Proporsjonalteknikk

Under Proporsjonalteknikk fra Asco finner du følgende produkter

Trykkregulering: Regulerer fortløpende utløpstrykket ut fra innstilt verdi.
Flowregulering: Regulerer mengde luft ut til applikasjonen ut fra en innstilt mengde/verdi.

Ta gjerne kontakt med oss for hjelp til å finne et produkt som passer til din applikasjon.

Producttext

Generell Informasjon

Producttext

Trykkregulering

Producttext

Flowregulering