Vi fører verdenskjente Oberdorfer tannhjulspumper

Amerikanske Oberdorfer produserer tannhjulspumper, velkjente for sin kvalitet og innovative utvikling, for krevende pumpeformål. Som de selv så billedlig uttaler om sin kvalitet: "Vi har kanskje ikke funnet opp tannhjulspumpen, men man kan treffende si at vi har perfeksjonert den.

Gardner Denver Oberdorfer Pumps Corporation har over 100 års erfaring med produksjon av tannhjulspumper, som gir grunnlag for overstående påstand. Det sier for eksempel en del om kvaliteten at bedriften, grunnlagt av Moses L. Oberdorfer i 1890, produserer tannhjulene med skråstilte tenner (helical gearing) som gir større kontaktflate for større flow og stillere gange. Pumpene er tilgjengelige både som akseltettede og magnetdrevene versjoner.

Magnetdrevene, Chemsteel RM- & SM-serie, selvsugende pumper, er produsert av syrefast SS316. De egner seg for farlige, giftige, korroderende og ikke-smørende kjemikalier. Disse tannhjulspumpene er produsert med meget nøyaktige toleranser og gir pulsasjonsfri flow og håndterer både lav- og høyviskøse medier (opptil 10 000 cSt). Kapasiteter er fra 1,8 l/min til 91 l/min, makstrykk 5 til 7 bar, @ 1 cSt viskositet.

Oberdorfer akseltettede N-serie messingpumper egner seg på sin side til pumping av vann og ikke smørende medier i tillegg til kjemikalier som ikke angriper messing. Kapasiteter er fra 1,8 l/min til 270 l/min og makstrykk 10 bar. Akseltettet pumpe er også tilgjengelig i syrefast SS316, for aggressive kjemikalier, med maksimal kapasitet på 91 l/min med 10 bar mottrykk.

 

Les mer
Vil du vite mer?

Produktområde Trykk & Flow
Mikko Mannermaa
tel +47 95 92 94 42
mail: mikko.mannermaa@oem.no