Stegmotorer

Stegmotorer egner seg hvor enkel posisjonering er ønsket, og kravet til krefter ikke er for stort.
En stegmotor deler en full omdreining opp i «steg», som den benytter ved posisjonering. Ved en puls på inngangen vil motoren bevege seg ett steg (ofte 0.9 eller 1.8 grader), og blir stående der (holdene) til den evt. får et nytt signal.

Producttext

Diameter < 42 mm