Etisk samfunnsansvar

Etisk samfunnsansvar (Code of Conduct) OEM International. Utferdiget og bestemt av OEM Internationals styre i desember 2013.

Områdene med høyest prioritet
 1. Menneskelige rettigheter
  OEM støtter og respekterer de internasjonalt anerkjente menneskelige rettighetene og skal aldri delta i brudd på disse.

 2. Anti-korrupsjon
  OEM står for ærlighet, integritet og ansvarsbevissthet. Dette gjør at alle former av korrupsjon, inkludert utpresning og bestikkelser, aldri tolereres.

 3. Miljøansvar
  OEM støtter og oppmuntrer bruk av innovative løsninger som innebærer redusert miljøbelastning, og promoterer økt miljømessig ansvarsbevissthet.
Øvrige områder
 1. Foreningsfrihet
  I henhold til lokal lovgivning står alle medarbeidere fritt til å starte eller delta i faglig virksomhet. OEM erkjenner retten til kollektive forhandlinger om arbeidsvillkår.

 2. Tvangsarbeid
  Alle former for tvangsarbeid er forbudt og medarbeidere har rett til å avbryte sitt ansettelsesforhold i henhold til lokale lover og ansettelsesavtaler.

 3. Barnearbeid
  OEM tar avstand fra alle typer av barnarbeid. Ingen personer under 15 år skal ansettes og ved særskilt krevende arbeid skal den ansatte være minst 18 år.

 4. Diskriminering
  Mangfold blant OEMs medarbeidere er en styrke, og ingen uansett rase, hudfarge, kjønn, seksuell legning, nasjonalitet, familiestatus, religion, politisk oppfatning, etnisk bakgrunn, sosial bakgrunn, sosial status, alder, fagtilhørighet eller handikapp skal diskrimineres. Fysisk eller psykisk trakassering er strengt forbudt i OEM.

 5. Forebyggende miljøtiltak
  Bærekraft er et nøkkelord for OEM og ikke-fornybare ressurser unnvikes så ofte som mulig. OEM arbeider med miljøspørsmål ut i fra et forebyggende perspektiv, som innebærer prioritering av miljøvennlige løsninger og unngåelse av miljøbelastende stoffer så langt det er mulig.

 6. Konsumentrettigheter
  OEM opptrer alltid i henhold til god forretningsskikk når forretningsavtaler gjøres med konsumenter. OEM sikrer også at varer og tjenester møter legale krav.

 7. Konkurranse
  OEM følger lokale lover og medvirker ikke i konkurransebegrensende avtaler.
Last ned dokument

Etisk samfunnsansvar (NO) Code of conduct (EN)