Kvalitet og miljø

OEM Automatic AS setter fokus på kvalitet og miljø.

Vi arbeider daglig med forbedringer, store som små. Formålet er å forbedre arbeidsmiljøet for våre medarbeidere, og effektivisere våre logistikkprosesser, samt å utvide vårt tilbud til kunden.
Kvalitetsarbeidet er en viktig del av vår målstyring. Vår vareflyt er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.
Les mer i OEM Management System (OMS) som forklarer hvordan vi kontinuerlig har fokus på våre ulike prosesser.