IP66 i front

Omgivelsestemperatur

0 °C til +50 °C (32 til +130°F)

Godkjenninger

UL, CSA

CE-merket i hht.

EN50081-1, EN50082-2, EN61010

 

3300

9400

Hulltagning
Panelstørrelse 24x48 mm
Bredde 45 mm+0,6-0,0 mm
Høyde 22,2 mm+0,3 mm-0,0 mm
Maksimal paneltykkelse 9,5 mm

Hulltagning
Panelstørrelse 48x48 mm
Bredde 45 mm+0,6-0,0 mm
Høyde 45 mm+0,6 mm-0,0 mm
Maksimal paneltykkelse 9,5 mm


(3300 er ikke polaritetsavhengig ved 12-24 V DC manøverspenning.)


Serie 3300, 9400

Innkobling av kommunikasjonskort (alle regulatorer)

9=Tx

10=Rx

11=Gnd

Regulatorens 5 V-utgang styrer varmelasten
via et halvlederrelé.

Regulatorens reléutgang styrer varmelasten
via en kontaktor
(alt. et mindre relé eller en magnetventil).

Modell 3311, 9311, 9411 har 2 A
relé på tilkobling 3-4 og
1 A relé på 5-6.

Modell 3322, 9322, 9422 har to
5 V-utganger (5 V, 15 mA).

Linjært innsignal 4-20 mA, passivt signal,
f.eks. trykkgivere med ekstern spenningskilde.
1 Ω motstand monteres over inngangen.

Linjært innsignal 0-10 V. To motstander kobles som spenningsdeler.

For bestillingsnummer på motstanden, se fliken Bestillingsnummer.Følgende modeller er de normalt lagerførte, andre kombinasjoner med tanke på f.eks utganger og grensesnitt lagerføres
i begrenset omfang alternativt bestilles ved behov.
OBS! Alle regulatorer i disse seriene kan bestilles med
kommunikasjonskort. Tredje siffer fra slutten i bestillingsnummeret forteller hvilken type den har. En strek betyr ingen kommunikasjon.

Temperaturregulator 3300

Best.nr

Utganger

Innsignal

Kommunikasjon

Manøverspenning

330000008

ssd/relé

standard*

-

100-240 V AC

330000038

ssd/relé

standard*

-

12-24 V AC/DC

330000208

ssd/relé

standard*

RS232

100-240 V AC

330000408

ssd/relé

standard*

RS485

100-240 V AC

24x48 mm

331100008

relé/relé

standard*

-

100-240 V AC

331100408

relé/relé

standard*

RS485

100-240 V AC

 

 

 

 

 

Temperaturregulator 9400

Best.nr

Utganger

Innsignal

Kommunikasjon

Manøverspenning

940000008

ssd/relé

standard*

-

100-240 V AC

48x48 mm

940000408

ssd/relé

standard*

RS485

100-240 V AC

941100008

relé/relé

standard*

-

100-240 V AC

942200008

ssd/ssd

standard*

-

100-240 V AC

942200408

ssd/ssd

standard*

RS485

100-240 V AC

 

 

 

 

 

*Med standard innsignal menes; PT100, termoelement og mV-inngang.

 

Med motstandene nedenfor kan alle regulatorer med "standard" innsignal tilpasses for å ta imot 0-20mA, 4-20mA eller 0-10V. Se Innkoblings-fliken ovenfor.

CAL1R

Motstand (1Ω,1%) for linjært innsignal 4-20 mA (eller 0-20 mA)

CAL681R

Motstand R1, (681 Ω, 1 %) for linjært innsignal 0-10 V

CAL340KR

Motstand R2, (340 kΩ, 1 %) for linjært innsignal 0-10 V

 

Svenske manualer

Svensk manual 3300, 9300, 9400

 


Engelske manualer

Engelsk manual 3300

 

 

Engelsk manual 9400

 

 

 

 

Her kan du se pris, lagerstatus og legge produkter i din handlevogn. I handlevognen kan du få mer informasjon som f.eks. leveringsdato.

Best.nr. Beskrivelse Bruttopris Rabatt Pris Saldo Antall