Søkresultat

Luftpumper og Vakuumpumper

Vi leverer luftpumper og vakuumpumper fra Charles Austen i vårt sortiment
En vakuumpumpe er en type luftpumpe som brukes til å senke trykket i tanker, rør og utstyr. Det gir et rent og oljefritt vakuum.
Vakuum og trykk skapes av et eksentrisk drevet stempel som gir en frem- og tilbakebevegelse av membran.
Luft- og vakuumpumper er primært beregnet for maskinbyggere der små dimensjoner og muligheten for tilpasninger er en fordel.
Med ekstremt små dimensjoner er pumpen optimal for trange steder.
Eksempler på bruk av luft og vakuumpumper er blant annet  gassanalyse , vakuumsetting av hydraulikksystemer og tanker ved slangebrudd ,
måling av blodtrykk, kjøretøymonterte pneumatikksystemer.

CHARLES AUSTEN
Vakuumpumpe
Capex V2

  • Flow 17 - 32 l/m
  • Trykk maks. 3,0 bar
  • Vakuum maks. 240 (80) mbar abs

CHARLES AUSTEN
Vakuumpumpe
D3

  • Flow 3,0 l/m
  • Trykk maks. 1,8 bar
  • Vakuum maks. 350 mbar abs

CHARLES AUSTEN
Vakuumpumpe
D5

  • Flow 5,0 l/m
  • Trykk maks. 2,0 bar
  • Vakuum maks. 420 mbar abs (ac)